Informacje ogólne

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:
Absolwent filozofii i psychologii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu psychologii transportu. Działacz społeczny. W wyborach samorządowych w 2018 r. kandydował na prezydenta oraz na radnego miasta Gdynii (KWW "Marzę o Gdyni"). Członek partii Razem.

Poglądy

Kwestionariusz MamPrawoWiedziec.pl
Samorząd (2018)

Imię i nazwisko
Imię (imiona)
Łukasz
Nazwisko
Kowalczuk
Wykształcenie
 1. Podstawowe
 2. Gimnazjalne
 3. Zasadnicze zawodowe
 4. Średnie
 5. Wyższe licencjackie/ inżynierskie
 6. Wyższe magisterskie
Prosimy o opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej, w tym działalności na rzecz miasta.
Ukończyłem psychologię i filozofię. Jestem aktywnie zaangażowany w działalność polityczną i społeczną w Gdyni. Współorganizowałem w Gdyni protesty przeciwko deformie edukacji, upartyjnianiu sądownictwa, protesty w obronie praw kobiet oraz praw pracowniczych. Jestem zaangażowany w obronę mieszkańców Wzgórza Orlicz-Dreszera przed czyścicielami i skutkami zaniedbań w polityce mieszkaniowej Samorządności Szczurka. Można mnie było spotkać na ulicach Gdyni podczas zbiórek podpisów pod licznymi inicjatywami. Składałem petycje w sprawie archiwizowania posiedzeń Rady Miasta i imiennego głosowania przez radnych, całodobowych gabinetów ginekologicznych wolnych od klauzuli sumienia i rezygnacji korzystania przez miasto z pokazów pirotechnicznych. Jest jednym z pomysłodawców uchwały kierunkowej zobowiązującej prezydenta do zajęcia się niedoborem miejsc w żłobkach. Od lat zajmował się wyręczaniem władz Gdyni w dbaniu o transparentność rady nagrywając i udostępniając posiedzenia w internecie.
Podstawowe dane do kontaktu z wyborcami
 1. E-mail do kontaktu z wyborcami
  marze.o.gdyni@gmail.com
 2. Strona internetowa
 3. Profile w mediach społecznościowych
  fb.com/kowalczuk.razem
 4. Inne formy komunikacji
Z poniższej listy prosimy wybrać 3 obszary polityk miejskich, które Pani/ Pana zdaniem wymagają szczególnego dofinansowania w nadchodzącej kadencji.
Prosimy wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.
 1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 2. Drogi
 3. Komunikacja miejska
 4. Edukacja
 5. Gospodarka komunalna (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, śmieci)
 6. Ochrona środowiska
 7. Polityka mieszkaniowa
 8. Kultura
 9. Ochrona zdrowia
 10. Polityka społeczna
 11. Przestrzeń publiczna (parki, zieleń)
 12. Sport i turystyka
 13. Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej
Pokaż wszystkie pytania
Pokaż mniej

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie: