Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1974-11-22, Opole
Zawód: prawnik
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 27 Bielsko-Biała
Liczba głosów: 22 055 (5,67%)
Prezes Zarządu Regionalnego Funduszu Ekorozwoju SA oraz społeczny ekspert OPZZ ds. rynku pracy i ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ds. funduszy europejskich.Ukończył prawo na WPiA Uniwersytetu Śląskiego a także studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora... finansów publicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz zarządzanie projektami współfinansowanymi z UE w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2006 radny powiatu bielskiego z ramienia SLD, a w okresie 2010-2014 zastępca Prezydenta Miasta Częstochowa. W 2014 roku objął funkcję radnego Sejmiku Województwa Śląskiego. Od 2003 do 2009 roku Prezes Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, później dyrektor w austriackiej firmie doradczej.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie - Przemysław Koperski Nadbrzeżna 2 43-300 Bielsko-Biała biuro.poselskie.koperski@gmail.com tel. 515 577 462
 • Biuro Poselskie - Przemysław Koperski Srebrna 5 43-400 Cieszyn biuro.poselskie.koperski@gmail.com tel. 515 577 462
 • Biuro Poselskie - Przemysław Koperski - Filia w Pszczynie 3-go Maja 15 43-200 Pszczyna biuro.poselskie.koperski@gmail.com tel. 515 577 462

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
98.2%
Nieobecność
1.8%
Zgodność
z linią klubu
97.2%

Oddane głosy

Za
67.4%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
7.1%
Nieobecny
1.8%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Przemysław Adam
Nazwisko: Koperski
Data urodzenia: 1974-11-22
Miejsce urodzenia: Opole
Zatrudnienie
Stanowisko lub funkcja: poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa
nie
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 65 000 PLN
Uwagi: w tym polisy na życie
Środki pieniężne (dewizy)
Kwota: 1000 EUR
Papiery wartościowe
Nazwa: Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej
Pełna kwota: 200 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia domu: 164 m2
Powierzchnia działki: 350 m2
Wartość domu: 540 000 PLN
Tytuł prawny: własność

Powierzchnia domu: 110 m2
Powierzchnia działki: 8 a
Tytuł prawny: współwłasność z innym członkiem rodziny
Uwagi: wartość domu i działki - 500 000 PLN

2. Mieszkanie
Powierzchnia: 75 m2
Wartość: 410 000 PLN
Tytuł prawny: własność
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: garaż
Powierzchnia
Powierzchnia lokalu: 29 m2
Wartość: 30 000 PLN
Tytuł prawny: własność
VIII. Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie
Rodzaj (spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie..): spółka handlowa
Nazwa i siedziba: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie
Funkcja
Rodzaj: Członek rady nadzorczej
Od kiedy: 2016-06-30
Do kiedy: 2019-11-11
Dochód
Kwota: 39 151,51 PLN
Uwagi: złożona rezygnacja z dniem 11-11-2019
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: ze stosunków pracy w roku 2018
Kwota: 223 837,07 PLN

Opis: inne źródła w roku 2018
Kwota: 26 607,60 PLN

Opis: najem lokalu w roku 2018
Kwota: 15 200 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Nissan
Model: Juke
Rok produkcji: 2013
Uwagi: współwłasność
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w PKO BP
Cała kwota: 68 500 EUR
Kwota pozostała do spłacenia: 55 200 EUR
Uwagi: kwota do spłaty na dzień złożenia oświadczenia

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny na zakup domu w ING
Cała kwota: 350 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 240 000 PLN
Uwagi: kwota do spłaty na dzień złożenia oświadczenia

Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-11-06
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
40%
wspólne pytania
4
zgodność
58%
wspólne pytania
4
zgodność
58%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2019)

