Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1960-01-03, Ostre Bardo

Zawód: nauczyciel

Wykształcenie: wyższe

Poseł, członek PO. magister matematyki. W latach 1984-1990 pracował jako kierownik internatu oraz nauczyciel w liceum. Założyciel i dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania oraz członek komitetu założycielskiego Środkowo-Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży. W latach1998-2007... radny w Sejmiku Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Zasiadał w Radzie Społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego, radach nadzorczych spółek: Unilack, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, od 2006 r. współwłaściciel firmy Combimax (wynajem nieruchomości). Zaangażowany w działalność: Związków Województw RP, Stowarzyszenia Ordynacka oraz Związku Ukraińców w Polsce. W przeszłości związany z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, Unią Wolności i Partią Demokratyczną-demokraci.pl. Poseł VI i VII kadencji.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 23.07.2015
Ukraiński Zespół Parlamentarny, przewodniczący
8.10.2014 – 27.11.2014
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2769), członek
od 26.09.2014
Komisja Spraw Zagranicznych, członek
pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.7%
Nieobecność
0.3%
Zgodność
z linią klubu
99%

Oddane głosy

Za
90.4%
Przeciw
8.8%
Wstrzymał się
0.4%
Nieobecny
0.3%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1199 pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2015-10-09 09:21:00 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Przeciw zgodny
2015-10-09 09:20:00 informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2014 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. "Karta Praw Osób Niepełnosprawnych" Przeciw zgodny
2015-10-09 09:19:00 Informacji o realizacji Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015 w roku 2014 Nieobecność niezgodny
2015-10-09 09:18:00 Sprawozdanie z realizacji Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych w roku 2014. Harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" w roku 2014 i 2015 Przeciw zgodny
2015-10-08 19:05:00 Wybór Bronisława Sitka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:05:00 Wybór Krzysztofa Ślebzaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:04:00 Wybór Krzysztofa Ślebzaka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:04:00 Wybór Andrzeja Jakubeckiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-10-08 19:03:00 Wybór Romana Hausera na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Za zgodny
2015-09-25 10:29:00 Ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Za zgodny
pokaż 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Obietnice

Sankcje wobec ukraińskich oligarchów zastosowane przez UE

"Czy sankcje otrzeźwią prezydenta Ukrainy? Jego nie, ale na pewno otrzeźwią tych właśnie oligarchów, którzy mogą stracić najwięcej" - ocenił Sycz. Jak dodał, ma na myśli "niekoniecznie sankcje wysokiego wymiaru, ale co najmniej blokada kont". "I to właśnie w stosunku do tych oligarchów personalne sankcje powinny w tej chwili być poczynione z ramienia całej Europy, a nie tylko naszego kraju".

Żródło: wyborcza.pl

O polityce historycznej

Moim zdaniem w obliczu obu tragedii powinniśmy sobie podać sobie ręce. W tym roku mija 65 lat Akcji "Wisła", za rok przypada 70 rocznica tragedii wołyńskiej i obawiam się, że znowu będzie licytacja kto komu bardziej dopiekł, kto kogo mocniej skrzywdził. Wiele w tej kwestii zależy od rządu i Polski, i Ukrainy. Wiem, że taka rezolucja o pojednaniu jest przygotowywana. Moim zdaniem powinniśmy wzajemnie się przeprosić, by budować nową przyszłość dla młodych. Pamiętajmy o historii ale idźmy do przodu, róbmy wspólne interesy. Ta historia trudna, bardzo, nie musi nas dzielić.

Żródło: dzieje.pl

Mały ruch graniczny

Powinniśmy zwiększyć liczbę przejść granicznych. A był pomysł, żeby w każdej gminie funkcjonowało nieduże przejście przeznaczone do małego ruchu granicznego. To może zdynamizować rozwój gmin przygranicznych. Z czasem też trzeba próbować objąć ruchem bezwizowym cały region. Myślę, że umowa mogłaby wejść w życie na przełomie maja i czerwca przyszłego roku.

Żródło: www.mironsycz.pl

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 20 371,37 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 82 316,57 PLN

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 2261,16 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 31 260,70 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 141 114,12 PLN

Opis: sprzedaż sam. os. Volkswagen
Kwota: 22 000 PLN

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 11 674 PLN

Opis: sprzedaż sam. os. Opel
Kwota: 2000 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 457,89 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 141 114,12 PLN

Opis: umowa o dzieło (p.autorskie)
Kwota: 400 PLN

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 8000 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Mieszkaniowy kredyt hipoteczny (budowa domu) w PKO BP
Uwagi: kwota orientacyjna; odsetki 4,56%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu hipotecznego syna (Rodzina na Swoim) w PKO BP
Cała kwota: 256 889,73 PLN

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 30 494,53 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 140 731,20 PLN

Opis: umowa o dzieło
Kwota: 800 PLN

Opis: sprzedaż gr. rolnych
Kwota: 10 000 PLN

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 7000 PLN
Uwagi: kwota orientacyjna

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Mieszkaniowy kredyt hipoteczny (budowa domu) w PKO BP
Cała kwota: 49 000 CHF
Uwagi: kwota orientacyjna; odsetki 4,56%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Poręcznie kredytu hipotecznego syna (Rodzina na Swoim) w PKO BP
Cała kwota: 2639X9,39 PLN

Podpis
Data: 2013-04-24
Uwaga / Sprostowanie: Warszawa 06.06.2013 Korekta do oświadczenia majątkowego za 2012 rok. W pkt 3 dotyczącym siedliska uszczegóławiam zakres zagospodarowania siedliska. II. 3) Gospodarstwo Rolne - rodzaj zabudowy siedlisko (budynek mieszkalny, budynek gospodarczo-garażowy)
Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: użytki rolne - 3,58 ha od ANR Olsztyn (21.06.2006 r - Akt notarialny)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska
Kwota: 2990,94 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 134 965,80 PLN

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 7073,18 PLN

Opis: świadczenia socjalne
Kwota: 750 PLN

Oświadczenie
VI. Mienie nabyte od skarbu państwa, ...
Opis: użytki rolne - 3,58 ha od ANR Olsztyn (21.06.2006 r - Akt notarialny)
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dieta poselska opodatkowana
Kwota: 2411,70 PLN

Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 101 700 PLN
Uwagi: kwota orientacyjna

Opis: dopłata obszarowa
Kwota: 7073,18 PLN

Opis: świadczenia socjalne
Kwota: 750 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Mieszkaniowy kredyt hipoteczny (budowa domu) w PKO BP
Cała kwota: 56 000 CHF
Uwagi: kwota orientacyjna; odsetki 4,56%

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt na kolektory słoneczne i pompy ciepła w BOŚ
Uwagi: kwota orientacyjna