Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1961-09-09, Ostrów Wielkopolski
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Andrzej Dera (9.09.1961, Ostrów Wielkopolski) lista PiS, okręg 36 (Kalisz), zdobył 17.606 głosów, członek KP Zjednoczona Prawica, magister prawa. W l. 1987-1990 aplikant sądowy. W l. 90. kierownik w Urzędzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni.... Pracował jako specjalista ds. inwestycji, w spółce zajmującej się m.in. zarządzaniem mieniem komunalnym, gdzie obecnie pełni funkcję prokurenta. Był członkiem rad nadzorczych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Zakładu Zieleni, od 2005 r. współwłaściciel firmy „Nasz Kurier”. W l. 1990-1994 radny Rady Miasta Ostrów Wielkopolski. W l. 1998-2005 radny, a w l. 1999-2002 starosta Powiatu Ostrowskiego. W l. 2001-2011 członek PiS, od 2011 r. związany z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobro. Poseł V, VI i VII kad. wybierany z listy PiS. Zasiadał w komisjach: Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ustawodawczej, Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz kilku komisjach nadzwyczajnych. Był członkiem Komisji Zdrowia (2011-2012 r.) Obecnie pracuje w Komisji Ustawodawczej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, oraz Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw z Zakresu Prawa Spółdzielczego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 6.03.2015
Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
lipiec 2014 – 5.03.2015
Sejm RP VII kadencji, Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
2014
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, KW Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Poznań, liczba głosów: 8175
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej pe2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


O legalizacji narkotyków

Społeczeństwo powinno bronić się przed tolerancją narkotyków. One powodują zło. Walczący o uznanie narkotyków za legalne powinni być zawsze przegranymi. Nie możemy przekazywać informacji, że można spokojnie brać takie używki. Wtedy młodzi ludzie spoglądając na prawo sądziliby, że narkotyki nie są złe. Narkomania niesie za sobą duże koszty związane z leczeniem chorych, powoduje wiele wypadków czy samobójstw. Jestem jej przeciwnikiem, bo jej skutki są widoczne na poziomie indywidualnym, państwowym i zdrowotnym.

Źródło: natemat.pl

Data obietnicy: 25.07.2013

sprawy ogólnopolskie
polityka narkotykowa
Solidarna Polska
36 Kalisz
ochrona zdrowia
Likwidacja Polskiego Związku Działkowców

Cały czas jest jedna wielka walka o wpływy na ogródkach działkowych. Nasz projekt daje gwarancje działkowcom, że nadal będą dysponowali swoimi działkami.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 17.04.2013

sprawy ogólnopolskie
ogródki działkowe
Solidarna Polska
36 Kalisz
projekt ustawy
prawo
przestrzeń miejska
O adopcji przez pary homoseksualne

Rolą sejmu jest tworzenie prawa zgodnego z Konstytucją. Artykuł 18. stanowi podstawę ustrojową naszego państwa. Jeśli ktoś ten fundament próbuje podkopać, najczęściej kończy się to katastrofą. Mam tu na myśli przyznanie prawa homoseksualistom do adopcji dzieci.

Źródło: natemat.pl

Data obietnicy: 29.01.2013

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
związki partnerskie
Solidarna Polska
36 Kalisz
O aborcji

Nie ma żadnego usprawiedliwienia tego, że dziecko niepełnosprawne w łonie matki jest zabijane, a to które się urodzi jest z mocy prawa chronione. Są rzeczy fundamentalne, nikt nie ma prawa zabijać drugiej osoby.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 25.09.2012

sprawy ogólnopolskie
światopogląd
aborcja
Solidarna Polska
36 Kalisz
prawa i wolności obywatelskie
Wewnątrz partii

Ja uważam, że w partiach powinny być mechanizmy nowoczesne: prawybory, możliwości zgłaszania pomysłów z sali. Jesteśmy lata świetlne od demokracji dojrzałych.

Źródło: wiadomosci.onet.pl

Data obietnicy: 16.11.2011

sprawy ogólnopolskie
wybory
PiS
36 Kalisz
wybory 2011
O ustawie o ochronie zwierząt

Ochrona zwierząt jest w naszym sercu. Jeżeli szanujemy zwierzęta to nie potrzebujemy ustawy. To jest tak naprawdę ustawa dla tych, którzy są zwyrodnialcami, którzy nie potrafią szanować istot. Natomiast trudność polega na tym, że jak kontrolować wszystkich i wszędzie. Natomiast o tyle jest to dobre, że jeżeli da się złapać taką osobę, będą karane takie osoby a to z kolei odstraszająco działa na potencjalnych takich, którzy by może zechcieli coś takiego robić więc z punktu działania prewencyjnego wielki sukces.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 16.09.2011

sprawy ogólnopolskie
ekologia i środowisko
PiS
36 Kalisz
wybory 2011
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory do Parlamentu Europejskiego (2014)

Który z wymienionych poglądów jest najbliższy Pani/ Pana opinii:
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
 1. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku federacji, czyli wspólnego państwa europejskiego.*
 2. Unia Europejska powinna zmierzać w kierunku związku suwerennych państw opartego na umowach gospodarczych.
 3. Unia Europejska powinna się rozwiązać.
 4. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w obecnym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej.
 5. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Poniżej przedstawiliśmy rozwiązania, których wprowadzenie wymaga zmiany traktatów europejskich. Które z niżej wymienionych kwestii wymagających zmiany traktatów należy podjąć?
Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują
 1. Przewodniczący Komisji Europejskiej powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich przez obywateli UE.*
 2. Parlament Europejski powinien mieć możliwość zgłaszania projektów nowego prawa bez pośrednictwa Komisji Europejskiej.
 3. Parlament Europejski powinien mieć prawo odwołania konkretnego komisarza bez konieczności odwoływania całego składu Komisji Europejskiej.
 4. W wyborach do Parlamentu Europejskiego obok list narodowych powinna istnieć ogólnoeuropejska lista kandydatów, na których mogliby oddać swój głos wszyscy obywatele UE.*
 5. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość wybierania zasad i polityk unijnych, które chcą realizować w ramach Wspólnoty i rezygnacji z tych zasad i polityk, które uważają za niekorzystne (np. swobodny przepływ osób i kapitału, polityka klimatyczna).
 6. Żadna z powyższych kwestii nie powinna być przedmiotem dyskusji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego.
 7. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Obecnie Unia Europejska nie ma prawa do tworzenia przepisów w kwestiach światopoglądowych i etycznych. Które z poniższych stwierdzeń jest bliższe Pani/ Pana poglądom? *
A. Powinno się zmierzać do ujednolicania na poziomie europejskim prawnych regulacji dotyczących kwestii światopoglądowych i etycznych.
B. Regulacje prawne dotyczące kwestii światopoglądowych i etycznych powinny pozostać wewnętrznymi sprawami państw narodowych.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A. Raczej A. Raczej B. Zdecydowanie B. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej