Informacje ogólne

Data i miejsce urodzenia: 1962-09-12, Nowy Sącz
Wykształcenie: wyższe
Ryszard Nowak (12.09.1962, Nowy Sącz), absolwent Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej. Współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowego Sącza; członek Katolickiego... Stowarzyszenia "Civitas Christiana". W l. 2001-2005 poseł. W l. 1998-2001 zasiadał w Radzie Miasta Nowego Sącza pełniąc funkcję członka Zarządu Miasta. Od 2001 r. członek-założyciel Prawa i Sprawiedliwości. W lipcu 2018 r. wystąpił z partii. W l. 2006-2007 członek Rady Nadzorczej Zespołu Uzdrowisk Krakowskich SA. W l. 2006-2014 prezydent Nowego Sącza.W 2014 r. został ponownie wybrany na to stanowisko uzyskując w drugiej turze 15385 głosów (50,31%).
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 8.12.2014
Urząd Miasta Nowego Sącza, prezydent miasta, Nowy Sącz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 15 385, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
2014
kandydat na prezydenta miasta Nowego Sącza, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Nowy Sącz, liczba głosów: 15 385, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2014.pkw.gov.pl
2010 – 2014
Urząd Miasta Nowego Sącza, prezydent miasta, Nowy Sącz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 19 789, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory2010.pkw.gov.pl
,
źródło
Oficjalna strona Miasta Nowy Sącz www.nowysacz.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Most na Dunajcu

Dokończenie w połowie 2015 roku nowego mostu na Dunajcu i obwodnicy północnej Nowego Sącza.

Źródło: www.nowakryszard.pl

Data obietnicy: 2014-10

Węgierska Bis

Gotowy jest projekt Węgierskiej Bis, która odciąży właściwą Węgierską i sprawi, że biznes zyska 80 hektarów terenów pod inwestycje. Miasto bierze na siebie koszt uzbrojenia terenu i budowy dróg, reszta leży po stronie przedsiębiorców.

Źródło: www.gazetakrakowska.pl

Data obietnicy: 2014-10

Nowy Sącz stolicą regionu

Chcę, aby do 2020 roku Nowy Sącz uczynił znaczący krok w kierunku umocnienia swojej roli, jako serca subregionu sądeckiego, silnego ośrodka rozwoju ponadlokalnego, otwartego i dostępnego miasta konkurencyjnej gospodarki i edukacji; wspomagającego lokalny rynek pracy, rewitalizującego swoją spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną; rozwijającego się w sposób zrównoważony i zwarty w poszanowaniu dla zasobów środowiska naturalnego; sprawnie zarządzanego, oferującego sądeckim rodzinom wysoką jakość życia i wszechstronny rozwój w duchu społecznej partycypacji i poszanowania dla dziedzictwa kulturowego.

Źródło: www.nowakryszard.pl

Data obietnicy: 2014-10

Rewitalizacja Pałacu Młodzieży

Remont – rewitalizacja w 2015 roku Pałacu Młodzieży.

Źródło: www.nowakryszard.pl

Data obietnicy: 2014-10

Priorytety programowe

Tezy mojego programu wyborczego adresuję do ludzi młodych, sądeckich rodzin, także seniorów. Chcę spełnić ich oczekiwania. Bardzo ważne są: poprawa infrastruktury technicznej miasta, opieka społeczna, oświata na wysokim poziomie, pomoc w aktywizacji zawodowej młodych, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, szczególna dbałość o osoby niepełnosprawne i potrzebujące naszej pomocy.

Źródło: www.gazetakrakowska.pl

Data obietnicy: 2014

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Miasta Nowego Sącza za rok 2010
Kwota: 137 498,81 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: dochód małżonki z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia
Kwota: 53 348,09 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dochód z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Miasta Nowego Sącza za okres 01-01-2010 - 30-11-2010
Kwota: 126 907,26 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Opis: dochód małżonki z tytułu umowy za okres 01-01-2010 do 30-11-2010 o pracę
Kwota: 47 185,38 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska