#Gospodarka

strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć resztę kandydatów strzałki
 • 151 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • 500+
   Jak był wprowadzany program 500+ na samym początku to ci, którzy wcześniej mówili, że nie da się tego programu wprowadzić, że to jest nierealne, że to rozwali finanse państwa, że to zniszczy budżet, mówili potem: tak, teraz te rodziny pójdą i wydadzą te pieniądze na nowe telewizory. Ja powiedziałem, że jeżeli w rodzinie jest tak, że dziecko miało kompleks na tym punkcie, że są biedni, bo nie mieli dobrego telewizora, a wszyscy koledzy dookoła w klasie mieli (...) to jeżeli rodzice pójdą i to właśnie kupią, to może to jest właśnie najlepsza, doraźna forma realizacji potrzeb tego dziecka.
  • 500+
   Nie wycofamy się absolutnie. Ja nigdy nie pozwolę, jako prezydent Rzeczpospolitej, na to, by polskie państwo wycofało się z programu 500+. (...) Ten program dla rodzin wychowujących dzieci stanowi fundament.
  • 500+
   Proszę Państwa to był jeden z naszych fundamentalnych projektów, ponieważ chodziło o to, żeby podnieść jakość życia polskiej rodziny wychowującej dzieci i pokazać polskiej rodzinie wychowującej dzieci, że państwo polskie razem z nią o te dzieci się troszczy, że ona – ta rodzina, jest dla polskiego państwa ważna i że polskie państwo jest wdzięczne rodzicom za trud wychowania i chce im w tym wychowaniu pomóc. Po to, żeby im było łatwiej zaspokoić ważne potrzeby dzieci. To po to właśnie był właśnie program 500 plus. Oczywiście także po to, żeby zachęcić młodych, żeby zakładali rodziny, żeby mieli dzieci, że nie są z tym sami. Że nie są pozostawieni i radź sobie. O to właśnie chodziło w programie 500 plus.
  • 500 +
   Ale to proszę państwa także czasy, kiedy wobec 800 tys. dzieci, które w Polsce nie dojadały i żyły w biedzie. Wtedy mówiono o szczawiu i mirabelkach. Pamiętacie państwo, szczaw i mirabelki. To była kolejna zmiana, której postanowiłem dokonać choć większość ludzi w to nie wierzyła, że jest możliwa, a mianowicie wprowadzenie programu 500 plus i rzeczywiste wsparcie dla rodziny wychowującej dzieci.
  • Bezpieczeństwo energetyczne
   Robię wszystko, żeby Polaków od dostaw gazu z Rosji uniezależnić. Budujemy gazociąg Baltic Pipe, który doprowadzi do Polski gaz z Norwegii. Rozbudowujemy terminal LNG w Świnoujściu, tak aby mógł odbierać o połowę więcej gazu niż obecnie. Podpisaliśmy szereg dobrych kontraktów na dostawy gazu skroplonego, w tym wiele z naszym najważniejszym sojusznikiem militarnym – Stanami Zjednoczonymi. Dzięki tym wszystkim działaniom mogliśmy zadeklarować, że nie przedłużymy kontraktu jamalskiego na dostawy gazu z Federacji Rosyjskiej. Jeśli wygram w drugiej turze, to jeszcze w mojej kadencji, bo w 2022 roku, bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa w sektorze gazu ziemnego będzie całkowicie zapewnione.
  • Bezpieczeństwo energetyczne
   Głęboko wierzę, że dzięki rozbudowie gazoportu oraz budowie gazociągu Baltic-Pipe, podczas mojej kolejnej kadencji, Polacy poraz pierwszy w historii uniezależnią się od dostaw gazu ziemnego z Rosji.
  • Centralny Port Komunikacyjny
   A dlaczego ten cały biznes, który jest z tym [Centralnym Portem Komunikacyjnym – przyp. MPW] związany nie może się rozwijać u nas? Dlaczego u nas mają nie powstawać te centra logistyczne, które powstaną wokół portu lotniczego? Dlaczego u nas ma się nie rozwijać ta infrastruktura komunikacyjna, która oplecie cały kraj? 1800 km linii kolejowych, tysiące km większych i mniejszych arterii komunikacyjnych. Jesteśmy dużym państwem w sercu Europy, stać nas na taką inwestycję.
  • Centralny Port Komunikacyjny
   Dlatego też będziemy realizowali Centralny Port Komunikacyjny. Jesteśmy wielkim 38 milionowym narodem, żyjącym w państwie, które ma ponad 312 tys. km2. I takie państwo, w sercu Europy, musi mieć taki wielki port lotniczy, na który przylatują ludzie z całego świata. To jest kwestia polskiego interesu.
  • Centralny Port Komunikacyjny
   Centralny Port Komunikacyjny, to jak budowa Gdyni w II RP. To największe lotnisko w naszej części Europy, to nowa sieć komunikacyjna w Polsce. To 150 tysięcy miejsc pracy. To inwestycja, która sprawi, że podróżowanie będzie łatwiejsze dla milionów Polaków.
  • Ceny
   Słyszę i widzę w wielu miejscach, bo przecież też płacę rachunki, w domu, w Krakowie, za mieszkanie w którym mieszka nasza córka, że rosną ceny. No proszę Państwa, rosną. Ale chcę Państwa uspokoić, wiele z nich rośnie tylko przejściowo. Chociażby przez takie wydarzenia, które są zupełnie od nas niezależne, a które dzieją się na świecie jak choćby kryzys na Bliskim Wschodzie, który spowodował wzrost cen ropy naftowej. Pociągnął za sobą wzrost cen paliw, wzrost cen benzyny czy ropy naftowej czy oleju napędowego. Ale te ceny już zaczynają spadać, bo ten kryzys miał charakter przejściowy.
  • Ceny
   Ceny rosną, to prawda. Proszę jednak też pamiętać, że rosną wynagrodzenia. Te wynagrodzenia są najczęściej wypłacane przez tych, którzy wytwarzają te produkty, sprzedają je, więc im rosną koszty pracy. To są niestety naczynia połączone, pewne procesy ekonomiczne, których przy podwyższaniu wynagrodzeń nie dało się po prostu uniknąć, dlatego że to jest gospodarka rynkowa. (...) Problem polega tylko na tym, żeby w dobry sposób starać się tyle, o ile to jest możliwe, ukierunkować to tak, żeby jednak cały czas relatywnie ta stopa życiowa się podnosiła, a jeżeli o to chodzi, to ten głos w społeczeństwie jest jednak wyraźny. Ludzie odczuwają dzisiaj swoją sytuację lepiej niż pięć lat temu.
  • Dobry start
   Jeżeli będziecie wysyłali, a będziecie wysyłali mam nadzieję, we wrześniu dzieci do szkoły to będziecie otrzymywali także dodatek dobry start. Może ten dobry start w tym roku będzie szczególnie ważny. (...) Zastanówcie się państwo czy w obecnej sytuacji to także będzie rozdawnictwo, czy w obecnej sytuacji także z tego można byłoby się wycofać, można byłoby tego nie dać? Zapytajcie państwo rodzinę, w której jedno z rodziców zarabiało i właśnie straciło albo obawia się, że straci pracę. Jak ta rodzina się czuje i co będzie dla niej znaczyło te 300 zł we wrześniu.
  • Doinwestowanie służby zdrowia
   Inwestycje dla zdrowia. Program modernizacji i informatyzacji służby zdrowia - Narodowa Strategia Onkologiczna – 5 mld na walkę z rakiem, budowa krajowej sieci onkologicznej - Nowoczesny szpital powiatowy – rozbudowa i modernizacja ponad 200 polskich szpitali powiatowych - Program Sokół 2.0– wsparcie sportu powszechnego, dopłaty do każdej sekcji amatorskiego klubu sportowego - Trener zdrowia – nowy program wychowania fizycznego i zdrowego trybu życia dla najmłodszych do 10. roku życia
  • Dyplomacja gospodarcza
   Taką politykę dalej chcę prowadzić, odważnej i ambitnej dyplomacji gospodarczej. Także właśnie poprzez wspieranie polskich przedsiębiorców. I tych wielkich, którzy chcą inwestować poza granicami, bo już ich dzisiaj na to stać, ale także tych małych, młodych którzy zakładają start-upy.
  • Emerytury
   Najniższa emerytura w 2015 r. to było 880 zł, dzisiaj jest 1200 zł, więc zmiana jest tutaj zasadnicza. Pewnie, to nie jest 2000 zł ktoś powie, to nie jest 3000 zł, które powinno być, ale proszę państwa spokojnie i konsekwentnie, ale z pamięcią, żeby rzeczywiście co roku było to podniesienie, żeby było to widoczne podniesienie, odczuwalne w portfelu, a przede wszystkim żeby było to świadczenie dodatkowe.
  • Emerytury
   Inne programy społeczne także zostaną utrzymane. Czy będzie wypłacana 13 emerytura? Tak, będzie albowiem ustaliliśmy ją ustawowo. Emeryci mogą być spokojni. 13 emerytura została wypłacona w tym roku i będzie wypłacona także w roku przyszłym.
  • Emerytury
   Dzisiaj podpisałem ustawę, 13 emerytura będzie wypłacana od tej pory co roku, bo da się to zrobić. Będzie 13 emerytura w wysokości najniższej emerytury na pierwszy dzień marca danego roku.(...) Przygotowaliśmy kolejną uczciwą i porządną waloryzacje emerytur. Najmniejszą kwota o jaką emerytury i renty będą waloryzowane to jest 70 zł w emeryturach a przy rentach, ci którzy nie mają całkowitej niezdolności do pracy, będą najniższą podwyżkę mieli 52 zł i 50 gr. To nie jest proszę państwa 8 zł to nie jest 20 zł. To nie jest 3 zł jak dawniej. To jest waloryzacja, którą chcieliśmy, żeby Polscy emeryci i renciści odczuli w swoich portfelach (…) Bardzo się cieszę, że Pan premier, tak jak ustaliśmy dzisiaj, przyjął z rządem projekt 14 emerytury w przyszłym roku. Znów na próbę, zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądała. (...)
