Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1965-11-02, Gdańsk
Zawód: prawnik, samorządowiec
Wykształcenie: wyższe
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zaangażowany w działalność opozycyjną, w czasie studiów (w 1988 r.) współorganizator strajku okupacyjnego na UG. Współzałożyciel Kongresu Liberałów. Był związany z Partią Konserwatywną, Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym. W l.... 2002-2015 członek PO, zasiadał w strukturach krajowych i lokalnych partii. W l. 1989-1998 asystent na UG, w l. 1990-1993 prorektor ds. studenckich, od 2006 r. członek Rady Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zasiada w radach nadzorczych: Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej; Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk. W l. 2007-2015 prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich. Autor publikacji z zakresu samorządu terytorialnego. Na początku l. 90. organizator i przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego Woj. Gdańskiego. Od l. 90. związany z samorządem: w l. 1990-2002 radny Gdańska; od 1998 r. prezydent Gdańska; w 2018 r. po raz kolejny uzyskał reelekcję, zdobywając w drugiej turze 129683 (64,8 proc.) głosów.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 19.11.2018
Urząd Miasta Gdańska, prezydent miasta, Gdańsk, Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Adamowicza Wszystko Dla Gdańska, liczba głosów: 129 683, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
,
źródło
Polska Agencja Prasowa www.pap.pl
4.11.2018 – 2018
kandydat na prezydenta miasta Gdańska (wybrany), Komitet Wyborczy Wyborców Pawła Adamowicza Wszystko Dla Gdańska, Gdańsk, liczba głosów: 129 683, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2018.pkw.gov.pl
8.12.2014 – 11.2018
Urząd Miasta Gdańska, prezydent miasta, Gdańsk, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP, liczba głosów: 77 034, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Zielony Gdańsk

Wzrost o 50% nakładów na zieleń miejską

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Trasy do biegania

Budowa 10 km profesjonalnych tras do biegania oraz wyznaczenie 100 km tras rekreacyjnych, we współpracy z Lasami Państwowymi

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Kodowanie od postawówki

Nauka kodowania dostępna od poziomu nauczania początkowego

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Ocieplenie budynków

Wsparcie finansowe termomodernizacji budynków w Gdańsku w celu ograniczenia emisji ciepła o 20%

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Szlachetne drzewa

Posadzenie 10.000 szlachetnych odmian drzew (lip, buków, dębów i innych)

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Rewitalizacja dzielnic

Rozpoczęcie programu rewitalizacji Oruni, kontynuacja rewitalizacji Nowego Portu, wsparcie projektów rewitalizacyjnych Wrzeszcza i Oliwy

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Więcej pojemników na śmieci

Podwojenie ilości pojemników na surowce wtórne

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Rewaloryzacja parków

Rewaloryzacja parków Oliwskiego, Oruńskiego, Jaru Wilanowskiego, Parku Schopenhauera, skwerów przy Szerokiej i Wita Stwosza

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Zbiorniki retencyjne

Budowa kolejnych 5 zbiorników retencyjnych

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-11-XX

Więcej pieniędzy na infrastrukturę

Wzrost o 50% wydatków na remont i utrzymanie ulic oraz chodników.

Źródło: adamowicz.pl

Data obietnicy: 2014-10-XX

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł Bogdan
Nazwisko: Adamowicz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Gdańsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Gdańska - do 16.11.2018 (koniec kadencji)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 100 933,73 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska - jeden z dwóch składników majątku objętych współwłasnością małżeńską

Kwota: 80 000,00 PLN
Uwagi: majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 4000,00 EUR
Uwagi: majątek odrębny

Kwota: 16 057,45 CHF
Uwagi: wspólność małżeńska - jeden z dwóch składników majątku objętych współwłasnością małżeńską

Papiery wartościowe
Nazwa: Arka Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 40 666,85 PLN

Nazwa: Fundusz Akcji Aviva
Pełna kwota: 163 605,00 PLN

Suma ogólna: 204 271,85 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Wartość
Kwota: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: działka niezabudowana
Wartość
Kwota: 45 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: miejsce garażowe w hali garażowej
Wartość
Kwota: 24 400,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2268167,00 PLN

Łączny dochód
Kwota: 57559,00 PLN + 174476,00 PLN (szacunkowa dywidenda brutto + sprzedaż akcji)
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 1994-11-18

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 112 504,07 PLN
Uwagi: od 2018-01-01 do 2018-09-16
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.S., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 187 014,94 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska (jest to jedyny składnik majątku zasobów pieniężnych podlegający wspólnocie małżeńskiej)

Kwota: 130 000 PLN
Uwagi: kwota około majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 13 000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 5500 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 8000 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Papiery wartościowe
Nazwa: Arka Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 40 616 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 28 396,00 PLN

Nazwa: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
Pełna kwota: 120 473 PLN

Nazwa: Millenium Globalny Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 16 712 PLN

Nazwa: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 75 913 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia

Nazwa: Aviva Akcji
Pełna kwota: 173 347 PLN

Uwagi ogólne: według załącznika nr 1
Suma ogólna: 463 573,008 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: miejsce garażowe w hali garażowej
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 2330137 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Dochód
Kwota: 141 841,75 PLN
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 1994-11-18

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 178 293,51 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 1000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska (jest to jedyny składnik majątku podlegający wspólnocie małżeńskiej)

Kwota: 87 000 PLN
Uwagi: kwota około majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 3000 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 3000 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Papiery wartościowe
Nazwa: Arka Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 38 359,94 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 23 537,50 PLN

Nazwa: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
Pełna kwota: 109 163,69 PLN

Nazwa: Millenium Globalnego Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 16 470,00 PLN

Nazwa: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 78 726 PLN

Nazwa: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 80 499 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 26 105 PLN

Nazwa: Aviva Depozyt Plus
Pełna kwota: 11 217,29 PLN

Nazwa: Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Pełna kwota: 20 549,14 PLN

Nazwa: Aviva Obligacji Dynamicznych
Pełna kwota: 139 558,02 PLN

Uwagi ogólne: według załącznika nr 1
Suma ogólna: 544 185,58 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: miejsce garażowe w hali garażowej
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

Uwagi: wartość ogólna: około 1621701 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Dochód
Kwota: 142 257,43 PLN
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk
Uwagi: podano kwotę łącznego dochodu z pełnienia funkcji w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 1994-11-18

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 159 974,90 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 140 000 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska

Kwota: 80 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 6000 EUR
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 2000 USD
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Kwota: 600 CHF
Uwagi: majątek odrębny kwota około

Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA INWESTORS Depozyt Plus
Pełna kwota: 170810PLN

Nazwa: Arka Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 36 847,25 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 19 764 PLN

Nazwa: Investors Małych i Średnich Spółek
Pełna kwota: 11 192 PLN

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 49 020 PLN

Nazwa: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
Pełna kwota: 96 716 PLN

Nazwa: Quercus Agresywny
Pełna kwota: 49 105 PLN

Nazwa: Millenium Globalnego Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 16 296,16 PLN

Nazwa: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 68 789,34 PLN

Nazwa: NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 70 415,35 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 30 786,35 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 10 132,12 PLN

Uwagi ogólne: Według załącznika nr 1
Suma ogólna: 629 873,47 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Miejsce garażowe w hali garażowej
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

Uwagi: wartość ogólna ok 1239889 PLN

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Uwagi: jako przedstawiciel gminy miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 160 766,86 PLN

Opis: ze sprzedaży akcji
Kwota: 26 249,35 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 290 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny stanowią także pozostałe elementy majątku wpisane w dalszej części niniejszego oświadczenia.

Kwota: 1200 EUR
Uwagi: Majątek odrębny

Kwota: 1000 USD
Uwagi: Majątek odrębny

Kwota: 400 CHF
Uwagi: Majątek odrębny

Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 664 248,50 PLN
Uwagi: wspólność małżeńska
Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
Pełna kwota: 75 459 PLN

Nazwa: AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
Pełna kwota: 30 532,21 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 18 605 PLN

Nazwa: Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 11 471 PLN

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 53 465 PLN

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 124 960 PLN

Nazwa: Templeton Globar Total Return
Pełna kwota: 54 085,17 PLN
Uwagi: 636,07 j.u.

Nazwa: QUERCUS Selektywny
Pełna kwota: 53 090,32 PLN

Nazwa: ING Glob. Długu Korporacyjnego
Pełna kwota: 16 818,46 PLN

Nazwa: QUERCUS Agresywny
Pełna kwota: 48 919 PLN

Nazwa: AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota: 74 267,57 PLN

Nazwa: ING Globalnych Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 66 838,77 PLN

Nazwa: Millenium FIO Sub. Akcji
Pełna kwota: 25 520 PLN

Nazwa: PZU Energia Medycyna Ekologia
Pełna kwota: 10 217,00 PLN

Uwagi ogólne: Według załącznika nr 1, Fundusze Inwestycyjne - stan na dzień 2014-12-31
Suma ogólna: 654 031,50 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Miejsce garażowe w hali garażowej
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 1999-XX-XX
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

Uwagi ogólne: podano łączny dochód dla Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA i Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 184 593,16 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 70 000 PLN
Uwagi: Majątek odrębny

Kwota: 1200 EUR
Uwagi: Majątek odrębny

Kwota: 1000 USD
Uwagi: Majątek odrębny

Kwota: 500 CHF
Uwagi: Majątek odrębny

Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
Pełna kwota: 75 459 PLN
Uwagi: 556,3594 j.u.

Nazwa: AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
Pełna kwota: 30 532,21 PLN
Uwagi: 192,769 j.u.

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 18 605 PLN
Uwagi: 93,1588 j.u.

Nazwa: Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 11 471 PLN
Uwagi: 247,064 j.u.

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 53 465 PLN
Uwagi: 143,342 j.u.

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 124 960 PLN
Uwagi: 630,062 j.u.

Nazwa: Templeton Globar Total Return
Pełna kwota: 54 085,17 PLN
Uwagi: 636,07 j.u.

Nazwa: QUERCUS Selektywny
Pełna kwota: 53 090,32 PLN
Uwagi: 382,03 j.u.

Nazwa: ING Glob. Długu Korporacyjnego
Pełna kwota: 16 818,64 PLN
Uwagi: 107,00 j.u.

Nazwa: QUERCUS Agresywny
Pełna kwota: 48 919 PLN
Uwagi: 304,2268 j.u.

Nazwa: AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota: 74 267,57 PLN
Uwagi: 660,2149 j.u.

Nazwa: ING Globalnych Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 66 838,77 PLN
Uwagi: 355,47 j.u.

Nazwa: Millenium FIO Sub. Akcji
Pełna kwota: 25 520 PLN
Uwagi: 124,2 j.u.

Uwagi ogólne: Według załącznika nr 1, Fundusze Inwestycyjne - stan na dzień 2014-12-08
Suma ogólna: 654 031,50 PLN
II. Nieruchomości
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: Własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Działka niezabudowana
Tytuł prawny: Własność - wspólność małżeńska

Rodzaj: Miejsce garażowe w hali garażowej
Tytuł prawny: Własność - wspólność małżeńska

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 148 752,81 PLN

Opis: Wynajem mieszkań, przychód
Kwota: 30 883 PLN

Opis: Inne źródła - fundusz socjalny
Kwota: 650 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
Dane osobowe
Imię (imiona): Paweł Bogdan
Nazwisko: Adamowicz
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Urząd Miejski w Gdańsku
Stanowisko lub funkcja: Prezydent Miasta Gdańska, do 2014-11-21 (koniec kadencji)
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 246 660,80 PLN
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 50 USD
Uwagi: Małżeńska wspólność majątkowa

Kwota: 350 CHF

Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA INWESTORS OBLIGACJI DYNAMICZNYCH
Pełna kwota: 71 987,34 PLN
Uwagi: 556,3594 j.u.

Nazwa: AVIVA INWESTORS Nowych Spółek
Pełna kwota: 30 039,21 PLN
Uwagi: 192,769 j.u.

Nazwa: Inwestors Akcji
Pełna kwota: 22 369 PLN
Uwagi: 93,1588 j.u.

Nazwa: Inwestors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 12 074 PLN
Uwagi: 247,064 j.u.

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 56 994 PLN
Uwagi: 143,342 j.u.

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 126 585,40 PLN
Uwagi: 630,062 j.u.

Nazwa: Templeton Globar Total Return
Pełna kwota: 55 416,03 PLN
Uwagi: 639,17 j.u.

Nazwa: QUERCUS Selektywny
Pełna kwota: 53644,06 PLN
Uwagi: 383,89 j.u.

Nazwa: ING Glob. Długu Korporacyjnego
Pełna kwota: 17 428,22 PLN
Uwagi: 107 j.u.

Nazwa: QUERCUS Agresywny
Pełna kwota: 39 005 PLN
Uwagi: 232,696 j.u.

Nazwa: AVIVA INWESTORS AKTYWNEJ ALOKACJI
Pełna kwota: 72 075,65 PLN
Uwagi: 660,2148 j.u.

Nazwa: ING Globalnych Spółek Dywidendowych
Pełna kwota: 65 088,03 PLN
Uwagi: 357,18 j.u.

Nazwa: Millenium FIO Sub. Akcji
Pełna kwota: 26 796,74 PLN
Uwagi: 124,2 j.u.

