Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Koło Senatorów Niezależnych
Data i miejsce urodzenia: 1960-06-07, Morąg
Zawód: inżynier budownictwa
Wykształcenie: wyższe
Przedsiębiorczyni, ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W latach 1992–1999 prezes firmy handlowo-usługowej, do 2005 r. zarządzała nieruchomościami. Zasiada w Radzie do spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości.... Działaczka społeczna, współtwórczyni i prezeska Stowarzyszenia Obrońców Spółdzielców. W okresie 2005-2015 związana z PO. Obecnie nie należy do partii politycznej. Posłanka w latach 2005-2015 (V-VII kadencja), pracowała w komisjach: obrony narodowej; gospodarki; infrastruktury (dwukrotnie); sprawiedliwości i praw człowieka (trzykrotnie); ustawodawczej. Senator od 2015 r. (IX kadencja), zasiada w komisjach: praw człowieka, praworządności i petycji; ustawodawczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

  • ul. Kopernika 45/11, 10-512 Olsztyn tel. 89 527 92 37, 504 251 410

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 16.11.2016
Senat RP IX kadencji, Senacki Zespół Przyjaciół Warmii i Mazur, wiceprzewodnicząca
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 23.09.2016
Senat RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. prawa spółdzielczego, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
od 15.06.2016
Senat RP IX kadencji, senator niezrzeszony
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Modernizacja dróg krajowych nr 16 i 51

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. Niezwykle ważna jest także obwodnica Olsztyna.

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne
Zmiany prawa spółdzielczego

Znając nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowych biorę udział w pracach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej ds. zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Po siedmiu miesiącach konsultacji, pracy z ekspertami, dziesiątkach spotkań ze spółdzielcami na terenie całego kraju - zgodnie z obietnicą - złożyłam projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecnie, wraz z członkami podkomisji, której jestem wiceprzewodniczącą, pracujemy także nad projektem ustawy Prawo spółdzielcze. Chciałabym, aby spółdzielcy stali się faktycznymi właścicielami swojego majątku, odzyskali kontrolę nad działalnością organów spółdzielni i mieli zdecydowany wpływ na wysokość ponoszonych opłat. Przewidujemy także zmianę formy zawiadomień o zebraniach spółdzielców, które będą dostarczone każdemu członkowi, oraz eliminację Zebrań Przedstawicieli - na rzecz Walnych Zgromadzeń.

Źródło: www.lidiastaron.pl

warmińsko-mazurskie
Olsztyn
PO
sprawy ogólnopolskie
Przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. 

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne
Obwodnica Olsztyna

Niezwykle ważna dla rozwoju Warmii i Mazur jest kwestia dobrych i szybkich połączeń komunikacyjnych z resztą kraju i zagranicą. W sejmowej Komisji Infrastruktury staram się m. in.: o szybką modernizację ważnych dla naszego regionu dróg krajowych nr 16 i 51 oraz o przywrócenie zdolności do funkcjonowania lotniska regionalnego. Niezwykle ważna jest także obwodnica Olsztyna.

Źródło: www.lidiastaron.pl

PO
warmińsko-mazurskie
Olsztyn
infrastruktura
sprawy lokalne
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 36 000 PLN
Uwagi: 1/2 z całości: 72000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1240 m2
Powierzchnia działki: 60,36 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - przychód
Kwota: 104 804,08 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 25 970,61 PLN

Opis: dieta wyjazdowa
Kwota: 745,33 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Toyota
Model: Avensis
Rok produkcji: 2016
Wartość: 60 000,00 PLN
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, do spłaty pozostało 13 rat: 66534 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 10933 PLN - oprocentowanie jak wyżej
Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2019-11-08
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
Uwagi: wartość nieruchomości - określona wg stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego, z zastrzeżeniem pkt 1,4
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 55 000 PLN
Uwagi: 1/2 z całości: 110000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1240 m2
Powierzchnia działki: 60,36 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2

Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Tytuł prawny: współwłasność 1/2

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - przychód
Kwota: 76 959,68 PLN

Opis: dieta
Kwota: 20 786,93 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 13 rat: 66534 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 10933 PLN - oprocentowanie jak wyżej
Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2019-08-28
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
Uwagi: wartość nieruchomości - określona wg stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego, z zastrzeżeniem pkt 1,4
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 200 PLN
Uwagi: 1/2 z całości: 400 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość 1/2
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 200 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 300 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

Rodzaj: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 1240 m2
Powierzchnia działki: 60,36 m2
Wartość
Kwota: 130 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 134 679,52 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 14 rat: 71652 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 11774 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z ZFSS
Cała kwota: 25 292 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%

Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2019-04-27
Źródło
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 31 000 PLN
Uwagi: 1/2 z całości: 62000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2: całość 660000 PLN, wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64, wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość około wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2, wartość około

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 144 299,52 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta
Kwota: 30 062,40 PLN
Brutto / Netto: brutto

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 15 rat: 76770 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 12615 PLN - oprocentowanie jak wyżej
Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2018-04-17
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 3)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 16 500 PLN
Uwagi: 1/2 z całości: 33000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2: całość 660000 PLN, wartość około
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64, wartość około
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym, wartość około wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2, wartość około

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność 1/2
Uwagi: wartość 1/2

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 142 079,83 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): pożyczka z ZFŚS
Cała kwota: 25 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie 4%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 16 rat: 81888 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli 13456 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2017-04-29
Źródło
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 18 800 PLN
Uwagi: 1/2 z całości - 37600 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 - całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 350 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód Sejm
Kwota: 120 337,32 PLN
Brutto / Netto: brutto

Opis: uposażenie - dochód Senat
Kwota: 22 949,98 PLN

Opis: dieta Sejm
Kwota: 25 637,60 PLN

Opis: dieta Senat
Kwota: 4039,36 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 3315,88 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,2670 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, pozostało 17 rat: 87006 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 14302,14 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2016-04-25
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 4000 PLN
Uwagi: 1/2 z całości - 8000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 - całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z budynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 350 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 110 193,55 PLN

Opis: dieta
Kwota: 24 730,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 3758,06 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,2670 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 18 rat: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Miejscowość: Olsztyn
Data: 2015-10-31
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 14000PLN
Uwagi: 1/2 z całości - 28000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 - całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 400 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 77 882,71 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 19 784,64 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 4421,33 CHF
Uwagi: oprocentowanie 2,211 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 18 rat: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Data: 2015-08-20
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 4)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 22000PLN
Uwagi: 1/2 z całości - 44000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,65 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 - całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 400 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym wartość 1/2 - ok 400 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 83 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok 400 000 PLN

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: wartość: 1/2 ok. 350 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 146 719,82 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 5968,96 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,006 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na raty: 92 124 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 138 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Data: 2015-04-28
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego (z korektą w pkt 4)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 48200PLN
Uwagi: 1/2 z całości - 96400 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,56 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 - całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 83 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 400 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: połowa wartości całkowitej

VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu (wł. Gminy [zamazane]) w prawo własności gruntu: działka o pow. 184 m2 i działka o pow. 600 m2 (dot. II pkt. 4)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 141476,88PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 594,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 8622,04 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,0440 %

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): należność za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożona na 19 rat: 97 242 PLN - oprocentowanie wg stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli (2,75%) 15 979 PLN - oprocentowanie jak wyżej

Podpis
Miejscowość: [zamazane]
Data: 2014-04-27
Uwaga / Sprostowanie: w załączeniu: PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 46 500 PLN
Uwagi: całość 93000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,56 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: połowa wartości całkowitej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 129 450,77 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 676,96 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 11 275,12 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,0440 %
Podpis
Data: 2013-04-17
Uwaga / Sprostowanie: w załączeniu: PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 34 500 PLN
Uwagi: całość 69000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,56 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: całość 660000 PLN
Uwagi: 1/2 współwłasność
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: gospodarstwo opodatkowane na podstawie ustawy o podatku rolnym o leśnym
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: połowa wartości całkowitej

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie - dochód
Kwota: 118 382,48 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 2123,88 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza męża

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 13 928,20 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,0517 %
Podpis
Data: 2012-04-27
Uwaga / Sprostowanie: załączniki PIT-37
Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Lidia
Nazwisko: Staroń
Nazwisko panieńskie: Kwiatkowska
Data urodzenia: 1960-06-07
Miejsce urodzenia: Morąg
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
Uwagi: Wartość nieruchomości - określona według stanu złożenia poprzedniego oświadczenia majątkowego
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 35 800 PLN
Uwagi: 1/2 z 71600 zł
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 179,56 m2
Powierzchnia działki: 338 m2
Wartość
Wartość domu: 330 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: całość 660000 PLN
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 116 m2
Wartość
Kwota: 85 000 PLN
Tytuł prawny: 29/64 współwłasność
Uwagi: wartość 29/64
3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 28,28 ha
Wartość: 350 000 PLN
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: 1/2 wartości całkowitej
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka z bydynkiem mieszkalnym
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 100 m2
Powierzchnia działki: 643 m2
Wartość
Kwota: 250 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 własność
Uwagi: 1/2 wartości całości

Rodzaj: kiosk
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 37,4 m2
Powierzchnia działki: 184 m2
Wartość
Kwota: 75 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 196 m2
Powierzchnia działki: 600 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność
Uwagi: działka - użytkowanie wieczyste

Rodzaj: lokal użytkowy
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 146,1 m2
Wartość
Kwota: 350 000 PLN
Tytuł prawny: 1/2 współwłasność

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 97 480,76 PLN

Opis: dieta opodatkowana
Kwota: 1930,80 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2002
Uwagi: współwłasność

Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Renault
Model: Espace
Rok produkcji: 2008
Uwagi: działalność gospodarcza małżonka

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt bankowy BZWBK - na zakup domu (kredyt hipoteczny)
Cała kwota: 14 591,47 CHF
Uwagi: oprocentowanie 3,175 %
Podpis
Data: 2011-10-17