Informacje ogólne

Polityk archiwalny
Data i miejsce urodzenia: 1978-07-15, Piekary Śląskie
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Poseł na Sejm VII kadencji. Niezrzeszony, wybrany w 2011 r. z listy PIS. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW. Założyciel Stowarzyszenia „Republikanie”. Pracował w Centrum im. Adama Smitha i dużych firmach konsultingowych (Deloitte, Ernst&Young), prowadził również własną firmę doradcz...ą. Posiada doświadczenie w przemyśle energetycznym, był współwłaścicielem i członkiem zarządów wielu firm z tej branży. W l. 2005-2008 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Współpracował z Collegium Civitas, gdzie wykładał bezpieczeństwo energetyczne. Był współzałożycielem Stowarzyszenia KoLiber, członkiem i rzecznikiem prasowym UPR, pełnił funkcję prezesa: Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska i Fundacji Republikańskiej, którą współtworzył w 2009 r. Prezes Ruchu 10 kwietnia. W 2010 r. związał się z PiS, które opuścił w czerwcu 2013 r., aby zaangażować się w działalność Stowarzyszenia „Republikanie”. Od 15.05.2014 członek Kongresu Nowej Prawicy. W r. 2014 był kandydatem KNP na prezydenta Warszawy, uzyskał 4,21 % głosów. W styczniu 2015 r. wraz z Januszem Korwinem - Mikke założył partię KORWIN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja.
Czytaj więcej
Zwiń

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 15.05.2014
Kongres Nowej Prawicy, członek
źródło
Oficjalna strona Przemysława Wiplera www.wipler.pl
,
źródło
Portal gazeta.pl wybory.gazeta.pl
2014
kandydat na urząd prezydenta m.st. Warszawy, Warszawa, KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke, liczba głosów: 26 249
źródło
7.12.2013 – 20.02.2014
Polska Razem Jarosława Gowina, członek-założyciel
źródło
Serwis polskatimes.pl www.polskatimes.pl
,
źródło
Portal gazeta.pl wiadomosci.gazeta.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Deregulacja

Nasza pierwsza reguła deregulacyjna to „UE plus zero” – powinniśmy zweryfikować, czy dana ustawa lub akt prawny są konieczne w świetle prawa unijnego. Jeśli nie są konieczne, a nakładają zbędne obciążenia na polskich obywateli, powinno się je uchylić. Druga reguła deregulacyjna to zgodność obowiązującego prawa z zasadą dobra wspólnego. Każda ustawa powinna być przeanalizowana pod kątem tego, czy służy ogółowi obywateli, czy tylko mniej lub bardziej licznej grupie interesów. Jako poseł chciałbym przyczynić się do tego, by właśnie te zasady zostały przyjęte jako podstawa oceny prawa stanowionego w Polsce.

Źródło: www.wipler.pl

PiS
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
Zniesienie składek emerytalnych

To samo dotyczy systemu emerytalnego. Jeżeli nie zniesiemy składek obciążających pracę, to nie powstrzymamy wyjazdu Polaków za granicę.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
polityka społeczna
reforma emerytalna
migracje
KORWiN
wybory 2015
31 Katowice
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne zamiast składek do NFZ

Chcemy, by Polacy sami ubezpieczali się w prywatnych firmach.

Źródło: www.polskieradio.pl

Data obietnicy: 7.10.2015

sprawy ogólnopolskie
ochrona zdrowia
NFZ
ubezpieczenia
31 Katowice
KORWiN
wybory 2015
Podatki Ślązaków i kwestia utrzymania kopalni

Od dekad (...) mówiono Ślązakom i Śląskowi, że trzeba do Ślązaków dopłacać, że do kopalni trzeba dopłacać. - To jest jedna wielka nieprawda. Ślązacy płacą gigantyczne podatki (...). Moją rolą jako posła ziemi śląskiej, posła z okręgu katowickiego będzie walka o to, by jak największa część tych pieniędzy została w kieszeniach Ślązaków.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: styczeń 2015

sprawy lokalne
gospodarka i energetyka
górnictwo
Śląsk
31 Katowice
wybory 2015
Polityka wobec islamu

- W Szwajcarii nie można budować minaretów. U nas też powinien być taki zakaz? P. W - Tak uważam. Chcemy wprowadzić do konstytucji zakaz szerzenia islamu jako modelu społeczno-politycznego. Tak jak zabroniliśmy szerzenia faszyzmu czy komunizmu. - To nie będzie można wyznawać islamu? P. W. - Będzie można, ale nie będzie można głosić takich tez, jak ta, że islam jest jedyną religią, która powinna zdominować świat, a wszyscy niewierni powinni się poddać.

Źródło: www.se.pl

Data obietnicy: 23.09.2015

sprawy ogólnopolskie
prawa i wolności obywatelskie
migracje
prawa mniejszości
KORWiN
31 Katowice
wybory 2015
Co powinno się zrobić z imigrantami

- Co powinniśmy w takim razie robić z imigrantami? - Wysłać jasny sygnał, że nie jesteśmy otwarci na to, żeby rozwiązać problemy całego świata. Niemcy, Belgowie czy Francuzi nie mogą mówić: chodźcie do nas.

