Wybory

Wybory do: Parlamentu Europejskiego 2019

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz'15

Okręg: 9 (Rzeszów)

Miejsce na liście: 4

Informacje ogólne

Zawód: inżynier mechanik

Absolwnet Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na AGH, kierownik projektu budowlanego. W 2018 r. bez powodzenia kandydował do Rady Miasta Rzeszowa z listy Kukiz'15.