Informacje ogólne

Senator

Zawód: rolnik

Obietnice

Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Dodaj deklarację polityka

Opcjonalnie:


Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie
Rodzaj oświadczenia: senator
Dane osobowe
Imię (imiona): Jerszy Mieczysław
Nazwisko: Chróścikowski
Data urodzenia: 1953-08-24
Miejsce urodzenia: Michalinów
Zatrudnienie
Miejsce zatrudnienia: Senat RP
Stanowisko lub funkcja: Senator RP
I. Zasoby pieniężne
Środki pieniężne (złotówki)
Kwota: 60 000 PLN
II. Nieruchomości
1. Dom
Powierzchnia
Powierzchnia domu: 270 m2
Wartość
Wartość domu: 450 000 PLN
Tytuł prawny: współwłasność
Uwagi: powierzchnia domu : "1/2 270m2"
2. Mieszkanie
Powierzchnia: 70 m2
Wartość
Kwota: 40 000 PLN
4. Inne nieruchomości
Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,06 ha
Uwagi: wartość wszystkich działek zawartych w pkt II.4: 40 000 PLN

Rodzaj: działka leśna
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,7 ha
Tytuł prawny: współudział 1/3
Uwagi: wartość wszystkich działek zawartych w pkt II.4: 40 000 PLN

Rodzaj: działka
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 1,65 ha
Tytuł prawny: 8/72
Uwagi: wartość wszystkich działek zawartych w pkt II.4: 40 000 PLN

Rodzaj: działka zabudowana
Powierzchnia
Powierzchnia działki: 0,49 ha
Uwagi: wartość wszystkich działek zawartych w pkt II.4: 40 000 PLN

IX. Inne dochody...
Dochód
Opis: uposażenie
Kwota: 80 166,40 PLN

Opis: dodatek za komisję
Kwota: 16 033,30 PLN

Opis: dieta
Kwota: 25 376,82 PLN

Opis: emerytura
Kwota: 51 442,28 PLN

Opis: emerytura żony
Kwota: 20 461,42 PLN

X. Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł
Pojazd mechaniczny
Rodzaj (samochód, traktor...): samochód
Marka: Audi
Model: Q5
Rok produkcji: 2011
Wartość: 60 000 PLN
Podpis
Miejscowość: Warszawa
Data: 2019-10-31
Źródło