Informacje ogólne

Poseł

Klub/koło: Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Razem, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna Roberta Biedronia)
Data i miejsce urodzenia: 1976-04-04, Jędrzejów
Zawód: dyrektor administracyjny
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: wybory parlamentarne
Komitet wyborczy: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg: 35 Olsztyn
Liczba głosów: 20 453 (6,17%)
Członek SLD. Uzyskał doktorat na Wydziałe Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W latach 2002-2004 asystent wojewody województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2007 r. sekretarz warmińsko-mazurskiej rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Od 2014 r. radny Sejmiku województwa... warmińsko-mazurskiego.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura:

 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Kopernika 45 III p. 10-512 Olsztyn biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Żeromskiego 1 11-600 Węgorzewo biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Mickiewicza 15 l. 3.1 i 3.9 19-300 Ełk biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Plac Zwycięstwa 6c 19-500 Gołdap biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Łączności 3 82-300 Elbląg biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Jagiellończyka 16 14-200 Iława biuro@marcinkulasek.pl tel. 514 905 999
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Traugutta 7 l. 23 11-400 Kętrzyn biuro@marcinkulasek.pl tel. 509 694 856
 • Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marcin Kulasek Barczewskiego 1A 12-100 Szczytno biuro@marcinkulasek.pl tel. 508 266 505

Kluczowe głosowania

Obecność i zgodność

Obecność
99.3%
Nieobecność
0.7%
Zgodność
z linią klubu
99.3%

Oddane głosy

Za
69.5%
Przeciw
23.8%
Wstrzymał się
6%
Nieobecny
0.7%
Filtruj wyniki

Zgodność z klubem

Głos

Typ głosowania

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Głosowania 1–10 z 282
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
pokaż  10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: poseł
Dane osobowe
Imię (imiona): Marcin Robert
Nazwisko: Kulasek
Data urodzenia: 1976-04-04
Miejsce urodzenia: Jędrzejów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanowisko lub funkcja: dyrektor generalny/sekretarz generalny
II. Nieruchomości
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 82,2 m2
Wartość: 400 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność 50%
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: umowa o pracę Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kwota: 118 665,00 PLN

Opis: umowa o dzieło/zlecenie
Kwota: 400,00 PLN

Opis: dieta radnego województwa
Kwota: 24 365,52 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód osobowy
Marka: Toyota
Model: Yaris 1,3
Rok produkcji: 2009
Wartość: 16 000,00 PLN
XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny Bank BPH, przeznaczony na zakup mieszkania
Cała kwota: 135 415,89 CHF
Kwota pozostała do spłacenia: 79 805,31 CHF
Uwagi: wspólnie z małżonką, stan na dzień 05.11.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy, konsolidacyjno-konsumpcyjny, Deutsche Bank Polski, przeznaczony na spłatę poprzednich kredytów
Cała kwota: 147 177,63 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 163 699,45 PLN
Uwagi: wspólnie z małżonką, stan na dzień 05.11.2019 r.

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy-konsumpcyjny, CITI Bank (Citi Handlowy)
Cała kwota: 55 552,40 PLN
Kwota pozostała do spłacenia: 36 167,17 PLN
Uwagi: stan na dzień 05.11.2019 r.

Podpis
Miejscowość: [ukryte]
Data: 2019-11-05
Źródło

Kwestionariusze

KRÓTKA PIŁKA
Zdrowie psychiczne w Polsce (2021)

Pandemia spowodowała kryzys w szeregu obszarów funkcjonowania państwa i gospodarki. Poniżej wymieniliśmy obszary szczególnie dotknięte przez skutki COVID-19.
Prosimy wybrać te, które według Pani/Pana wymagają strategicznych rozwiązań w Polsce: Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi
 1. przeciążenie sądownictwa
 2. ochrona zdrowia psychicznego
 3. powrót do szkół po okresie edukacji zdalnej
 4. branże gospodarki szczególnie dotknięte przez lockdown
 5. bezpieczeństwo na rynku pracy
 6. system ochrony zdrowia
 7. działanie instytucji kultury
 8. finanse samorządów
 9. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia (ok. 630 tys.) wymaga pomocy systemu lecznictwa psychologicznego i/lub psychiatrycznego (NIK, 2020 r.). Poniżej wymieniliśmy propozycje działań mogących poprawić stan ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Prosimy o wybranie propozycji, za których wprowadzeniem głosowałaby Pani/głosowałby Pan w pierwszej kolejności:
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zatrudnienie psychologa w każdej szkole
 2. szkolenia dla nauczycieli z przeciwdziałania i wykrywania oznak przemocy i dyskryminacji oraz postępowania z osobami w kryzysie
 3. włączenie tematyki zdrowia psychicznego do programów nauczania
 4. zmiany w systemie kształcenia lekarzy pediatrów w kierunku wczesnego wykrywania nieprawidłowości w zachowaniu/rozwoju psychicznym dziecka
 5. szkolenia dla pracowników socjalnych ze wstępnej diagnozy kryzysów psychicznych
 6. szkolenia z wiedzy o zdrowiu psychicznym skierowane do rodziców
 7. zapewnienie finansowania ogólnopolskiego telefonu zaufania w trybie całodobowym
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W Polsce psychiatria dziecięca znajduje się na liście specjalizacji deficytowych. Zawód lekarza ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży wykonuje 482 lekarzy (Naczelna Izba Lekarska, 2021 r.). Jakie działania należy według Pani/Pana podjąć, aby poprawić tę sytuację?
Prosimy wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi
 1. zwiększyć wynagrodzenie dla rezydentów na specjalizacji psychiatrii dzieci i młodzieży
 2. przygotować prognozę zapotrzebowania na lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, która uwzględni rozwój demograficzny
 3. zadbać o równomierne rozmieszczenie specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży na terenie kraju
 4. zwiększyć liczbę pielęgniarek/pielęgniarzy psychiatrycznych oraz psychoterapeutów
 5. stworzyć zachęty do powrotu do kraju dla lekarzy-psychiatrów, którzy po studiach wyjechali do pracy w Unii Europejskiej
 6. zatrudnić lekarzy-psychiatrów z zagranicy (np. obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy)
 7. Zwiększenie liczby psychiatrów dziecięcych nie jest koniecznie.
 8. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KRÓTKA PIŁKA: Zdrowie psychiczne w Polsce, 2021)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 1/4)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
100%
wspólne pytania
4
zgodność
94%
wspólne pytania
4
zgodność
88%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
4
zgodność
54%
wspólne pytania
4
zgodność
57%
wspólne pytania
4
zgodność
57%

KWESTIONARIUSZ
Wybory parlamentarne (2015)

Kwestionariusz przed wyborami

Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższym stwierdzeniem?
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
W ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu należy wprowadzić zmiany w Konstytucji RP.
Jakie zmiany w Konstytucji należy wprowadzić w ciągu nadchodzącej kadencji parlamentu?
Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Tylko jeśli zmiany będą zwiększały wolność obywateli, w tym mniejszości.
Poniżej wymienione są dwa kierunki zmian w ustroju politycznym Polski. Która z poniższych opinii jest bliższa Pani/ Pana poglądom?
A. W Polsce powinien funkcjonować jeden ośrodek władzy na szczeblu centralnym.B. W Polsce powinny funkcjonować dwa ośrodki władzy wykonawczej na szczeblu centralnym.
Prosimy wybrać jedną odpowiedź
Zdecydowanie A Raczej A Raczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Zgodność z innymi politykami (KWESTIONARIUSZ: Wybory parlamentarne, 2015)

(minimalna liczba wspólnych pytań: 5/85)

Najbardziej zgodni politycy
wspólne pytania
33
zgodność
70%
wspólne pytania
27
zgodność
69%
wspólne pytania
25
zgodność
68%
Najmniej zgodni politycy
wspólne pytania
41
zgodność
43%
wspólne pytania
12
zgodność
43%
wspólne pytania
13
zgodność
43%