Jakie Pani/Pana zdaniem cele powinna zrealizować Polska w perspektywie 30 lat? Prosimy o opisanie Pani/ Pana propozycji w maksymalnie 900 znakach.
Do 2035 roku większość energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Zakażemy importu węgla i uniezależnimy się od gazu z zagranicy. Dofinansujemy wymianę dwóch milionów domowych pieców węglowych na nowoczesne, bez-emisyjne instalacje grzewcze w ciągu 15 lat. . W ciągu 15 lat będziemy mieć najczystsze powietrze w tej części Europy. Każdy będzie mógł wyprodukować własny prąd. Utworzymy urząd Rzecznika Praw Zwierząt, który będzie dbać o dobrostan zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich. Do 2023 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym. Stworzymy możliwość sterylizacji na koszt państwa zwierząt domowych.Zwiększymy liczbę lekarzy o ponad 50 tysięcy w ciągu najbliższych sześciu lat. Założymy publiczne przedsiębiorstwo,które w latach 2021-2031 zapewni milion mieszkań na terenach należących do Skarbu Państwa i jst.
Jakich Pani/Pana zdaniem reform potrzebuje Polska w nadchodzącej kadencji Sejmu? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Reforma służby zdrowia. W ciągu 4 lat zagwarantujemy, że kolejka do lekarza specjalisty nie będzie dłuższa niż 30 dni. Zwiększymy publiczne finansowanie w opiece zdrowotnej do 6,8% PKB do 2022 roku i do 7,2% PKB do 2024 roku. Wprowadzimy pełną refundację leczenia niepłodności metodą in vitro z budżetu państwa lub ze środków NFZ dla wszystkich kobiet.
2
Wprowadzenie innowacji w edukacji. Szkoła będzie odpowiadać na wyzwania współczesności. Ma uczyć współpracy, a nie rywalizacji. Rozszerzymy naukę programowania. Lekcje religii zastąpimy lekcjami angielskiego. Będziemy uczyć o zdrowym stylu życia, przeciwdziałaniu dyskryminacji, zmianachklimatycznych, rozpoznawaniu “fake newsów”, cyberbezpieczeństwie. Wprowadzimy obowiązkowy, wolny od ideologicznych nacisków przedmiot, który będzie koncentrować się na przekazaniu rzetelnej wiedzy o zdrowiu i seksualności człowieka, stosownie do stopnia dojrzałości młodych ludzi.
3
Przywrócenie konstytucyjnych zasad ustrojowych. Przywrócimy niezależność instytucjom państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa staną się niezależne od polityków. Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.
Jakie główne cele zamierza Pani/Pan osiągnąć jako posłanka/poseł lub jako senator? Prosimy wskazać trzy najważniejsze.
1
Ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza. M.in. -wprowadzenie powszechnego, rozproszonego systemu produkcji energii elektrycznej. Dofinansowanie rozwoju sieci ciepłowniczej, dofinansowanie wymiany pieców. Rozwój elektromobilności.
2
Wzmocnienie samorządu wojewódzkiego i gminnego. Zapewnienie właściwego finansowania zadań własnych jst. Podjęcie działań zmierzających do utworzenia mapy drogowej związanej z przeniesieniem części urzędów centralnych poza Warszawę, ze szczególnym uwzględnieniem byłych miast wojewódzkich.
3
Doprowadzenie do realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w regionie tj. budowa BDI, dokończenie S1, rewitalizacja linii kolejowej Bielsko-Białą - Cieszyn.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2019)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/68)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
26
zgodność
88%
wspólne pytania
20
zgodność
84%
wspólne pytania
25
zgodność
84%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
29
zgodność
45%
wspólne pytania
19
zgodność
47%
wspólne pytania
21
zgodność
47%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Wybór prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe tj. np. w Niemczech i Włoszech
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
8
zgodność
78%
wspólne pytania
10
zgodność
78%
wspólne pytania
18
zgodność
78%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
19
zgodność
36%
wspólne pytania
6
zgodność
38%
wspólne pytania
8
zgodność
40%