Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1961-03-10, Biała Podlaska

Zawód: menadżer

Wykształcenie: wyższe

Inżynier, ukończył Politechnikę Lubelską. W l. 1986-1898 pracował jako dyspozytor w oczyszczalni ścieków. Na początku lat 90. założył przedsiębiorstwo, które prowadził do 2007 r. Był członkiem zarządu Sieci Detalistów „Nasze Sklepy” (2001-2007), prezesem zarządu Media Spectrum (2004-2008). Członek... rady Polskiej Izby Handlu. Od 2007 r. członek PiS. Samorządowiec: radny miasta Biała Podlaska (1998-2002), w l. 2006-2007 wiceprzewodniczący rady, dwukrotnie bez sukcesu kandydował na urząd prezydenta miasta Biała Podlaska (2002 i 2010). Poseł w l. 2007-2016 (VI-VIII kadencji). Zasiadał w komisjach: gospodarki (dwukrotnie), mniejszości narodowych i etnicznych, infrastruktury oraz administracji i spraw wewnętrznych. W Sejmie VIII kad. jest członkiem komisji ds. Unii Europejskiej oraz gospodarki i rozwoju.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
28.02.2018 – 22.06.2018
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
8.02.2018 – 28.02.2018
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
14.12.2017 – 8.02.2018
Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
94.2%
Nieobecność
5.8%
Zgodność
z linią klubu
92.8%

Oddane głosy

Za
68.3%
Przeciw
17.9%
Wstrzymał się
8%
Nieobecny
5.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 2136 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2018-06-15 11:38:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za zgodny
2018-06-15 11:14:00 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach Za zgodny
2018-06-15 10:47:00 Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora Za zgodny
2018-06-15 10:35:00 Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2018-06-15 10:24:00 Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2018-06-15 10:08:00 Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Za zgodny
2018-06-15 10:06:00 Kodeks wyborczy oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2018-06-15 09:57:00 Ustawa o ochronie roślin oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
2018-06-15 09:54:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Za zgodny
2018-06-15 09:53:00 Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektóre inne ustawy Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

Obietnice

Wsparcie rolnictwa

–Zahamowanie spadku cen produktów rolnych, –poprawa stosunków z Rosją, Ukrainą i Białorusią, jako ważnych rynkówzbytu, –minimalne ceny gwarantowane,wsparcie z budżetu państwa, –lepszy dostęp do kredytów preferencyjnychna inwestycje rolnicze, –wspieranie produktów lokalnych i regionalnych, produktów o wysokiej jakości,

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Polityka rodzinna

–Zwiększenie poziomu dochodu, od którego przyznaje się pomoc socjalną, –ulgi dla rodzin wielodzietnych, –więcej pieniędzy z budżetu na dożywianie dzieci, –przywrócenie pierwotnych założeń programu Rodzina na swoim, uatrakcyjnienie go dla rodzin wielodzietnych i rodzin o niższych dochodach,

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Szerszy dostęp do edukacji

–większe stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów pochodzącychz biedniejszych rodzin, –wsparcie kształcenia zawodowego, –bezpłatne studia na drugim kierunku, –ograniczenie biurokracji dla nauczycieli,większy nacisk na kontaktz uczniem, –przywrócenie wychowania patriotycznego do szkół, –przejrzyste zasady zapisów do przedszkoli.

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Dostęp do zawodów regulowanych

lepszy dostęp do zawodów prawniczych, medycznych. Ukrócenie praktyk korporacji, które ograniczają wolność wyboru zawodu i naruszają równość obywateli

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Ograniczenie możliwości sprawowania mandatu prezydenta, burmistrza lub wójta

Adam Abramowicz przypomniał, że jego partia opowiada się za przepisami, które będą ograniczać możliwość sprawowania mandatu prezydenta, burmistrza lub wójta do dwóch kadencji. – Po 8 latach taki człowiek może się wypalić. Otacza go dwór – tłumaczy Abramowicz. Po czteroletniej przerwie dobry samorządowiec bez problemu będzie mógł wrócić na swoje stanowisko. Dla higieny demokracji dwukadencyjność jest potrzebna – przekonuje.

