Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1967-01-18, Ełk
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015
Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość
Okręg: 87 Olsztyn
Liczba głosów: 43 727 (36,44%)
Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w filii w Białymstoku oraz filologicznych studiów podyplomowych i z zarządzania oświatą. W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego oraz została wpisana na listę ekspertów od spraw awansu zawodowego. W latach 1988–1993 pracowała... jako nauczycielka, a następnie w okresie 1993–2015, jako dyrektor: zespołu szkół samorządowych w Chechłach oraz szkoły podstawowej nr 2 w Ełku. Nie należy do partii politycznej. Działaczka samorządowa: radna powiatu ełckiego (1998-2002 oraz 2010-2015). Pełniła funkcję pełnomocnika wójta ds. oświaty (2004-2006) oraz nieetatowego członka zarządu powiatu (2010-2015). Bez sukcesu ubiegała się o urząd prezydenta Ełku w 2006 r. Senator od 2015 r. (IX kadencja). Zasiadała w komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Obecnie zasiada w komisjach: nauki, edukacji i sportu; spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk tel/fax: 87 610 00 13

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 15.03.2017
Senat RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca, Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 21.02.2017
Senat RP IX kadencji, wiceprzewodnicząca, Senacki Zespół Promocji Edukacji Obronnej, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
od 14.12.2016
Senat RP IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju, Warszawa, Polska
źródło
Oficjalna strona Senatu RP www.senat.gov.pl
Pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, dwóch budynków gospodarczych po 20 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Wartość
Kwota: 150 000,00 PLN
Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 100 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stosunek pracy - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Kwota: 112 232,96 PLN

Opis: dieta
Kwota: 30 929,86 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 27 747,76 PLN
Uwagi: opodatkowany ryczałtem, łączny współmałżonków

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2007 r.
Uwagi: stan na dzień 2018-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r.
Uwagi: stan na dzień 2018-12-31

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): kredyt gotówkowy z dnia 2017-06-12 na zakup mienia ruchomego
Cała kwota: 32 653,06 PLN
Uwagi: stan na dzień 2018-12-31

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, dwóch budynków gospodarczych po 20 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 65 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stosunek pracy - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Kwota: 119 368,32 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 484,42 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 14 880 PLN
Uwagi: opodatkowany ryczałtem 14880 PLN - łączny współmałżonków

Opis: dochód męża umowa o pracę
Kwota: 42 049,27 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2007 r.
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r.
Cała kwota: 198 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017 r.

Podpis
Data: 2017-12-31
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 55 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dodatki - SP nr 2 w Ełku (trzynasta pensja)
Kwota: 5903,79 PLN

Opis: dodatki - UWM w Olsztynie (trzynasta pensja)
Kwota: 1277,76 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dochód
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: w tym wolne od podatku: 27360 PLN kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 4030 PLN

Opis: dochód męża umowa o pracę
Kwota: 39 402 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota: 74 653,67 PLN

Opis: Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota: 16 753,69 PLN

Opis: mandat senatora
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Sprzedaż mieszkania
Kwota: 155 000 PLN

Opis: Wynajem mieszkania
Uwagi: strata w wysokości - 4545,00 PLN

Opis: Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota: 45 204,05 PLN

Opis: diety, dodatki
Kwota: 21 448,80 PLN
Uwagi: w tym wolne od podatku 20 945,04 PLN

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 1067,43 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Uwagi: + udziały we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota: 58 815,50 PLN

Opis: Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota: 12 684,96 PLN

Opis: Wynajem mieszkania
Kwota: 660 PLN

Opis: Dieta radnego
Kwota: 16 385,04 PLN

Opis: Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota: 28 955,55 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień - 31.10.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN