facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Ostatnie głosowania

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy

Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektóre inne ustawy

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r.

więcej...

Kategorie tematyczne
 
Liczba kluczowych głosowań w poszczególnych tematach
Finanse publiczne
 
 
140
Kultura
 
 
88
Sprawiedliwość i prawa człowieka
 
 
88
Polityka społeczna i rodzinna
 
 
80
Sprawy zagraniczne
 
 
69
Administracja i sprawy wewnętrzne
 
 
64
Rolnictwo i rozwój wsi
 
 
62
Infrastruktura
 
 
52
Samorząd terytorialny i polityka regionalna
 
 
47
Ochrona Zdrowia
 
 
43
Skarb państwa i polityka energetyczna
 
 
41
Edukacja, nauka i młodzież
 
 
39
Ochrona środowiska i leśnictwo
 
 
39
Gospodarka i rozwój
 
 
32
Obrona narodowa
 
 
27
Sprawy poselskie
 
 
24
Unia Europejska
 
 
20
Gospodarka morska
 
 
18
Cyfryzacja i nowe technologie
 
 
12
Sport i turystyka
 
 
12
Ustawodawstwo
 
 
12
Łączność z Polakami za granicą
 
 
9
Kontrola państwowa
 
 
4
Służby specjalne
 
 
3
Etyka poselska
 
 
2
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.