Źródło: www.se.pl

Data obietnicy: 23.09.2015

sprawy europejskie
migracje
polityka zagraniczna
prawa mniejszości
KORWiN
31 Katowice
wybory 2015
Imigranci w Europie

Trzeba jasno powiedzieć: albo pomagamy krajom, które dzielnie walczą z zalewem nielegalnych imigrantów, albo odcinamy się od tych państw, które nie poradziły sobie z tym problemem. Europa powinna wykluczyć takie kraje, jak choćby Grecja, ze wspólnego obszaru Schengen. Powinniśmy również jasno powiedzieć, że Polska będzie głosować przeciw wszelkim kwotom przymusowym i obozom podczas szczytu Rady Europejskiej. Nie możemy być kapo Niemiec i Francji trzymającymi na siłę ludzi, którzy nie chcą w Polsce przebywać. Trzeba Niemcom i Francuzom, którzy chcą nam sprowadzić takich gości, powiedzieć jasno: nie będziemy tych ludzi trzymać w obozach koncentracyjnych i nie będziemy zmuszani jakimikolwiek głosowaniami do takich praktyk. To niehumanitarne! Każdy rząd, który na to się zgodzi, przeciwstawi się polskiej wielowiekowej tradycji tolerancji i szacunku dla wolności. Powstanie w Polsce XXI wieku takich obozów, gdzie ludzie byliby przetrzymywani wbrew ich woli, byłoby ogromnym skandalem!

Źródło: wpolityce.pl

Data obietnicy: 20.09.2015

sprawy europejskie
polityka zagraniczna
migracje
KORWiN
31 Katowice
wybory 2015
Obniżanie podatków

Powinniśmy też brać przykład z Węgier – wskazał Przemysław Wipler. Tamtejszy premier Viktor Orbán obniża bowiem daniny na rzecz państwa i planuje całkowicie zlikwidować podatek dochodowy.

Źródło: trybunaczestochowska.pl

Data obietnicy: 18.09.2015

sprawy ogólnopolskie
budżet państwa i podatki
31 Katowice
KORWiN
wybory 2015
Walka o to, by uratować górnictwo węgla kamiennego, cały przemysł oparty o węgiel kamienny, energetykę opartą o węgiel kamienny

- To wymaga bardzo poważnych zmian, zmian przepisów prawa administracyjnego, prawa podatkowego. To jest możliwe.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 8.09.2015

sprawy ogólnopolskie
gospodarka i energetyka
węgiel
KORWiN
31 Katowice
wybory 2015
Naklejki z kodami na kartach wyborczych

Przemysław Wipler proponował wprowadzanie specjalnych naklejek z kodami, które mają zastąpić tradycyjne zakreślanie odpowiedniego kwadratu krzyżykiem. - Zastosowanie takich naklejek jest o tyle dobrym rozwiązaniem, iż nawet w przypadku doklejenia kolejnej naklejki nie będzie skutkowało to nieważnością głosu. Nie unieważnią go też różne dopiski na karcie do głosowania czy uszkodzenie karty, pod warunkiem, że kod w dalszym ciągu będzie możliwy do odczytania. Oderwanie naklejonej już naklejki będzie skutkowało tym, że taka ingerencja będzie widoczna - tłumaczył członek partii KORWiN.

Źródło: wiadomosci.wp.pl

Data obietnicy: 4.03.2015

sprawy ogólnopolskie
kodeks wyborczy
prawo
niezrzeszony
19 Warszawa
Polityka energetyczna

Zdecydujemy, czy w Polsce powstanie elektrownia atomowa, gdzie powstanie i ile będzie nas kosztowała. Przygotujemy kompleksowe zmiany umożliwiające nie tylko wydobycie gazu łupkowego, ale również uzyskanie jak największych dochodów z tytułu jego wydobycia dla państwa polskiego, lub pozwolimy na przyjęcie ogólnoeuropejskiego zakazu jego wydobycia. Pozwolimy na budowę środkowoeuropejskiego monopolu na rosyjskie paliwo i gaz, lub złamiemy pozycję Gazpromu w regionie. Pozwolimy na sprzedaż Grupy Lotos rosyjskim koncernom, lub powstrzymamy takie plany. We wszystkich tych działaniach i wielu innych moje doświadczenie i wiedza mogą pomóc dbać o interes publiczny i dobro wspólne wszystkich Polaków.

Źródło: www.wipler.pl

Data obietnicy: 2011

PiS
gospodarka i energetyka
sprawy ogólnopolskie
19 Warszawa
wybory 2011
Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Kwestionariusze

KWESTIONARIUSZ
Wybory samorządowe — kandydaci na prezydenta Warszawy (2014)

Obecnie Warszawa jest podzielona na 18 dzielnic. Najmłodsza dzielnica to Wesoła, która została włączona do miasta w 2002 r. Które z poniższych stwierdzeń najbardziej odpowiada Pani/ Pana poglądom?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
  1. W l. 2014-2018 nie trzeba dokonywać zmian terytorialnych w graniach Warszawy.
  2. Warszawa powinna włączyć do swojego obszaru kolejne gminy.
  3. Warszawa zajmuje rozległe terytorium, należy rozważyć wyłączenie niektórych dzielnic.
  4. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Czy zgadza się Pani/Pan z poniższą opinią? Prosimy wybrać wszystkie, które pasują.
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Liczba kadencji prezydenta miasta powinna zostać ustawowo ograniczona.
Należy zlikwidować rady dzielnic.
Ustawowe uprawnienia prezydenta miasta są wystarczające, by prezydent Warszawy był w pełni skuteczny.
Ustawowe uprawnienia rady miasta są wystarczające, by rada Warszawy była w pełni skuteczna.
Jeśli w punkcie D wybrano odpowiedź Nie: Prosimy wskazać, jakie dodatkowe uprawnienia powinna mieć rada miasta.
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Obowiązki Rad Dzielnic mogą przejąć społeczne Rady Osiedla. Oszczędności wynikające z likwidacji rad dzielnic (w tym diet) powinny być przeznaczone na zwiększenie budżetu obywatelskiego.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej