Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 30
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Prawo i Sprawiedliwość
Zawód: parlamentarzysta
Miejsce zamieszkania: Syrynia

Informacje ogólne

Senator

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Klub/koło: Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1967-11-03, Rydułtowy
Zawód: inżynier górnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 72 Rybnik
Liczba głosów: 69 014 (43,36%)
Magister inżynier górnictwa i geologii, ekspert polityki surowcowo-energetycznej, absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. W latach 1994-2007 był pracownikiem kopalni: koordynatorem zespołu zarządzania środkami produkcji... w Centrum Wydobywczym Południe, szefem inwestycji w Kompanii Węglowej w KWK Rydułtowy-Anna, zastępcą kierownika służby strzałowej, nadsztygarem górniczym, zastępcą kierownika robót górniczych. Do 2007 r. właściciel firmy Foto Gawęda Studio Realizacji Filmu. Należał do PiS, z którego listopadzie 2010 r. wystąpił i przystąpił do nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza. Po samorozwiązaniu PJN przystąpił do Polski Razem, ale ostatecznie, w 2014 r. wrócił do PiS. Samorządowiec: radny powiatu wodzisławskiego (1998-2007, wiceprzewodniczący w l.2002-2007); radny sejmiku woj. śląskiego (2014-2015). Bez sukcesu ubiegał się o urząd prezydenta Wodzisławia (2014). Poseł w latach 2007-2011 r. (VI kadencja), był m.in. członkiem komisji: gospodarki; kultury fizycznej, sportu i turystyki. Senator od 2015 r. (IX kadencja), pracuje w komisjach: gospodarki narodowej i innowacyjności (jako zastępca przewodniczącego); środowiska. Od lipca 2019 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • Biuro senatorskie Adama Gawędy Rynek 25, 44-300 Wodzisław Śląski tel. 32 444 67 58

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 15.07.2019
Ministerstwo Energii, sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Ministerstwa Energii www.gov.pl
9.05.2019 – 2.08.2019
Senat RP IX kadencji, przewodniczący, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu www.senat.gov.pl
od 21.06.2017
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół do Spraw Rozwoju Dróg Wodnych, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: współwłasność na małżeńską wspólność majątkową z żoną Ewą
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem mieszkalno-usługowym
Tytuł prawny: współwłasność na małżeńską wspólność majątkową z żoną Ewą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z najmu - przychód
Kwota: 21 600,00 PLN

Opis: dieta parlamentarna senatora
Kwota: 30 062,40 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia Senat RP, dochód
Kwota: 127 732,92 PLN

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 2515,86 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 320 D
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkową z żoną Ewą

Model: A4 B8
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkową z żoną Ewą

Marka: Harley Davidson
Model: Custom
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkową z żoną Ewą

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w PKO BP SA Oddział I w Włodzisławiu Śląskim

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na remont i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny na remont i modernizację domu jednorodzinnego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach
Cała kwota: 119 402 PLN

Uwagi ogólne: wspólność małżeńska z żoną Ewą
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem mieszkalno-usługowym
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska, wspólność majątkowa z żoną Ewą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o. o. w Katowicach (powstałej z przekształcenia Kompanii Węglowej S.A.)
Kwota: 14,40 PLN
Uwagi: korekta rozliczenia z okresu zatrudnienia w 2015 r.

Opis: dochód z najmu - przychód
Kwota: 10 800 PLN

Opis: dieta związana z pełnieniem obowiązków senatora
Kwota: 27 360 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia Senat RP, dochód
Kwota: 137 006,37 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 320 D
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkowa z żoną Ewą

Model: A4 B8
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkowa z żoną Ewą

Marka: Harley Davidson
Model: Custom
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkowa z żoną Ewą

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w PKO BP SA Oddział I w Włodzisławiu Śląskim

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na remont i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Uwagi ogólne: wspólność małżeńska z żoną Ewą
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem mieszkalno-usługowym
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska, wspólność majątkowa z żoną Ewą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia Polskiej Grupie Górniczej sp. z o. o. w Katowicach
Kwota: 1425,29 PLN
Uwagi: dochód uzyskany z rozliczenia za rok 2015 wypłacony w 2016 r.

Opis: dochód z najmu - przychód
Kwota: 10 800 PLN

Opis: dieta senatorska związana z pełnieniem obowiązków
Kwota: 29 844,49 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia - Senat RP
Kwota: 134 845,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 320 D
Uwagi: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa z żoną Ewą

Model: A4 B8
Uwagi: współwłasność na małżeńską wspólność majątkowa z żoną Ewą

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w PKO BP SA Oddział I w Włodzisławiu Śląskim

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na remont i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Uwagi ogólne: wspólność małżeńska z żoną Ewą
Oświadczenie
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem mieszkalno-usługowym
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska, wspólność majątkowa z żoną Ewą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: z tytułu zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA
Kwota: 89 059,37 PLN

Opis: dochód z najmu - przychód
Kwota: 18 304,80 PLN

Opis: dieta radnego Sejmiku Woj. Śląskiego
Kwota: 26 349,91 PLN

Opis: dochód małżonki Ewy
Kwota: 11 774,34 PLN

Opis: dieta Senatorska
Kwota: 4039,36 PLN

Opis: z tytułu zatrudnienia - Senat RP
Kwota: 21 639,47 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 320 D
Uwagi: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa z żoną Ewą

Marka: Volvo
Model: V50 2,0 D
Uwagi: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa z żoną Ewą

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w PKO BP SA Oddział I w [ukryte]

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na remont i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Uwagi ogólne: wspólność małżeńska z żoną Ewą
Oświadczenie
Dane osobowe
Nazwisko: Gawęda
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Kampania Węglowa SA w Katowicach ul. Powstańców 30
Stanowisko lub funkcja: koordynator biura strategii korporacyjnej
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z domem mieszkalno-usługowym
Tytuł prawny: współwłasność małżeńska, wspólność majątkowa z żoną Ewą
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Z tytułu zatrudnienia w Kompanii Węglowej SA
Kwota: 69 109,66 PLN

Opis: z tytułu najmu - przychód
Kwota: 15 900 PLN

Opis: dieta radnego Sejmiku Woj. Śląskiego
Kwota: 26 313,91 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Model: 320 D
Uwagi: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa z żoną Ewą

Marka: Volvo
Model: V50 2,0 D
Uwagi: współwłasność, małżeńska wspólność majątkowa z żoną Ewą

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy w PKO BP SA Oddział I w Wodzisławiu Śląskim

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na remont i rozbudowę budynku mieszkalno-usługowego w Banku Spółdzielczym w Gorzycach

Uwagi ogólne: wspólność małżeńska z żoną Ewą