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Walka z bezrobociem

Większe pieniądze z budżetu na walkę z bezrobociem, staże, prace interwencyjne, dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, szkolenia,

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Budowa i remont dróg

Walka o szybsząbudowędróg, zwłaszczaekspresowej „19” i wojewódzkiejnr 815, o szybsząbudowęautostradyA2 na odcinku Warszawa – Terespol, –więcej pieniędzy na remonty i rozbudowędróg gminnych i powiatowych,zwłaszcza tych najbardziej zaniedbanych,

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Utworzenie województwa bialsko-podlasko-siedleckiego

- Przed wyborami pojawił się w pańskiej kampanii pomysł utworzenia województwa bialsko – podlasko- siedleckiego. To polityczna abstrakcja, czy poważna propozycja? - To jest bardzo poważna oferta polityczna. Aby wprowadzić ją w życie trzeba znaleźć dla niej większość. Ja tego nie wyciągnąłem z kapelusza. Konsultowałem to z siedleckimi działaczami PiS i z posłem Tchórzewskim. W Siedlcach jest wola powołania województwa. My w Białej czujemy się dyskryminowani przez Lublin. Co prawda marszałek Hetman stwierdził kiedyś, że nasz powiat jest dopieszczany, ale ja tego nie widzę. Sprawa województwa jest otwarta. Jeżeli tylko pojawią się takie możliwości.

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Adam Abramowicz, Rozwój przedsiębiorczości

–Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej w Białej Podlaskiej i Międzyrzecu Podlaskim, co spowoduje wzrost miejsc pracy, –wspieranie mikro i małych firm przez obniżenie składek ZUS do 50 złdla firm o niewielkich obrotach, co ożywi gospodarkęi wyeliminuje szarąstrefę, –preferencyjne kredyty dla firm, któreniedawno rozpoczęły działalnośćgospodarczą, –uproszczenie systemu podatkowegodla firm, jasnośći przejrzystośćprzepisów, ograniczenie zbyt częstych zmian w przepisach, które powodująchaos i zagubienie wśród przedsiębiorców.

Żródło: www.abramowicz.com.pl

Ulgi na wywóz śmieci dla rodzin wielodzietnych

Chcemy, by rodziny wielodzietne na podstawie tych Kart mogły korzystać z ulg w opłatach za wywóz śmieci, a nawet być z nich całkowicie zwolnione.

Żródło: metrocafe.pl

Połączenia kolejowe Terespol-Siedlce

Chodzi o to, aby zarząd województwa lubelskiego uruchomił kilka bezpośrednich połączeń kolejami regionalnymi na trasie Terespol - Siedlce. A także o lepsze skomunikowanie tych połączeń z pociągami do Siedlec, które realizują Koleje Mazowieckie.

Żródło: www.dziennikwschodni.pl

Równość podmiotów gospodarczych

Państwo powinno dbać o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i równość wszystkich podmiotów, zwłaszcza zapobiegać powstawaniu monopoli.

Żródło: www.gazeta-msp.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 130 939,56 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 062 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2702 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 129 243,36 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 806,81 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2446,81 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 118 856,45 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 988,29 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360,00 PLN opodatkowana: 2628,29 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 97 810,50 PLN
Uwagi: od 01.01.2015 do 31.10.2015

Opis: dieta
Kwota: 25 042,13 PLN
Uwagi: od 01.01.2015 do 31.10.2015

Podpis
Data: 2015-11-02
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 499 300 PLN
Uwagi: stan na 31.07.2015

Kwota: 640 000 PLN
Uwagi: wierzytelność w 2015 r nastąpił zwrot wierzytelności w kwocie - 20 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 68 467,35 PLN

Opis: dieta
Kwota: 19 784,64 PLN

Łączny dochód
Uwagi: osiągnięte dochody od 01.01.2015 do 03.08.2015
Podpis
Data: 2015-08-21
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 406 600 PLN

Kwota: 660 000 PLN
Uwagi: wierzytelność w 2014 r nastąpił zwrot wierzytelności w kwocie - 54 449,63 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Podpis
Data: 2015-04-30
Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 338 000 PLN

Kwota: 692 763,29 PLN
Uwagi: wierzytelność w 2013 r nastąpił zwrot wierzytelności w kwocie - 182 000 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Sieć Detalistów "Nasze Sklepy" sp. z o.o. w likwidacji Bielsko Biała
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2008-02-15
Do kiedy: 2013-10
Uwagi: (październik 2013 - spółka została zlikwidowana)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 117 042,86 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

Podpis
Data: 2014-04-25
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 044,54 PLN

Podpis
Data: 2013-04-30
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 372,60 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2286,49 PLN

Podpis
Data: 2012-04-20
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie posła
Kwota: 97 810,50 PLN
Uwagi: (od 01.01.11 do 24.10.11)

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2093,41 PLN

Podpis
Data: 2011-04-11
Uwaga / Sprostowanie: data wpisana przez posła jest ukryta, podana data to data wpłynięcia oświadczenia do Sekretariatu Marszałka Sejmu