Jak wygramy wybory, to jest cały zespół, który w uzgodnieniu z episkopatem wprowadzi takie zmiany, żeby ludzie mogli mieć dzieci

Żródło: natemat.pl