KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Wypełnij kwestionariusz i zobacz, który z polityków podziela Twoje poglądy

Odpowiedz na pytania, które zadaliśmy politykom i sprawdź, kto z nich ma poglądy podobne do Twoich.

Nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania. Jeśli nie masz zdania na jakiś temat, przejdź do następnego pytania. W wyniku porównujemy tylko te pytania, na które odpowiedzi udzielił i polityk, i Ty.

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.

Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi

W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?

Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi

W 2020 r. nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły 5,03 proc. PKB, z czego na ochronę zdrowia psychicznego przeznaczono ok. 3 proc. budżetu zdrowotnego. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/Pana poglądom?

a. Należy podnieść nakłady na ochronę zdrowia psychicznego.

b. Nakłady na ochronę zdrowia psychicznego są w odpowiedniej wysokości, należy ulepszyć ich wykorzystanie.

Prosimy wybrać jedną odpowiedź