Wybory

Wybory do: Sejmu 2019
Komitet wyborczy: Koalicja Obywatelska
Okręg: 29
Miejsce na liście: 4
Przynależność do partii: Platforma Obywatelska RP
Zawód: przedsiębiorca
Miejsce zamieszkania: Gliwice

Informacje ogólne

Poseł

Kandydat na posła

Klub/koło: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
Klub/koło: Koalicja Obywatelska
Data i miejsce urodzenia: 1982-06-03, Bytom
Zawód: mgr ekonomii
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Kukiz'15
Okręg: 29 Gliwice
Liczba głosów: 13 905 (4,73%)
Absolwent zarządzania na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Od 2003 r. zarządza HH Poland SA. Był pełnomocnikiem spółki handlowej Mamardo Tradining Limited. Prowadził Fundację Integracji Kultury z siedzibą w Gliwicach. Zasiadał w... zarządzie regionu śląskiego Nowoczesnej. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), pracuje w komisjach: gospodarki i rozwoju; nadzwyczajnej ds. deregulacji.
Czytaj więcej
Zwiń

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. (2016)

Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
  1. Tak
  2. Nie
Co było przyczyną przyczyną niewzięcia przez Panią/Pana udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową na rok 2017 r., które odbyło się 16 grudnia w Sali kolumnowej Sejmu (głosowanie nr 18)?
  1. Byłam/łem nieobecna/y podczas całego posiedzenia.
  2. Nie przebywałam/łem w Sali Kolumnowej w momencie głosowania.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
2019
kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, Katowice, liczba głosów: 8137, Polska
źródło
Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej wybory.gov.pl
od 5.12.2018
Sejm RP VIII kadencji, członek, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl
,
źródło
Serwis dziennik.pl wiadomosci.dziennik.pl
od 3.07.2018
Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Żeglarstwa, członek
źródło
Oficjalna strona Sejmu RP sejm.gov.pl
Pokaż więcej

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
86.9%
Nieobecność
13.1%
Zgodność
z linią klubu
97.4%

Oddane głosy

Za
55.6%
Przeciw
27.8%
Wstrzymał się
3.4%
Nieobecny
13.1%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 1309
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
Data Tytuł Głos Zgodność z klubem
2019-07-19 15:05:28 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Za Zgodny
2019-07-19 15:04:24 Wybór nowego składu osobowego Komisji do spraw Unii Europejskiej Za Zgodny
2019-07-19 14:23:02 Ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:21:11 Prawo farmaceutyczne Za Zgodny
2019-07-19 14:19:17 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości Za Zgodny
2019-07-19 14:18:28 Prawo konsularne Za Zgodny
2019-07-19 14:17:58 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Za Zgodny
2019-07-19 14:16:01 Prawo upadłościowe oraz niektóre inne ustawy Za Zgodny
2019-07-19 14:10:22 Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia Za Zgodny
2019-07-19 14:09:48 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych Za Zgodny
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 110 898,20 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 30 708,20 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość: 170 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie: 1,5 % w skali roku
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 117 921,09 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 915,84 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 2659,56 PLN nieopodatkowana: 27255,44 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość: 170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/ rok, stan na 2017-12-31

Cała kwota: 76 000 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/rok, stan na 2017-12-31

Podpis
Data: 2018-03-23
Oświadczenie
V. Akcje w spółkach handlowych
2. Inne spółki
Spółka
Emitent akcji: Equa sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów, sprzedane za cenę nominalną 2017-02-13 o wartości 2500 PLN
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 116 054,81 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 29 338,84 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość: 170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/ rok, stan na 2016-12-31

Cała kwota: 105 525,47 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/rok, stan na 2016-12-31

Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie poselskie
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Polmarket sp. z o.o. - prokura
Kwota: 60 139,20 PLN

Opis: dochód ze zbytych akcji HH Poland S.A. (dywidenda)
Kwota: 2219,43 PLN

Opis: zasiłek tacierzyński
Kwota: 4219,90 PLN

Opis: dieta parlamentarna
Kwota: 4039,36 PLN
Uwagi: w tym diety opodatkowane: 193,08 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w [ukryte]
Wartość: 170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku
Oświadczenie
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Działalność gospodarcza 1.01.2015-31.10.2015
Kwota: 16 268,29 PLN

Opis: Dochód za pełnienie funkcji prokurenta Polmarket sp. ZOO 1.01.2015-06.11.2015
Kwota: 60 139,20 PLN

Opis: Dochód za pełnienie funkcji prokurenta HH Poland sp. ZOO 1.01.2015-06.11.2015
Kwota: 108 038 PLN

Opis: Świadczenie ojcowskie z ZUS
Kwota: 3301,82 PLN
Uwagi: Nr : 480000U150908D0000003

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Inne mienie
Opis: Należność do Krzysztofa Majewskiego
Wartość: 170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie :1,5 % w skali roku