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: Jako przedstawiciel gminy M. Gdańsk

Nazwa i siedziba: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ul.Bażyńskiego 1A, 80-925 Gdańsk

Nazwa i siedziba: Centrum Solidarności ul.Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
Funkcja
Uwagi: Członek rady nadzorczej jako przedstawiciel miasta Gdańsk

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 111 142,30 PLN

Opis: Wynajem mieszkań, przychód
Kwota: 185 000 PLN

Opis: Inne źródła - fundusz socjalny
Kwota: 650 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt budowlany zaciągnięty w BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota:  235  559,36 CHF

Uwagi ogólne: Kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: prezydent miasta
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota: 145 314,17 LN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa: AVIVA Akcji Nowych Spółek
Pełna kwota: 32 213,62 PLN
Uwagi: 192,769 j.u

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 18 666,29 PLN

Nazwa: Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 12 832,54 PLN

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 55 458,73 PLN

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 126012,40PLN

Nazwa: QUERCUS Akcji
Pełna kwota: 53458,73PLN

Nazwa: Templeton Global Total Return
Pełna kwota: 53 827,92 PLN

Nazwa: QUERCUS Selektywny
Pełna kwota: 54 909,35 PLN

Nazwa: ING Glob. Dlugu Korporacyjnego
Pełna kwota: 16 930,06 PLN

Nazwa: QUERCUS Agresywny
Pełna kwota: 40 836,62 PLN

Nazwa: POPEMA MARKO Alokacji
Pełna kwota: 22 545,40 PLN

Uwagi ogólne: Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2013-12-31
Suma ogólna: 633 410,34 PLN
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Uwagi ogólne: przy dochodzie: 1.)+2.)- 123159,91PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 159 507,55 PLN

Opis: wynajem mieszkań, przychod
Kwota: 122 250,00 PLN

Opis: inne źródla- fundusz socjalny
Kwota: 270,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Papiery wartościowe
Nazwa: PZU Dłużnych Rynków Wschodzących
Pełna kwota: 50 478,00 PLN

Nazwa: AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota: 155 473,00 PLN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 70 888,00 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 15 217,00 PLN

Nazwa: Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 10 559,00 PLN

Nazwa: Arka BZ WBK Akcji- Obligacji skarbowych
Pełna kwota: 40 286,00 PLN

Nazwa: Legg Mason Obligacji
Pełna kwota: 51 104,00 PLN

Nazwa: Templeton Global Total Return
Pełna kwota: 52 006,00 PLN

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 49 478,00 PLN

Nazwa: QUERCUS Akcji
Pełna kwota: 44 557,00 PLN

Uwagi ogólne: Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2012-12-31
Suma ogólna: 540 046,00 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2012-12-31

VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Nazwa i siedziba: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2005-06-07
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Nazwa i siedziba: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 17, 80-433 Gdańsk
Funkcja
Od kiedy: 2007-04
Uwagi: jako przedstawiciel Gminy M.Gdańsk

Uwagi ogólne: przy dochodzie: 1.)+2.)- 120881,19 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę (UM w Gdańsku)
Kwota: 159 473,38 PLN

Opis: wynajem mieszkań
Kwota: 146 950,00 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 158 647,77 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt budowlany, BGŻ S.A., zaciągnięty dnia 2006-03-16 na okres do 2031 roku
Cała kwota: 186 167,19 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2007-02-27 na okres do 2019 roku
Cała kwota: 130 000,00 PLN

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt mieszkaniowy hipoteczny, PKO BP S.A., zaciągnięty dnia 2008-04-12 na okres do 2039 roku
Cała kwota: 235 559,36 CHF

Oświadczenie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 220 148,08 PLN
Uwagi: kwota podana w uzupełnieniu do oświadczenia majątkowego,2012-10-10
Papiery wartościowe
Nazwa: Millenium Akcji
Pełna kwota: 102 277,65 PLN

Nazwa: AVIVA Akcji Optymalnego Wzrostu
Pełna kwota: 135 966,78 PLN
Uwagi: 1156 j.u. optymalnego wzrostu, 192 j.u. nowych spółek

Nazwa: PKO Akcji M i Ś Spółek
Pełna kwota: 81 870,25 PLN

Nazwa: Investors Akcji
Pełna kwota: 13 560,19 PLN

Nazwa: Investors M i Ś Spółek
Pełna kwota: 9645,40 PLN

Nazwa: Arka BZ WBK Akcji
Pełna kwota: 35 071,10 PLN

Nazwa: Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu
Pełna kwota: 22 758,84 PLN

Nazwa: Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości
Pełna kwota: 30 456,00 PLN

Nazwa: Legg Mason Akcji
Pełna kwota: 42 318,86 PLN

Nazwa: QUERCUS Akcji
Pełna kwota: 34 742,70 PLN

Uwagi ogólne: Według załącznika numer 1, Fundusze Inwestycyjne- stan na dzień 2011-12-31
Suma ogólna: 540 657,12 PLN
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31

Uwagi: Z załącznika numer 2- Akcje w spółkach handlowych stan na dzień 2011-12-31