Informacje ogólne

Senator

Klub/koło: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
Data i miejsce urodzenia: 1967-01-18, Ełk
Zawód: nauczyciel
Wykształcenie: wyższe
Wygrana w wyborach: Wybory parlamentarne 2015 Komitet wyborczy: Prawo i Sprawiedliwość Okręg: 87 Olsztyn Liczba głosów: 43 727 (36,44%)
Absolwentka Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego w filii w Białymstoku oraz filologicznych studiów podyplomowych i z zarządzania oświatą. W 2001 r. uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego oraz została wpisana na listę ekspertów od spraw awansu zawodowego. W latach 1988–1993 pracowała... jako nauczycielka, a następnie w okresie 1993–2015, jako dyrektor: zespołu szkół samorządowych w Chechłach oraz szkoły podstawowej nr 2 w Ełku. Nie należy do partii politycznej. Działaczka samorządowa: radna powiatu ełckiego (1998-2002 oraz 2010-2015). Pełniła funkcję pełnomocnika wójta ds. oświaty (2004-2006) oraz nieetatowego członka zarządu powiatu (2010-2015). Bez sukcesu ubiegała się o urząd prezydenta Ełku w 2006 r. Senator od 2015 r. (IX kadencja). Zasiadała w komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Obecnie zasiada w komisjach: nauki, edukacji i sportu; spraw emigracji i łączności z Polakami za granicą.
Czytaj więcej
Zwiń

Biura poselskie:

  • ul. 3 Maja 10, 19-300 Ełk tel/fax: 87 610 00 13

Biografia

Filtruj wyniki

Rodzaj

Filtruj
Przefiltrowane przez:
od 15.03.2017
Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, wiceprzewodnicząca, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 21.02.2017
Senacki Zespół Promocji Edukacji Obronnej, wiceprzewodnicząca, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
od 14.12.2016
Parlamentarny Zespół ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju, członek, Senat RP IX kadencji, Warszawa, Polska
pokaż więcej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, dwóch budynków gospodarczych po 20 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 65 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: stosunek pracy - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Kwota: 119 368,32 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: dieta
Kwota: 29 484,42 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 14 880 PLN
Uwagi: opodatkowany ryczałtem 14880 PLN - łączny współmałżonków

Opis: dochód męża umowa o pracę
Kwota: 42 049,27 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2007 r.
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r.
Cała kwota: 198 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017 r.

Podpis
Data: 2018-XX-XX
Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Tytuł prawny: własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

3. Gospodarstwo rolne
Rodzaj: rolne
Wartość: 55 000 PLN
Rodzaj zabudowy: niezabudowane
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: dodatki - SP nr 2 w Ełku (trzynasta pensja)
Kwota: 5903,79 PLN

Opis: dodatki - UWM w Olsztynie (trzynasta pensja)
Kwota: 1277,76 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dochód
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota: 117 372,60 PLN
Uwagi: w tym wolne od podatku: 27360 PLN kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis: wynajem mieszkania
Kwota: 4030 PLN

Opis: dochód męża umowa o pracę
Kwota: 39 402 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota: 74 653,67 PLN

Opis: Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota: 16 753,69 PLN

Opis: mandat senatora
Kwota: 19 562,10 PLN

Opis: Sprzedaż mieszkania
Kwota: 155 000 PLN

Opis: Wynajem mieszkania
Uwagi: strata w wysokości - 4545,00 PLN

Opis: Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota: 45 204,05 PLN

Opis: diety, dodatki
Kwota: 21 448,80 PLN
Uwagi: w tym wolne od podatku 20 945,04 PLN

Opis: umowy zlecenia
Kwota: 1067,43 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN

Oświadczenie
II. Nieruchomości
1. Dom
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie
Tytuł prawny: własność - współwłasność małżeńska

Uwagi: + udziały we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota: 58 815,50 PLN

Opis: Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota: 12 684,96 PLN

Opis: Wynajem mieszkania
Kwota: 660 PLN

Opis: Dieta radnego
Kwota: 16 385,04 PLN

Opis: Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota: 28 955,55 PLN

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł
Zobowiązanie
Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota: 62 973,58 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień - 31.10.2015

Opis (rodzaj, wobec kogo, w związku z jakim wydarzeniem): Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota: 198 000,00 PLN