  • Emerytury
   (...) Kolejny element, czyli emerytura stażowa, jest znacznie trudniejszy do przeprowadzenia. To kwestia odpowiedzialności za bardzo poważne sprawy państwowe - chodzi o wydolność ZUS i przyszłość systemu emerytalnego. Jest u mnie zespół, który razem z panią prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską i jej przedstawicielami pracuje nad tym, żeby ustalić, czy jesteśmy w stanie to zrealizować i na jakich warunkach. Prace trwają.
  • Emerytury
   (...) Ja wniosłem ustawę, która doprowadziła do obniżenia tego wieku emerytalnego i mogę powiedzieć wszystkim moim rodakom, którzy się tą sprawą niepokoją, że dopóki ja jestem prezydentem, to na pewno się nie zgodzę na jego podwyższenie.
  • Emerytury stażowe
   To nadal oczywiście jest zapis, który wiąże mnie zobowiązaniem z NSZZ „S”. (…) Te kwestie są liczone, bo ten postulat, żeby to był 40 letni okres pracy jest postulatem bardzo trudnym do spełnienia. Praktycznie rzecz biorąc, z punktu widzenia systemu ubezpieczeń społecznych, dzisiaj w zasadzie niemożliwym i dlatego szukamy tutaj innych rozwiązań. (…). Mam też nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zawrzeć z NSZZ „Solidarność” umowę na kolejny okres mojej prezydentury (…) w której ten postulat i to zobowiązanie będzie prolongowane, dlatego że trzeba wypracować rozwiązanie w tym zakresie. Ono nie powinno być moim zdaniem dla wszystkich zawodów jednakowe. Ono powinno być w zależności od tego, jaki kto zawód wykonywał i jaka jest realna możliwość wykonywania tego zawodu na przestrzeni lat czyli po prostu, na ile realnie człowiek ma sił, żeby ten zawód wykonywać. I do tego powinniśmy dopasować ten staż pracy, który rzeczywiście jest stażem realnym także z punktu widzenia systemowego.
  • Fundusz Dróg Samorządowych
   Trzeba budować autostrady i trzeba budować drogi ekspresowe, ale nie może być tak, że drogi które są właśnie w gminach i powiatach są zupełnie porzucone, są dziurawe, dziadowskie albo ich nie ma, albo są bite jeszcze nawet w niektórych miejscach. Dlatego ustanowiliśmy Fundusz Dróg Samorządowych, żeby wreszcie samorządy dostały z budżetu centralnego pieniądze na realizację takich inwestycji, które służą zwykłemu człowiekowi na co dzień.
  • Fundusz Inwestycji Lokalnych
   Wielka szansa płynie dla nas w nadchodzącej perspektywie finansowej z funduszy europejskich. Trzeba je dobrze wykorzystać, do tego potrzebny jest fundusz inwestycji lokalnych. Po co? Po to, żeby samorządy miały więcej możliwości pozyskiwania pieniędzy na wkład własny, a tym samym pozyskiwania tych pieniędzy europejskich i pieniędzy z innych funduszy. Te wszystkie inwestycje będą prowadziły do ogromnego rozwoju gospodarczego Polski.
  • Infrastruktura
   Dla mnie to jest ogromnie ważne – żeby było to poczucie, że nie jest żadną gorszą sytuacją to, że mieszkam w mniejszym mieście, czy mieszkam na wsi, bo też mam stworzoną infrastrukturę drogową, bo też mam przyzwoitą, dobrze wyposażoną i piękną szkołę, bo też mam przedszkole, bo też mam szerokopasmowy internet, bo też mam dostęp do tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są znamionami nowoczesności. Chciałbym, żeby taka właśnie była Polska i cieszę się, że możemy tę Polskę zmieniać.
  • Infrastruktura
   Mamy ambicję w ramach tego programu, programu Kolej Plus stworzyć połączenia kolejowe dla 20 mniejszych miast, które tych połączeń dzisiaj nie mają. Będzie oprócz tego jeszcze mnóstwo innych inwestycji. Będą z tego odnawiane i budowane perony, będą z tego właśnie realizowane zupełnie też nowe połączenia kolejowe. To są inwestycje, które są konieczne. Bo to kolej właśnie jest transportem, wierzę w to głęboko, przyszłości.
  • Infrastruktura
   (…) jeśli weźmie się dzisiaj program rozbudowy polskich portów, (…) gigantyczną planowaną, już właściwie realizowaną, rozbudowę portu zewnętrznego w Gdyni jako zupełnie nowej części portu, portu centralnego w Gdańsku jako zupełnie nowej części portu, (…) plan rozbudowy jednocześnie portów w Szczecinie i Świnoujściu (…) To są gigantyczne inwestycje właśnie w rozwój polskich portów, które, mam nadzieję, pchną nas do przodu pod względem gospodarczym, pogłębią nasz związek z Bałtykiem, ale przede wszystkim poprawią warunki dla polskiego handlu morskiego, dla tego, żebyśmy, (…) byli hubem handlowym, energetycznym, gdzie będzie dostarczany gaz z szelfu norweskiego, ze Stanów Zjednoczonych, z Kataru (…). Te wszystkie możliwości związane z rozwojem polskich portów. Planujemy następny gazoport w Gdańsku. Więc są możliwości rozwojowe, mam nadzieję dzięki inwestycjom, które są realizowane, plus gigantyczne inwestycje kolejowe, bo musi być dostęp do portu gdańskiego, gdyńskiego łatwy, sprawny, nowoczesny.
  • Infrastruktura
   Wiem, jak wiele dzisiaj w Polsce jeszcze cały czas potrzeba. Dlatego prosiłem i Pana Premiera, i Pana Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, by przede wszystkim postawić na komunikację, bo ona jest fundamentem rozwoju kraju. Aby ludzie dostali szansę, muszą mieć komunikację – tę przysłowiową drogę, kolej. I wreszcie te plany udaje się realizować. W najbliższym czasie pan minister Andrzej Adamczyk przedstawi plan budowy 100 obwodnic w miastach w całej Polsce. W ciągu najbliższych lat powstanie 100 obwodnic i rozwiąże to problem komunikacyjny w wielu miastach i miasteczkach – bo nie będą to tylko duże miasta, lecz także mniejsze. (...)
  • Infrastuktura
   Polska potrzebuje sprawiedliwego rozwoju. Nie zmowy elit, które czerpią korzyści z nierównomiernego rozwoju. Wspieram nie tylko działania służb skarbowych zmierzające do uszczelnienia wspólnej kasy, ale również budowę infrastruktury, która łączy wykluczone regiony, budowę dróg lokalnych i przywracanie dworców tam, gdzie zostały zlikwidowane. (...) Każdy z nas płaci podatki i każdy zasługuje na tę samą troskę państwa.
  • Innowacje
   (...) Muszą powstawać nowe miejsca pracy w innowacyjnym przemyśle. W tym wszystkim, co powoduje, że gospodarka staje się prawdziwie nowoczesna. My tego potrzebujemy. My nie chcemy być montownią. My chcemy mieć swoje. My chcemy mieć swoją myśl techniczną, my chcemy mieć swoje wynalazki, my chcemy mieć swoją nowoczesną produkcję. I nad tym także musimy pracować. To są dla nas wyzwania na najbliższe lata, które muszą być realizowane.
  • Innowacje
   Rozwój nowoczesnych centrów badawczych, rozwojowych i dalszy rozwój nowoczesnego przemysłu (...) To są elementy, które chciałbym, by się rozwijały, by nowoczesnej produkcji na światową skalę było jak najwięcej.
  • Internet dla każdego
   Światłowód i Internet dostępny dla każdego, tzn. dostępny dla każdego domu, dostępny dla każdego mieszkania. Każdy z nas taki szerokopasmowy Internet będzie miał i wierzę że w ciągu następnych 5 lat, ten program Internetu dla każdego uda nam się zrealizować.
  • Inwestycje
   (...) w każdym moim wystąpieniu mówię o planach na przyszłość, a te plany to przede wszystkim inwestycje w Polsce – i to od poziomu podstawowego, gdy mówię o Funduszu Inwestycji Samorządowych, który jest moim, prezydenckim pomysłem i który chciałbym, żeby nawet najmniejszym samorządom dał możliwość posiadania wkładu własnego, by skorzystały z wielkiego europejskiego planu odbudowy, o którym ostatnio mówiła Przewodnicząca Komisji Europejskiej – 750 mld euro. Tylko żeby samorządy mogły z tego skorzystać – właśnie na podstawowe potrzeby, inwestycje lokalne – muszą mieć pieniądze na wkład własny. Ponieważ bardzo często narzekają, że są w trudnej sytuacji i nie mają pieniędzy, więc proponuję Fundusz Inwestycji Samorządowych po to, by te pieniądze miały.
  • Inwestycje
   W ostatnim czasie jest duża dyskusja, co dalej robić: czy dalej odważnie inwestować, iść naprzód z tymi wszystkimi wielkimi zamierzeniami, które przedstawiliśmy – to dla wielu ludzi brzmi zupełnie abstrakcyjnie – przekop przez Mierzeję Wiślaną, budowa specjalnego kanału, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, kiedy mówimy Centralny Port Komunikacyjny, Via Baltica, Via Carpatia, wielkie arterie, które przejdą przez całą Polskę od północy aż daleko na południe, kiedy mówimy: będzie połączenie pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym czy Adriatykiem, niektórzy pewnie na początku się uśmiechali. Mówili: Trójmorze? kto to w ogóle słyszał? Gdzie? Jaka budowa dróg, kolei? Proszę Państwa, to da się zrobić. To może być faktem i to się w tej chwili realizuje.
  • Inwestycje
   (…) my te wielkie programy [przekop przez Mierzeję Wiślaną, budowa specjalnego kanału, który połączy Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym, kiedy mówimy Centralny Port Komunikacyjny, Via Baltica, Via Carpatia – przyp. MPW] będziemy nadal realizowali, mimo epidemii koronawirusa, mimo tego, że nam to przeszkodziło, że polska gospodarka znalazła się na zakręcie przez koronawirusa. Tak jak i wszystkie gospodarki europejskie i gospodarka światowa. My się nie wycofamy z tych inwestycji. My zrealizujemy nasze zobowiązania.
  • Inwestycje
   Przekop Mierzei Wiślanej i Centralny Port Komunikacyjny to mają być inwestycje, które w przyszłości będą przynosiły ewidentne profity gospodarcze polskiemu państwu. I jeżeli je zrealizujemy, to wielokrotnie więcej pieniędzy będzie na wspomnianą chociażby służbę zdrowia i wszystkie inne cele ponieważ to te właśnie inwestycje jako już funkcjonujące przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym będą przynosiły profity. I to będą wielokrotnie większe pieniądze – wierzę w to głęboko – niż to co zostanie w nie zainwestowane. W związku z powyższym to są proste, jasne i oczywiste korzyści dla polskiego państwa, idące na dziesięciolecia, a może i stulecia, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestię przekopu Mierzei Wiślanej i budowy tam kanału, który będzie pozwalał na to, żeby statki mogły wpływać na Zalew Wiślany bez konieczności pytania Rosjan o zgodę, czy wolno wpłynąć czy nie. A dzisiaj mamy taką sytuację.
  • Inwestycje
   Jest tak – i wszyscy nasi rodacy doskonale o tym wiedzą – że już od lat mamy tu europejskie ceny. W Polsce płacimy w sklepach ceny w wielu przypadkach takie, jakie płacą nasi współobywatele z Unii Europejskiej, na zachodzie Europy. Ale chcemy, by w Polsce także były zachodnioeuropejskie zarobki. I do tego zdążamy. Właśnie po to są nam potrzebne mechanizmy, które wzmacniają naszą gospodarkę, budują ją. Gospodarkę budują wielkie inwestycje. Nie wierzcie, Państwo, że jeżeli tu ograniczy się inwestycję, weźmie miliard złotych i gdzieś przesunie, to będzie złote lekarstwo, które uratowało każdego.
  • Inwestycje
   Nie jest to czas wycofywania się z żadnych wielkich inwestycji. Ambitny naród, jak powiedziałem na wstępie, ambitne państwo i społeczeństwo nie wycofuje się z inwestycji. Nie mówi się, że żeby skierować środki na jeden cel, to będziemy musieli zrezygnować z zaplanowanych inwestycji w innym miejscu. Wręcz przeciwnie: realizujemy wszystko. I to jest właśnie nasza ambicja, żebyśmy zrealizowali wszystko to, co zaplanowaliśmy, i jeszcze dodatkowo więcej. Ale chciałbym, żeby z tego w ogromnym stopniu skorzystały także i samorządy. Wiem, bo wielokrotnie było to przedmiotem dyskusji, także i w sekcji Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju, że wiele samorządów, zwłaszcza tych mniejszych, boryka się z problemami z możliwością wykorzystania różnego rodzaju funduszy, także funduszy europejskich – problemami związanymi z wkładem własnym, z tak zwanymi środkami własnymi. W związku z tym wystąpię z odpowiednią inicjatywą, aby powstał fundusz inwestycji samorządowych. Fundusz, na którym kwota rzędu 20 czy 30 mld złotych będzie kwotą, z której będą mogły skorzystać samorządy po to, by wykorzystać środki europejskie, które przyjdą do nas w ramach następnej perspektywy finansowej i w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy.
  • Inwestycje
   To jest też zadanie dla prezydenta, by zachęcać zagranicznych inwestorów do tego, by przyjeżdżali do nas. Moich rodaków zachęcam, by mieli odwagę, by młodzi zakładali start-upy, żeby w tych start-upach realizowali swoją kreatywność. To jest budowanie silnego państwa.
  • Inwestycje i programy społeczne
   Nie ma sprzeczności między ambitnymi projektami gospodarczymi i inwestycyjnymi, a wielkimi programami społecznymi i prorodzinnymi. Ta ścieżka dziś, w obliczu kryzysu gospodarczego, prowadzi do rozwoju w pełni solidarnego. Programy społeczne nie tylko podniosły poziom życia Polaków, ale odbudowały również zaufanie między państwem i społeczeństwem. Inwestycje publiczne stworzą nowe miejsca pracy, a także spowodują skok rozwojowy naszego państwa. Nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z inwestycji. Z kolei ograniczenie bądź zawieszenie finansowego wsparcia rodzin czy emerytów przyniósłby jeszcze większy koszt społeczny. Ambitne państwo musi inwestować w rozwój infrastruktury jednocześnie wspierając podstawy bytowe rodzin.
  • Inwestycje lokalne
   Te małe inwestycje po kilka milionów złotych, które może zrealizować nawet mała polska firma rodzinna, bo może to zrobić i zapłaci podatki do swojej lokalnej kasy, do samorządu i będą to i podatki firmy i podatki jej pracowników, bo ona zatrudnia ludzi lokalnie.
  • Inwestycje w środowisko
   Inwestycje w Środowisko. Czysta i zasobna w wodę Polska - Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego - Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi - Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych - Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew
  • Kontynuacja programów społecznych
   Ja państwu gwarantuje, że dopóki ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej, te programy które zostały ustawione: 500 plus, 300 plus, czyli wyprawka dla dzieci, darmowe leki dla seniorów, 13 emerytura i wszystkie inne, które dzisiaj są, będą utrzymane. Nie będą ograniczane. Gwarantuję, że będzie także i 14 emerytura, bo trzymam tutaj premiera za słowo. Skoro obiecał, musi być.
  • Koronawirsu: Program Tarczy Antykryzysowej
   Uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu Polskę i nasz poziom życia, naszą codzienność zabezpieczyć przed skutkami tego, co dzieje się w tej chwili. Wszystko, dosłownie wszystko! Będziemy szukali ku temu wszelkich możliwych rozwiązań. Dzisiaj zakładamy program [tarczy antykryzysowej - przyp. MPW], ale – oczywiście – on może ulegać modyfikacjom; jeżeli to będzie konieczne, ulegnie wzmocnieniu, intensyfikacji, zwiększeniu.
  • Koronawirus: Branża transportowa
   To także cały system pożyczek i kredytów, które będą udzielane na bardzo niskie oprocentowanie, na bardzo dogodnych warunkach. Dla firm transportowych to możliwość przejęcia płatności i leasingu – choćby za samochody transportowe, ciężarowe – przez Agencję Rozwoju Przemysłu na okres, w którym są te trudności. Wiem, że branża transportowa ogromnie na to czeka.
  • Koronawirus: gospodarka
   (...) Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. (...)
  • Koronawirus: gospodarka
   (...) Polska potrzebuje planu, by ochronić się przed skutkami światowej pandemii, która uderzyła również w gospodarkę. W tym czasie potrzeba szybkich i skutecznych działań. Dzięki dobrej współpracy z rządem udało się przeprowadzić dwa etapy tarczy antykryzysowej, chroniącej przedsiębiorców i miejsca pracy. Na tym nie można zaprzestać. (...)
  • Koronawirus: Gospodarka
   Rozwiązania idą daleko, że w wielu przypadkach w ogóle likwiduje się kryteria i po prostu pomoc będzie kierowana i będą mogli z niej skorzystać wszyscy, którzy po prostu potrzebują. Nie robimy tego branżowo, nie dzielimy na rodzaje działalności w sensie różnych branż, tylko robimy to jednolicie, by miało to charakter powszechny. Bo bardzo trudno przewidzieć, kto w szczegółach ucierpi na skutek sytuacji, z którą obecnie mamy do czynienia.
  • Koronawirus: Gospodarka
   Dzisiaj zgłasza się wielu przedsiębiorców, którzy chcą różnego rodzaju materiały ochronne, stroje ochronne wytwarzać, została uruchomiona produkcja płynu odkażającego, antywirusowego, robi to PKN Orlen, robi to w tej chwili Polfa Tarchomin, zgłaszają się także prywatne firmy, żeby taką produkcję u siebie uruchamiać, zostały stworzone szybkie ścieżki do tego, aby uzyskiwać w tym zakresie zezwolenia.
  • Koronawirus: Gospodarka
   Oczekuję, że banki zgodzą się na zawieszenie spłat kredytów nie tylko na trzy miesiące, ale w razie potrzeby na pół roku (…) Chcę omówić z rządem przyjęcie konkretnego pakietu pomocowego dla przedsiębiorców i naszej gospodarki.
  • Koronawirus: Gospodarka
   Oczywiście nie da się zrealizować 100 proc. różnych roszczeń, bo sytuacja jest bardzo trudna, nie tylko w jednej, ale w wielu branżach, ale na pewno będą podejmowane działania, aby pomagać przedsiębiorcom. Zależy nam na tym, aby przedsiębiorcy po tym kryzysie mogli nadal spokojnie pracować, aby firmy nie upadły i żeby gospodarka mogła wrócić na właściwe tory.
  • Koronawirus: Gospodarka
   Musimy brać pod uwagę to, że sytuacja może się pogorszyć. I musimy brać pod uwagę to, że ten stan, który jest obecnie odbije się na gospodarce. To jest chyba oczywiste dla każdego, kto widzi sytuację, jaką mamy w tej chwili w kraju. Nie pracuje wiele placówek, w wielu miejscach praca jest zakłócona, zakłócone są dostawy. Branża turystyczna w tej chwili bardzo cierpi.
  • Koronawirus: Pakiet antykryzysowy
   Ten pakiet [antykryzysowy - przyp. MPW] – można w zasadzie powiedzieć – już powstał, w najbliższym czasie będzie przekładany na teksty projektów ustaw i mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy w stanie go wprowadzić. Natomiast on właśnie jest ukierunkowany na to, by pomóc wszystkim, którzy znajdują się najtrudniejszej sytuacji.
  • Koronawirus: Pakiet antykryzysowy
   Są tam [w pakiecie antykryzysowym - przyp. MPW] różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, przesunięcia spłat, czyli takie swoiste właśnie wakacje, choćby jeżeli chodzi o ZUS – odroczenie płatności ZUS-u, możliwość odłożenia go na raty. Mówię to do przedsiębiorców, bo wiem, że wielu z nich w ogóle bardzo się tego obawia – że ZUS będący obciążeniem zniszczy, zwłaszcza tych najmniejszych przedsiębiorców.
  • Koronawirus: Pracownicy
   Będzie wprowadzony system wypłaty wynagrodzeń dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą świadczyć pracy – to ręka wyciągnięta i do pracowników, i do przedsiębiorców. Bo jest bardzo wielu ludzi, którzy są niezwykle cennymi, doświadczonymi, zaufanymi pracownikami, i liczymy się z tym, że wielu przedsiębiorców stanie w dramatycznej sytuacji, że bez pomocy po prostu będą musieli takich ludzi zwolnić.
  • Koronawirus: Produkcja sprzętu ochronnego
   Uruchamiamy wszędzie, gdzie to jest możliwe, produkcję w kraju. Te działania są koordynowane - dzisiaj były omawiane na zespole zarządzania kryzysowego. Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie [sprzętu ochronnego - przyp. MPW] zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują, walcząc z koronawirusem, a także wszystkie inne osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie.
  • Koronawirus: Program Tarczy Antykryzysowej
   Cały ten program tarczy antykryzysowej jest ogromnie ważny dla polskiego społeczeństwa, dla przedsiębiorców, pracowników – dla całej gospodarki. W tej bardzo trudnej sytuacji on ma dzisiaj fundamentalne znaczenie. Ale głęboko w to wierzę, że zda egzamin i uczynimy wszystko, co tylko możliwe, by w jak największym stopniu ochronić Polskę, naszych rodaków i miejsca pracy. Kwota, o jakiej mówimy, wartość tego programu to 212 mld zł – dzisiaj ją szacujemy i podajemy.
  • Koronawirus: Przedsiębiorcy
   Mając na uwadze sytuację obywateli i przedsiębiorców zw. z epidemią koronawirusa, w trybie pilnym zamierzam wyjść z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Liczę na współpracę wszystkich instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy.
  • Koronawirus: Sektor bankowy
   Trzeba stworzyć warunki, aby można było zawiesić spłacanie kredytu na okres co najmniej kilku miesięcy, tak żeby każdy kto jest w takiej sytuacji, że spłacanie kredytu jest dla niego problemem, mógł zwrócić się do swojej instytucji finansowej, do swojego banku, do swojego kredytodawcy o to, żeby bez konsekwencji mógł kredytu przez kilka miesięcy nie spłacać i żeby to była forma bardzo łatwa, żeby można było to załatwić w sposób zdalny, czy to poprzez Internet, czy przez telefon, czy w innej formie, którą banki zdecydowałby się zastosować. Wola ze strony sektora bankowego, aby takie rozwiązanie przyjąć, jest. Przynajmniej ze strony tych największych banków. Formuła tego zostanie wypracowana pod auspicjami Związku Banków Polskich. Będzie to formuła dobrowolna dla sektora bankowego.
  • Koronawirus: sprzęt ochronny
   Dziękuję także i rządowi za to, że zdecydowano się na zakup maszyn, dzięki którym będziemy mogli produkować prawdziwe maseczki ochronne o wysokich współczynnikach ochronnych na przyszłość w Polsce. Tak, będą w dyspozycji agencji rezerw materiałowych te maszyny. Być może na co dzień nie będą tak bardzo potrzebne ale dziś nikt z nas nie może przewidzieć czy nie pojawi się kolejna epidemia i Polska powinna takim wyposażeniem dysponować.
  • Koronawirus: System bankowy
   Trzeba pamiętać, że kryzys, który nas dotyka, ma – jak powiedziałem na początku – wymiar ogólnoświatowy. To nie jest tak, że w tej chwili możemy otrzymać od kogoś pomoc – niestety, nie. Wszyscy są w kłopotach, w związku z tym jest to program, który zakłada, że radzimy sobie sami – kompletnie bez żadnej zewnętrznej pomocy z jednoczesnym osłanianiem naszego sektora finansowego. Bo to jest także wielkie zadanie, które spocznie na Narodowym Banku Polskim i Komisji Nadzoru Finansowego, by również realizować takie działania, które będą chroniły nasz system bankowy, aby on funkcjonował.
  • Koronawirus: Środki ochrony osobistej
   Jest bardzo trudna sytuacja ze środkami ochrony osobistej, poszukujemy ich w tej chwili wszędzie na świecie, gdzie się tylko da. Zbieramy ze wszystkich miejsc. To jest rzeczywiście trudna sytuacja. Bardzo wiele placówek zgłasza niedobory. Staramy się to realizować ze wszystkich sił. Zobowiązałem się, że skontaktuję się w najbliższym czasie z Panem Prezydentem Chin, Przewodniczącym Xi Jinpingiem, którego znam osobiście i którego poproszę, aby Chiny – które są największym na świecie producentem tego rodzaju środków ochrony bezpośredniej, personalnej, żeby – udostępniły nam więcej tego typu wyposażenia. Bo jestem przekonany, że jest to możliwe. Zwrócę się o to do Pana Prezydenta osobiście. Mam nadzieję, że ta prośba zostanie wysłuchana. Oczywiście my to zakupimy. Bo są na to środki, nie będziemy szczędzić.
  • Koronawirus: Zamówienia publiczne
   Były pytania, od tych, którzy realizują zmówienia publiczne, a którzy dzisiaj mają problem z ich realizacją – często z uwagi na absencję pracowników, a także ze względu na ciągi dostaw, które nie zawsze są w tej chwili realizowane. Chcę uspokoić, że w takich przypadkach nie będą realizowane kary umowne, że ta sytuacja zostanie także w ramach tego programu uwzględniona.
  • Koronawius: Płatności do ZUS
   Będzie możliwość odsunięcia płatności ZUS-u w czasie, będzie możliwość rozłożenia później tych płatności na raty, bo wiadomo, że płacone później jednorazowo byłyby ogromnym obciążeniem.
  • Kredyty we frankach
   - Ale są też takie sprawy, których nie udało się rozwiązać. Sprawa frankowiczów np. nie została rozwiązana i część osób ma do Pana żal. - No nie została całkowicie rozwiązana. Rzeczywiście, ja złożyłem ustawę zgodnie ze swoją obietnicą. Sejm bardzo długo się nad tą ustawą pochylał. W końcu ona została uchwalona, ale przede wszystkim ona się nie odnosi tylko do tych osób, które brały kredyty we frankach. Myśmy prowadzili szeroko zakrojone konsultacje. Ich wynik był jednoznaczny. Dlaczego ma być pomoc wyłącznie dla tych, którzy brali kredyty we frankach. Dlaczego tylko ci ludzie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, a mają kredyty we frankach, mają otrzymać pomoc. Dlatego moja ustawa szła w tym kierunku, i poszła, bo jest już i obowiązuje, żeby każdy, kto ma problem z kredytem, mógł z dobrodziejstwa tej ustawy skorzystać, niezależnie od tego, czy ten kredyt jest we frankach, czy on jest w złotówkach, czy w jakiejś innej walucie.
  • Lokalne inwestycje
   Inwestycje lokalne. Inwestycje i miejsca pracy blisko naszych domów - Fundusz Inwestycji Lokalnych – wsparcie dla samorządów w sfinansowaniu wkładu własnego dla inwestycji rozwojowych - Rządowy Program Dróg Lokalnych – dofinansowanie 3000 km dróg lokalnych każdego roku - Bezpieczne przejścia i ulice - poprawa bezpieczeństwa na drogach - Żłobek w każdej gminie – program budowy, remontów i rozbudowy żłobków publicznych - Fundusz Modernizacji Szkół – budujemy szkołę XXI wieku, program obejmie kilka tysięcy szkół we wszystkich gminach w Polsce - Bon turystyczny - bodziec dla lokalnego rozwoju oraz program wsparcia dla branży turystycznej
  • Metropolitalna obwodnica trójmiasta
   Chcę państwa poinformować, że rozmawiałem na ten temat z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury i mam jego zobowiązanie, że obwodnica będzie zrealizowana w wariancie, który był uzgodniony i zaakceptowany przez mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, metropolitalna obwodnica trójmiasta będzie realizowana ze środków z budżetu centralnego, ze środków publicznych, te środki już zostały przeznaczone (…), będzie realizowana w najbliższym czasie.
  • Miejsca pracy
   Dzięki realizacji zadań z planu w Polsce może zostać zachowanych i rozwiniętych co najmniej 1 milion stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Inwestycje z Planu Dudy pozwolą Polsce i Polakom ochronić się przed skutkami kryzysu i jednocześnie dają szansę na olbrzymi skok cywilizacyjny i jeszcze szybszy pościg za Europą Zachodnią.
  • Miejsca pracy w nowych technologiach
   Dlaczego wielka światowa firma z amerykańskim rodowodem jaką jest Microsoft inwestuje w Polsce miliard dolarów? Dlaczego amerykańska firma o światowym zasięgu Google inwestuje 2 miliardy dolarów, jak zapowiedziała? Dlaczego? Dlatego, że Polska dobrze rozwija się gospodarczo. Dlatego, że jest prowadzona mądra polityka, a przede wszystkim dlatego, że jest wzmacniane polskie bezpieczeństwo. To są setki miejsc pracy dla młodych ludzi, dla młodych inżynierów w najnowocześniejszych technologiach, na najnowocześniejszych stanowiskach. To są miejsca pracy takie jak top na świecie. O to właśnie chodziło. Taką Polskę ja chcę budować.
  • Mierzeja Wiślana
   Będziemy realizowali przekop przez Mierzeję Wiślaną po to, żeby było wzmocnienie polskiej suwerenności, żeby nie trzeba było pytać Rosji, czy możemy przepłynąć na nasze wewnętrzne wody terytorialne z Zalewu Wiślanego z Morza Bałtyckiego i żeby była ułatwiona turystyka i handel w tym rejonie naszego kraju, tak żeby nowe możliwości zyskał Elbląg, Tolkmicko, Frombork. Żeby można było również turystycznie przepływać z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany. To jest nam potrzebne ze względów strategicznych, ze względów handlowych, ze względów turystycznych i dlatego te inwestycje realizujemy.
  • Nowe stawki VAT
   Od 1 lipca zacznie obowiązywać nowa matryca VAT. W praktyce oznacza ona że, nie tylko przedsiębiorcom będzie łatwiej rozliczać podatek VAT, że będzie on prostszy, bardziej ujednolicony niż do tej pory, ale to oznacza że zniknie cały szereg absurdów, a w efekcie że spadnie VAT, zmniejszy się po prostu na cały szereg artykułów, m.in. zmniejszy się VAT na artykuły dla niemowląt (…), zmniejszy się z 8 do 5 proc., więc to jest realny spadek. Będzie zmniejszony VAT także na artykuły higieniczne (…) Ale to także zmniejszenie VAT-u na żywność (…) w tej chwili będzie równo – 5 proc na wszystko na całe pieczywo i na wyroby ciastkarskie. Będzie zmniejszony VAT na takie artykuły jak musztarda z 23 do 5 proc. (…) To jest realna zmiana, która będzie, mam nadzieję, dla wszystkich państwa wkrótce odczuwalna.
  • Nowy budżet unijny
   Te środki, które są proponowane dla Polski na ten czas licząc w cenach bieżących to ponad 170 mld. euro na okres 7 lat, to jest prawie tyle ile na okres poprzednich 14 lat. (…) To są dużo większe pieniądze, które Polska będzie miała do wykorzystania. I chciałbym, i to jest moje wielkie pragnienie i to jest moje wielkie zamierzenie, żebyśmy te pieniądze dobrze zrealizowali.
  • Nowy budżet unijny
   KE przygotowała nowy budżet na lata 2021- 2027 i w propozycji budżetowej KE środki na polskie rolnictwo na najbliższą tę perspektywę siedmioletnią to proszę państwa 33,5 mld euro o 3 mld euro więcej niż pierwotnie zakładano. Nigdy jeszcze tak wielkiej pomocy na jedną perspektywę siedmioletnią nie było.
  • Obniżka cen gazu
   Od dzisiaj cena gazu obniża się o 10,5 proc (…) A to, jeżeli weźmiemy pod uwagę skalę dotychczasowych obniżek poczynając od 2015 r., oznacza, że w sumie ta cena gazu spada o 18 proc. (…) Zostało obliczone, że takie rodziny, które ogrzewają dom i używają gazu także do celów kuchennych i higienicznych, choćby do ogrzania wody, będą oszczędzały w granicach 1800 zł rocznie. To są konkretne pieniądze, które zostaną w portfelu polskich rodzin.
  • Odszkodowanie od Gazpromu
   Polska firma, polskie PGiGN wygrała proces arbitrażowy z rosyjskim Gazpromem i właśnie dzisiaj nad ranem rosyjski Gazprom wpłacił na rachunek spółki półtora miliarda dolarów odszkodowania (…). Wspierałem polską spółkę ze wszystkich sił, dążąc do tego żebyśmy wreszcie pokazywali naszą niezależność i rzeczywiście to, że jesteśmy suwerenni i to, że będziemy tak samo jak inni na zachodzie Europy negocjowali, rozmawiali z dostawcą rosyjskim, jeżeli chodzi o gaz. A nie że będą nam dyktowali ceny z kosmosu i będziemy z gaz płacili więcej niż Niemcy, tylko dlatego, że do tej pory nie zadbano, byśmy mogli mieć dywersyfikację dostaw.
  • Podatek od smartfonów
   Nie ma takiej opcji, żebym zgodził się, by urządzenia mobilne takie jak smartfony, czy tablety zostały obłożone jakimś podatkiem, niezależnie od tego, czy ktoś używa określonego oprogramowania, czy nie. Bo to w efekcie prowadziłoby do wzrostu ich cen i do ograniczenia dostępności do nich. To jest moim zdaniem niesprawiedliwe, nieuczciwe.
  • Podatki
   Podatki przez ostatnie lata spadały. (…) Zmniejszony został podatek od małych i średnich przedsiębiorstw i mikrofirm, najpierw do 15 proc, potem do 9 proc.
  • Podatki
   Podatki przez ostatnie lata spadały. (…) Zmniejszony został podatek od małych i średnich przedsiębiorstw i mikrofirm, najpierw do 15 proc, potem do 9 proc.
  • Podatki
   Wszystkim tym, którzy pytają ostatnio o podatki zwracam uwagę, że przecież to w okresie kiedy ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej i rządzi Zjednoczona Prawica, zostały podjęte decyzje o obniżeniu podatku dochodowego w pierwszej grupie podatkowej z 18 na 17 proc. To realny zysk dla ludzi. O podwyższeniu kwoty wolnej dla najmniej zarabiających do 8 tys. zł. Podatek dochodowy płaci się dopiero, jak ktoś w dochodach przekroczy 8 tys. zł. (…) Młodzi ludzie w ogóle nie płacą podatku dochodowego.
  • Podatki
   Te podatki, które są w Polsce wcale nie są jakieś horrendalnie wysokie. Proszę porównać podatki w Polsce z podatkami w Niemczech chociażby, gdzie jest w końcu znacznie lepsza sytuacja materialna ludzi i też jest znacznie lepsza kondycja państwa i jednak podatki są dużo wyższe niż u nas i były zawsze, od dawna w każdym razie (…) Myśmy obniżyli podatki w ostatnim czasie i to w bardzo, kilku newralgicznych obszarach, przede wszystkim obniżyliśmy podatki dla najmniej zarabiających. (…) Do 26 roku życia młodzież nie płaci podatków w ogóle, jeżeli ma dochody. (…)
  • Podatki
   Fakt jest faktem, że kwota wolna od podatku wzrasta i wzrosła znacząco od czasu, kiedy ja zostałem prezydentem. A dla osób najmniej zarabiających ona osiągnęła to, co ja wtedy obiecywałem. W związku z czym można powiedzieć tak. Prawdą jest, że to zobowiązanie nie zostało spełnione w całości, ale w części zostało spełnione i będzie spełniane nadal. Mam nadzieje, że będę mógł w tym uczestniczyć osobiście.
  • Podatki
   - Ma pan jakiegoś programowego asa w rękawie? - Mogę powiedzieć, że mam kilka propozycji podatkowych, które chciałbym zgłosić. Myślę o zniesieniu podatków w pewnych elementach.
  • Podatki
   Bo wreszcie jest sprawiedliwie dzielone, to co powinno być od dawna dzielone. Podatki wreszcie są uczciwie zbierane i z tych podatków można realizować te wielkie społeczne programy. Gdyby tego nie było, nie dałoby się zrealizować ani 500 plus ani nie dałoby się zrealizować 13 emerytury ani nie dałoby się zrealizować 300 plus ani wielu innych świadczeń. Bo proszę państwa 50 mld złotych podatku VAT ginęło co roku za czasów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, kiedy oni rządzili. Tymczasem okazało się, że kilkoma zmianami można spowodować, że te podatki będą trafiały tam gdzie powinny, czyli do Skarbu Państwa, po to żeby je rozdzielić między ludzi. To jest społeczna gospodarka rynkowa - sprawiedliwy podział dóbr.
  • Podwyżki podatków
   Nie sądzę, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy zamierzał podnieść podatki, a po drugie, proszę pamiętać, że póki co jeszcze jestem ja. Ja się nie zgadzam na podwyżki podatków. Na szczęście ostatnio, dosłownie dwa dni temu, bo 1 lipca wprowadzona została nowa matryca VAT i podatek VAT na wiele artykułów został właśnie obniżony.
  • Polityka energetyczna
   Modernizacja polskiej energetyki, to wszystko proszę Państwa przed nami. To już jest realizowane, bo między innymi po to powstał gazoport w Świnoujściu, między innymi po to budujemy także i rurociąg z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Po to byśmy mieli w Polsce w przyszłości także więcej elektrowni gazowych.
  • Polityka Społeczna
   Chcę, żeby było budowane uczciwe państwo, uczciwe państwo, które pamięta o każdym obywatelu. Także właśnie o emerycie i renciście. Państwo, w którym jest prawdziwa, społeczna gospodarka rynkowa, bo wcześniej to była tylko deklaracja w polskiej Konstytucji. Nie było prawdziwej społecznej gospodarki rynkowej, dzięki 500 +, dzięki 13 emeryturze, dzięki mam nadzieję też 14 emeryturze, dzięki wszystkim świadczeniom, które dzisiaj są realizowane dla polskiej rodziny, także 300 plus i inne programy, dzięki wszystkim programom dla seniorów, które są realizowane jak choćby leki dla seniorów 75 plus i inne programy. Jak mam nadzieję również stworzenie specjalnej formuły ochrony zdrowia dla seniorów 75 +, jak te wszystkie działania, jak także narodowa strategia onkologiczna, Polska staje się państwem prawdziwie sprawiedliwym. Państwem, w którym uczciwie dzielony jest dochód, który to państwo ma.
  • Polski przemysł i gospodarka
   Polskie mają być stocznie i polskie stocznie muszą być odtworzone. Polski ma być przemysł, nie chcemy tutaj sprzedawania polskich, wielkich firm, pereł w koronie obcym podmiotom. My chcemy mieć polskie linie lotnicze, niech nikt nie opowiada, nie waży się powiedzieć, że są nieopłacalne, muszą być opłacalne, bo są wielką dumą polskiego państwa, są naszą wizytówką. Koniec z polityką wstydów poprzednich lat.
  • Polskie koncerny
   Uważamy, że fundamentem polskie gospodarki, oprócz przedsiębiorczości i pracowitości Polaków, są silne polskie koncerny. Postawiliśmy na ich rozwój. Zadbaliśmy o to, aby nie kierowały się tylko i wyłącznie kryterium pomnażania zysku, ale aby czuły się odpowiedzialne za ludzi, za lokalne wspólnoty, wśród których prowadzą swoją działalność.
  • Połączenie kolejowe dla Kwidzynia
   Ale to, proszę państwa, także i takie ogromne inwestycje jak Centralny Port Komunikacyjny, wokół którego musi być zbudowana sieć połączeń. Także i Kwidzyń na tym skorzysta, bo Kwidzyń będzie połączony z Warszawą i CPK szybką koleją, koleją wysokich prędkości. To będzie oznaczało skrócenie czasu podróży koleją z Kwidzynia do Warszawy z 3.40 do 1,5 godziny. Przepraszam do 1 godz. 50 min.
  • Pomoc dla rolników
   Natomiast trzeba dbać o rolnicze sprawy i cały czas ich pilnować, bo są one niezwykle istotne. I właśnie dlatego m.in. tak bardzo mocno żądałem od rządu, by w tarczy antykryzysowej rolnicy zostali potraktowani jak przedsiębiorcy. To był mój bardzo twardy postulat. Powiedziałem: „To są gospodarstwa rodzinne, które bardzo często zatrudniają ludzi. Ci rolnicy muszą być potraktowani tak, jak traktuje się przedsiębiorców, i te same formy pomocy muszą trafić także do nich, m.in. również zwolnienie z KRUS-u, czyli z kosztów, które trzeba płacić. Zwłaszcza w gospodarstwach, które rzeczywiście dotknął kryzys związany z koronawirusem”. Była to ogromnie problematyczna sprawa.
  • Pomoc unijna dla rolników
   Ubiegaliśmy się w Komisji Europejskiej, ubiegał się pan minister Jan Krzysztof Ardanowski, ja też dodatkowo wspierałem go, interweniowałem w tej sprawie (…) u pana Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa, żebyśmy gospodarstwom rolnym, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii koronawirusa, przede wszystkim gospodarstwom ogrodniczym produkującym kwiaty (…), dla tych gospodarstw ale także dla gospodarstw w branżowych produkujących mięso i mleko (…) będzie specjalna pula środków ze środków unijnych. Komisja Europejska się na to zgodziła, to będzie ok miliarda złotych w przeliczeniu z euro, które będą przekazywane rolnikom (…). To będą pieniądze, które będą wypłacane w najbliższym czasie jako pomoc dla polskich rolników, zupełnie ekstra, dodatkowa.
  • Praca zdalna
   Ja chcę, żeby przepisy umożliwiające pracę zdalną zostały utrzymane, nie tylko do września, tak jak to było wstępnie postanowione, ale żeby to zostało w Kodeksie pracy, żeby ludzie mogli tak dalej pracować, bo to jest dobre, odbiurokratyzowane, elastyczne. (…) Żeby to był element wolności, który może sobie wybrać i pracownik i pracodawca razem.
  • Produkcja w Europie
   Europa powinna na nowo stać się wielkim warsztatem produkcyjnym. Powinniśmy wrócić do produkcji, której bardzo często Europa już dawno zaniechała, która została wyprowadzona poprzez politykę obcinania kosztów gdzieś daleko na wschód, gdzieś do dalekiej Azji czy w inne miejsca. W dobie koronawirusa spowodowało to bardzo często rwanie się łańcuchów dostaw, brak możliwości uzyskania różnego rodzaju komponentów niezbędnych do produkowania ważnych urządzeń, ważnych materiałów, które w dobie koronawirusa okazały się na wagę złota, a były po prostu przez to niedostępne.
  • Produkt polski
   Polacy powinni kupować więcej rodzimych produktów i mieć pewność, że nie są wprowadzani w błąd. Inspekcja Handlowa co roku znajduje w sklepach produkty, które są błędnie oznaczone jako pochodzące z Polski. To musi się skończyć, a ochrona naszych produktów musi być zapewniona ustawowo.
  • Produkt polski
   Informacja o tym, które produkty zostały wyprodukowane w Polsce, powinna znaleźć się na paragonie. (...) Deklaruję, że na koniec mojej drugiej kadencji, na każdym paragonie znajdzie się suma wydana na zakupy, które wyprodukowano w Polsce.
  • Produkt polski
   Jako prezydent chcę nadal promować polskie produkty za granicą.(...) W obecnej sytuacji gospodarczej, ważna jest każda złotówka, która zostaje w kraju.
  • Produkt polski
   Jako prezydent chcę nadal promować polskie produkty za granicą.(...) W obecnej sytuacji gospodarczej, ważna jest każda złotówka, która zostaje w kraju.
  • Produkt polski
   Duże sieci handlowe w Polsce zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy. Skorzystają na tym także klienci, którzy będą mogli kupić asortyment od krajowego producenta, a nie z miejsc, które przypominają fabryki żywności. Oprócz pozytywnych skutków dla gospodarki, będzie to nieść również dobre skutki zdrowotne, bo skrócenie czasu transportu to mniej szkodliwych substancji konserwujących.
  • Produkt polski
   Polacy powinni kupować więcej rodzimych produktów i mieć pewność, że nie są wprowadzani w błąd. Inspekcja Handlowa co roku znajduje w sklepach produkty, które są błędnie oznaczone jako pochodzące z Polski. To musi się skończyć, a ochrona naszych produktów musi być zapewniona ustawowo.
  • Produkt polski
   Duże sieci handlowe w Polsce zostaną zobligowane do zaopatrzenia się w określony przez państwo asortyment rolno-spożywczy pochodzący z naszego kraju, a nawet powiatu, w którym działają, by pieniądz krążył w lokalnej gospodarce i generował miejsca pracy. Skorzystają na tym także klienci, którzy będą mogli kupić asortyment od krajowego producenta, a nie z miejsc, które przypominają fabryki żywności. Oprócz pozytywnych skutków dla gospodarki, będzie to nieść również dobre skutki zdrowotne, bo skrócenie czasu transportu to mniej szkodliwych substancji konserwujących.
  • Produkt polski
   Informacja o tym, które produkty zostały wyprodukowane w Polsce, powinna znaleźć się na paragonie. (...) Deklaruję, że na koniec mojej drugiej kadencji, na każdym paragonie znajdzie się suma wydana na zakupy, które wyprodukowano w Polsce.
  • Redukcja ubóstwa
   W ciągu tych ostatnich 5 lat skrajne ubóstwo w Polsce zostało zredukowane o milion 200 tys. osób. Milion 200 tys. osób zostało wyprowadzonych ze skrajnego ubóstwa, dzięki temu że jest praca, dzięki temu że są różnego rodzaju świadczenia ze strony państwa. Ubóstwo wśród dzieci zostało zredukowane o ponad 90 proc. My mamy skrajne ubóstwo na najniższym poziomie w tej chwili w naszej historii. To jest dziejowe osiągnięcie.
  • Rodzina i praca
   Pamiętajmy o tym, że wszystko robimy, aby fundamentem, tym mocnym fundamentem naszego domu, była właśnie równość wobec prawa, a jego filarami były rodzina i praca. To jest nasze wielkie dążenie i ja głęboko w to wierzę, że taka dzisiaj jest Polska i nawet jeżeli ktoś powie, że dzisiaj przez ten kryzys (koronawirus) jesteśmy na kolanach, to ja powiem spokojnie, wstaniemy z tych kolan, jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy.
  • Rodzinne gospodarstwo rolne
   W najbliższym czasie przygotuję i złożę w polskim parlamencie ustawę właśnie o rodzinnym gospodarstwie rolnym, wskazującą na to, w jaki sposób państwo powinno podchodzić do tego rodzinnego gospodarstwa rolnego i jakie formy wsparcia powinny stanowić standardowe dla tego gospodarstwa rodzinnego zabezpieczenie.
  • Rolnictwo
   Problemy wsi są głównymi zagadnieniami mojej prezydentury. Będę mocno zabiegał, aby pomoc suszowa była sprawnie wypłacana dla rolników. To ma fundamentalne znaczenie dla gospodarstw rolniczych i sprawnej polityki rolnej państwa. Ochrona producentów żywności to jedno, a przeciwdziałanie to drugie. Polska potrzebuje lepszego systemu retencji, pozwalającego nawadniać właściwe uprawy.
  • Rolnictwo
   Rolnik też musi być potraktowany tak jak drobny przedsiębiorca, na niego trzeba spojrzeć tak samo, on potrzebuje takich samych ulg, on też potrzebuje zwolnienia ze składki na KRUS, po to by mu było łatwiej w trudnej sytuacji.
  • Rolnictwo
   Wkład pracy rolnika to nasze bezpieczeństwo żywnościowe, to jego wielka zasługa, to jego powód do dumy. A kiedy ma kłopoty to jest naturalną rolą polskiego państwa (...) by ten rolnik miał wszechstronną pomoc ze strony państwa, by zwłaszcza wtedy, gdy znajdzie się w trudniejszej sytuacji to państwo było wyczulone na jego potrzeby, wyciągało do niego rękę (...) ale przede wszystkim to jest państwo, na które patrząc, on wie o tym, że może spokojnie uprawiać swoją ziemię.
  • Rozwój gospodarczy i G20
   Relatywnie łagodny przebieg epidemii w Polsce otwiera szansę, by jak najszybciej rozpocząć realizację ambitnego planu działań społeczno-gospodarczych. Projektu, który pozwoliłby nie tylko na szybką odbudowę więzi społecznych i ekonomicznych, ale również na wytworzenie wartości dodanej. Jeżeli dzisiaj uruchomimy odważny projekt i wykorzystamy szansę Polska w ciągu nadchodzących lat dołączy do grupy państw G20 jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej.
  • Rozwój kolei
   Poza tym chcę, żebyśmy rozwijali Państwo, budowali wspomniane przystanki kolejowe – jest program 100 przystanków, ale tak naprawdę chcemy ich wybudować 200 w różnych mniejszych miejscowościach, gdzie kiedyś były przystanki, a zniknęły. Trzeba je czasem stworzyć od początku. A jest to właściwe miejsce, żeby taki przystanek kolejowy powstał, żeby pociąg się zatrzymał, żeby ludzie mogli dojechać do pracy, żeby była łatwiejsza komunikacja.
  • Rozwój kraju
   Prowadzimy politykę bez kompleksów. Będziemy realizowali wielkie inwestycje. Dosyć proszę państwa mówienia „albo, albo”. (…) Albo wielkie inwestycje strategiczne, albo malutkie inwestycje róbmy blisko samorządu. Niech samorząd realizuje, niech to będzie Polska lokalna. Nie proszę państwa, nie ma „albo, albo”. Jedno i drugie musi być jednocześnie. Tego potrzebuje Polska. Stać nas na to.
  • Rynek medialny
   W Polsce, w przeciwieństwie do Niemiec czy Francji, pozycja zagranicznych koncernów medialnych jest znacząca i ma duży wpływ na to, jak wygląda rynek medialny. Kapitał ma narodowość, właściciele mają swoje interesy. Jednak odpowiedzialność za to, jak gazeta wygląda, i to, co na co dzień się w niej ukazuje, spoczywa na redakcji. Niemiecki właściciel powinien być szczególnie ostrożny, by nie dawać pretekstów do zarzutów o próby ingerencji w życie polityczne w Polsce, zwłaszcza gdy redakcja nie ukrywa swojego politycznego zaangażowania.
  • Rynek Pracy
   Ja w każdym razie będę czynił wszystko, żeby kraj się rozwijał i żeby we wszystkich miejscach naszego kraju postępowało uprzemysłowienie w tym najnowocześniejszym tego słowa znaczeniu, żeby było coraz więcej miejsc pracy, ale przede wszystkim żeby było coraz więcej miejsc pracy dobrze płatnej.
  • Rządy poprzedników
   Rozmawiajcie ze swoimi rodzinami, rozmawiajcie ze swoimi sąsiadami, przyjaciółmi. Powiedzcie im, żeby sobie porównali, jak im się żyło w latach 2008-2015, kiedy rządziło PO, a jak im się żyje przez ostatnie 5 lat. Przypomnijcie im, że wtedy podwyższano im wiek emerytalny wbrew ich woli, przypomnicie im, ze im podwyższano podatki, przypomnijcie że zabrano im pieniądze z OFE. Przypomnijcie im o tym, bo oni zapominają, że wtedy upadały polskie stocznie, a nikt ich nie ratował, bo taka była wtedy władza, że się wtedy nic nie opłacało, że chciano sprzedać polski LOT, bo się miał nie opłacać. Myśmy odwrócili zupełnie tę politykę.
  • Sektor bankowy
   Szanowni Państwo, ja będę obligował także polskie banki do tego, by były te wakacje kredytowe. Ja sobie zdaję doskonale sprawę jak one są ważne, zwłaszcza dla tych rodzin, które mają na kredyt kupione mieszkanie, dla których spłacanie tego kredytu i mieszkanie to jest przecież być albo nie być. To jest sprawa fundamentalna. To jest także kwestia honoru polskiego sektora bankowego, nie waham się tego powiedzieć.
  • Sektor bankowy
   Polski sektor bankowy wie, co ja myślę o kredytach frankowych i myślę o tamtej sytuacji. Polski sektor bankowy osiąga doskonałe wyniki finansowe. Dzisiaj polski sektor bankowy musi spojrzeć na swojego klienta w szczególny sposób i wyciągnąć do tego klienta rękę, i dać temu klientowi ulgę na czas, w którym ta ulga jest mu potrzebna.
  • Sektor bankowy
   Już dzisiaj większość sektora bankowego jest w polskich rękach. Mam nadzieję, że będzie jeszcze większa jego część. Po co? No bo kiedy my decydujemy o naszych finansach, to nasza gospodarka jest bezpieczniejsza. To w związku z tym jest szansa na to, że pieniądze nie będą wypływały za granicę, a w każdym razie, że będzie to znacznie trudniejsze i to właśnie o to chodzi, żeby pieniądze nie wypływały z Polski, żebyśmy to my napędzali nimi naszą gospodarkę. Żeby one były do dyspozycji polskich przedsiębiorców na dobrych warunkach, żeby można było na dobrych warunkach wziąć kredyt, żeby można było rozwijać się gospodarczo, żeby można było inwestować. To jest właśnie rozwój gospodarczy. (…)
  • Seniorzy
   Kierujemy wiele ofert dla seniorów. Jest wielki program opieki nad seniorami 75 plus, który jest obecnie przygotowywany pod kierunkiem prof. Marka Balickiego z Narodowej Rady Rozwoju. Temu ma służyć ustawa o centrach usług społecznych, które są skierowane głównie dla emerytów.
  • Strategiczne inwestycje
   Strategiczne inwestycje. Silna gospodarka i bezpieczne miejsca pracy: - Dekada strategicznych inwestycji – CPK, przekop Mierzei Wiślanej - Bezpieczeństwo energetyczne – Baltic Pipe, rozbudowa gazoportu - Budowa nowych korytarzy transportowych – strategiczna infrastruktura Via Carpatia, Via Baltica, S6, S10 - Rozbudowa sieci kolejowej – korytarze dla CPK, przystanki kolejowe
  • Suszowe dla rolników
   Realizuję interesy polskiego rolnictwa. Domagałem się od premiera twardo – suszowe do końca musi być wypłacone wszystkim tym, którym obiecaliście że wypłacone będzie. Bo to jest kwestia tego, czy rolnicy będą mieli poczucie, że polskie państwo traktuje ich poważnie i że wreszcie to jest poważne państwo.
  • Sytuacja gospodarcza Polski
   Ten kryzys, prosze państwa, powoli dobiega końca. Wychodzimy z niego w coraz większym stopniu, wskazują to dane gospodarcze te o profilu ogólnopolskim. Zmniejsza się deficyt budżetowy i to bardzo znacząco. W maju było to od początku roku 25 mld ale w czerwcu już tylko 17 mld, bo wpływy z podatku wracają do normalności. Sytuacja się znacząco poprawia, to jest nasz wielki sukces. Jeżeli chodzi o bezrobocie mamy po Czechach najniższe w Europie i to także jest wielki sukces. Ocaliliśmy miejsca pracy.
  • Szanse dla młodych
   Ja mam przekonanie, że tylko dwa czynniki są w stanie zatrzymać młodych w naszym kraju. Po pierwsze, wynagrodzenie połączone z kosztami życia. Te koszty życia w Polsce cały czas są jeszcze niższe niż w Europie Zachodniej, ale zadaniem wielkim na przyszłość jest doprowadzić wynagrodzenia do poziomu takiego, jak są w krajach Europy Zachodniej, tam gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają często za pracą. Ja bym chciał, żeby młodzi ludzie nie tylko wracali, ale przede wszystkim, żeby tutaj w Polsce znajdowali konkurencyjną pracę i konkurencyjne wynagrodzenia, bo to też kwestia jakości pracy.
  • Środki na programy społeczne
   My uszczelniliśmy lukę [VAT - przyp. MPW] w takim stopniu, że kilkadziesiąt miliardów VAT-u zaczęło trafiać do budżetu i to umożliwiło realizację wszystkich programów t.j. 500+, 300+, takich jak później 13 emerytura, którą też wypłaciliśmy bardzo stopniowo i ostrożnie, więc sytuacja jest dobra i śmiało mogę powiedzieć, że jest ona pod kontrolą. Pieniędzy na realizację tych elementów nie brakuje i wierzę w to, że nie braknie.
  • Środki z OFE
   Ja nie mam żadnych wątpliwości, że środki które zgromadziliśmy powinny być w naszej dyspozycji. To były nasze pieniądze, to my je zarabialiśmy, to przecież z naszych wynagrodzeń te środki były kierowane, więc po pierwsze zabranie tych środków bez zgody polskiego społeczeństwa, uważam za delikatnie mówiąc, naruszenie wszelkich zasad przez PO.
  • Świadczenia dla os. niepełnosprawnych
   Będą zachowane świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które nie są zdolne do samodzielnego życia, do samodzielnego funkcjonowania. Również zostaną utrzymane w takiej formie w jakiej zostały w ostatnim czasie przyjęte. Możecie się państwo nie martwić
  • Świadczenia dla senierów
   Chciałbym, żeby były podwyższane świadczenia dla seniorów. Jest już obiecana i realizowana 13. emerytura i na pewno nie pozwolę jej zabrać. Jest to ustawa, której nie pozwolę cofnąć, podobnie jak 500 plus i innych świadczeń, które zostały już przyznane. Tak jak powiedziałem: jestem tego gwarantem i będę tego gwarantem. Dopóki jestem prezydentem na pewno nikt moim rodakom tego nie zabierze. Ale chciałbym, żeby emeryci mieli 14. emeryturę, żeby podwyżki emerytur były jak najwyższe. To są ludzie, którzy przepracowali całe życie, a niejednokrotnie mają – jak na dzisiejsze czasy – cały czas niskie świadczenia. Chciałbym więc, żebyśmy tutaj realizowali taki program systematycznego podwyższania i to jest na pewno element na najbliższe lata.
  • Świadczenia emerytalne dla członków OSP
   Czas jest rzeczywiście, żeby rozwijająca się Polska pomyślała także o jakimś dodatkowym świadczeniu emerytalnym dla tych, co lata przesłużyli w ochotniczej straży pożarnej, a o czym po cichu do mnie mówią.
  • Ulgi podatkowe dla młodych
   Nowe ulgi, nowe możliwości dla młodych – tak, nowe zwolnienia z podatku – tak, proszę bardzo. Najbardziej byłbym zadowolony, gdyby jeszcze została podniesiona granica wiekowa, do kiedy jest całkowite zwolnienie z podatku PiT, czyli podatku dochodowego. Dziś jest do 26 r.ż., myśmy to wprowadzili.(…) Dopóki ja jestem prezydentem, nie pozwolę na likwidację jakichkolwiek istniejących ulg podatkowych dla młodych ludzi, które dzisiaj są, także oczywiście dla tych, którzy chcieliby rozpocząć działalność gospodarczą. Uważam, że powinniśmy wprowadzać wręcz ułatwienia.
  • Wiek emerytalny
   To było moje główne zobowiązanie wyborcze z 2015 r., że ten wiek emerytalny będzie obniżony. Obiecywałem to, również i tutaj w Starogardzie Gdańskim 16 kwietnia, kiedy tu byłem na spotkaniu i zrobiłem to zaraz po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Wiek emerytalny jest dzisiaj taki jak poprzednio.
  • Wielkie inwestycje
   Wielkie inwestycje właśnie ten impuls rozwojowy dają. To prowadzi do wzrostu zamożności społeczeństwa, to prowadzi do wzrostu wynagrodzeń, to prowadzi do rozwoju kraju. To wreszcie prowadzi do tego, że inwestorzy ze świata będą jeszcze chętniej do nas przyjeżdżali.
  • Wieś
   Wsie nie mogą być miejscami, które się wyludniają. Młodzi zasługują na perspektywy, gdziekolwiek przyjdzie im się urodzić. Na tym skorzystają również miasta, bo równomierny rozwój to więcej szans dla wszystkich. Sprzeciwiam się regionalizacji Polski. (...) Chcę stać na straży Polski silnej, dumnej i sprawiedliwej!
  • Wieś
   Dzisiaj polska wieś to nowoczesność. Dzisiaj to wykształceni, młodzi, uśmiechnięci ludzie, którzy żyją na wysokim poziomie, którzy mają wielkie ambicje, którzy chcą być wyposażeni w nowoczesny sprzęt, którzy chcą realizować nowoczesną gospodarkę (...) To dlatego między innymi walczymy, żeby w Polsce nie było GMO, ponieważ chcemy, żeby nasza żywność była jak najzdrowsza.
  • Wieś
   Ja chcę żeby wielkie, polskie miasta rozwijały się jak najlepiej ale Polska musi się równo rozwijać.
  • Wieś
   Polska wieś nadal wymaga wszechstronnej opieki i wsparcia ze strony państwa. Polskie rodzinne gospodarstwo rolne to jest fundament naszej gospodarki, o nim trzeba zawsze pamiętać.
  • Wizja gospodarki
   Nie będzie – mam nadzieję – już nigdy mowy o sprzedaży polskiego LOT-u obcemu inwestorowi, że nie będzie już mowy o sprzedawaniu żadnych strategicznych biznesów, interesów gospodarczych, które stanowią fundament naszej gospodarki, a przede wszystkim naszego bezpieczeństwa energetycznego, militarnego, bezpieczeństwa pod każdym względem. Jest to fundament silnego państwa, wreszcie zaczęliśmy je budować.
  • Wprowadzenie euro
   Kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej oczywiście zgodziliśmy się także na traktaty, które mówią o tym, że euro jest wspólną walutą, ale na szczęście termin przyjęcia euro nie został dla nas określony. (...) Pytanie, kiedy powinniśmy przyjąć euro. Ja przede wszystkim powiem tak: kiedy powinniśmy zacząć dyskusję o euro. Wtedy, kiedy będzie to w interesie Polaków. Wtedy, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabia się w bogatych krajach na zachodzie Europy. Wtedy powinniśmy zacząć dyskusję o przyjęciu euro. Spokojnie rozważyć na chłodno wszystkie za i przeciw i podjąć odpowiednią decyzję.
  • Wsparcie dla młodych przedsiębiorców
   Ale to były, proszę państwa, także tak zwane prezydenckie paszporty, czyli bilety do prezydenckiego samolotu dla młodych przedsiębiorców, którzy stworzyli start-upy, którzy mieli dobre pomysły, po to by mogli ze mną polecieć. I byli ze mną w Finlandii, w Szwajcarii, w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, spotykali się ze swoimi młodymi kolegami. Patrzyli jak tam funkcjonuje rynek start-upów, spotykali się z inwestorami. To wszystko służyło temu, żeby ich promować. To wszystko służyło temu, aby stwarzać dla młodych większą szansę w naszym kraju. Ja chcę to nadal kontynuować.
  • Wsparcie dla młodych przedsiębiorców
   Chcę wspierać młodych, dalej tak jak ich wspierałem w czasie swojej prezydentury. Chociażby tych odważnych, którzy zakładali start-up. Zapraszałem ich do pałacu prezydenckiego. Mogli się przedstawić wielkim inwestorom. Zawarto wiele umów dzięki którym młodzi mogli podzielić się swoimi pomysłami i uzyskać za nie pieniądze. Krótko mówiąc, wdrożyć je we współpracy z wielkimi firmami, chociażby tymi które są własnością Skarbu Państwa.
  • Wsparcie dla przedsiębiorców
   Między innymi dlatego realizujemy teraz wielki program inwestycyjny, to m.in. dlatego obok tego programu inwestycyjnego, aby ratować polską gospodarkę w dobie koronawirusa,, wypłaciliśmy już 100 miliardów zł polskim przedsiębiorcom na ratowanie miejsc pracy. Dlatego, żeby gospodarka jak najszybciej przez ten trudny czas przeszła i żebyśmy mogli znowu ostro ruszyć do przodu. Żeby wzrost gospodarczy był co najmniej tak duży, jak był pomiędzy 2016 a 2019 r, czyli 4,3 proc PKB wzrostu gospodarczego rocznie.
  • Wsparcie dla rodzin
   Rodzina jest fundamentem mojej polityki. To jej poświęcam największą uwagę. Jestem dumny, że przez pięć lat mojej prezydentury udało się nam tak wiele zmienić, tak wiele pomóc polskim rodzinom. To nie tylko programy społeczne, jak 500 plus czy Dobry Start, lecz także takie zmiany w prawie, jak choćby ta, która uniemożliwia odbieranie dzieci ze względu na biedę. Karta Rodziny z jednej strony jest podsumowaniem dotychczasowej polityki, którą prowadzę, a z drugiej strony jest deklaracją działań, jakie chciałbym podejmować w drugiej kadencji, jeśli wygram wybory.
  • Wsparcie dla rodzin
   Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.(...) Państwo potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka. Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.
  • Wsparcie dla rodzin
   Polacy muszą mieć pewność, że programy społeczne, które stały się częścią ich domowych budżetów, będą nadal wypłacane.(...) Państwo potrzebuje koła zamachowego dla gospodarki. Programy społeczne, które zapowiedziałem w moim programie wyborczym z 2015 r., zostały zrealizowane podczas pierwszej kadencji, napędziły konsumpcję i sprawiły, że bogacili się nie tylko Polacy, ale urosła cała gospodarka. Dlatego dziś ich znaczenie i dalsze funkcjonowanie są tak ważne. Jest to pierwszy i najważniejszy punkt mojego programu.
  • Wsparcie dla rodzin
   Rodzinie należy się prawdziwe wsparcie, rzeczywiste wsparcie, wymierne wsparcie, takie, które rodzina poczuje, takie, którym będzie mogła wymiernie dysponować
  • Wsparcie dla rodzin
   Nie będzie żadnego odbierania polskiej rodzinie przyznanych jej świadczeń, bo one właśnie stanowią o bezpieczeństwie polskiej rodziny ale nie tylko rodziny. One proszę państwa stanowią również o bezpieczeństwie polskiej gospodarki.
  • Wsparcie dla rolników
   Polskie państwo powinno być taką ścianą, o którą rolnik zawsze może się oprzeć, kiedy wiatr mu uderzy w twarz. To taka przenośnia. Ale chodzi mi o to, że zdarza się, że w rolników uderzają klęski żywiołowe. Różne. Gradobicia, przymrozki, podtopienia (...) tak powodzie, susze. Mnóstwo tutaj może być tych możliwości. Państwo polskie zawsze powinno tutaj z rolnikiem być i państwo polskie powinno zawsze mieć fundusz, którym w razie czego rolników wesprze.
  • Współdziałanie
   Jeżeli dzisiaj dotyka nas kryzys, to my pokazujemy, że właśnie poprzez dobre współdziałanie potrafimy sobie z tym kryzysem radzić. Dowodem tego są kolejne tarcze antykryzysowe, przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, a więc partnerami społecznymi, przyjmowane także i w konsultacji z przedsiębiorcami. Dlatego że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem, to oni zapewniają miejsca pracy. A nam chodzi o to, by po pierwsze uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło, żeby ludzie mogli się bogacić. Ja jestem optymistą, wierzę w to, że to nasze współdziałanie pozwoli nam przetrwać i pozwoli nam z powrotem wyjść na prostą i piąć się w górę.
  • Wyjście z kryzysu gospodarczego
   Nigdy nie zgodzę się na to, by koszty wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią zostały przerzucone na najsłabszych, by bezrobocie rosło w sposób niekontrolowany. To by zresztą uderzyło we wszystkich, także tę zamożniejszą część naszego społeczeństwa, bo trwale osłabiłoby popyt.
  • Wyrównanie doplat dla rolników
   Jednak w wyniku działań które podjąłem ja i polski rząd (...) ten budżet na wspólną politykę rolną został bardzo znacząco zwiększony, a to oznacza, że wzrasta on także dla Polski. To będzie nie 30,5 ale 33,5 mld euro na następną perspektywę finansową i w związku z tym, tak jak się zobowiązywałem i tak jak się zobowiązaliśmy jako Zjednoczona Prawica, będziemy czynili wszystko, aby w ramach także i tych środków udało nam się na tyle zwiększyć te dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, aby sięgnęły one rzeczywiście średniej wypłat, jakie są realizowane w ramach UE na następną perspektywę finansową.
  • Wzrost wynagrodzeń
   Tak jak powiedziałem, my powinniśmy w ciągu najbliższych 5 lat osiągnąć średnie wynagrodzenie na poziomie, w przeliczeniu ze złotych polskich ok. 2000 euro. W Polsce musi się wreszcie zarabiać, jak w bogatych państwach na zachodzie Europy, to konieczność dziejowa.
  • Zasiłek dla bezrobotnych/dodatek solidarnościowy
   Zasiłek dla bezrobotnych musi zostać podniesiony do kwoty 1300 zł i musi być wypłacany wszystkim tym, którzy rzeczywiście tą pracę, zwłaszcza z powodu kryzysu spowodowanego [koronawirusem - przyp. MPW], tracą i stracą. Musi być tak, że zostanie wprowadzona dodatkowa formuła wsparcia, coś co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek solidarnościowy to 1200 zł dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu spowodowanego koronawirusem.
  • Zrównoważony rozwój
   Można prowadzić wielkie inwestycje rozpisane na lata i w tym samym czasie realizować te mniejsze, jak te finansowane przez Fundusz Inwestycji Lokalnych dla każdej gminy, jak budowa ponad 100 przystanków kolejowych. Można wspierać budowę przydomowych oczek wodnych i dużą retencję. Można utrzymać programy społeczne, które stabilizują domowe budżety. Dopiero wtedy możemy mówić o zrównoważonym rozwoju, gdy pogodzimy te elementy.
  • Zrównoważony rozwój
   Chcę nadal realizować to, co czasem nazywam zrównoważonym rozwojem. Choć wielu mówi, że zrównoważony rozwój to głównie chodzi o ochronę środowiska. Także, ale dla mnie zrównoważony rozwój to również równy rozwój tzn., żeby cały kraj się równo rozwijał. To jest bardzo ważne, żeby nie było takich obszarów w naszym kraju, które są nazywane jakąś Polską prowincjonalną czy Polską B. W ogóle nie lubię tych słów. Polska musi dawać w każdym swoim miejscu, w każdej swojej części jednakową szansę życiową człowiekowi, tak żeby swoboda wyboru miejsca zamieszkania była rzeczywiście gwarantowana i tak żeby swoboda wyboru miejsca pracy też była gwarantowana.
  • Zrównoważony rozwój
   Sprawiedliwy rozwój to nie tylko 6 wielkich metropolii, gdzie ładowane są wszystkie pieniądze a z terenów wiejskich ludzie wyjeżdżają, zwłaszcza młodzi, bo mówią że nie ma dla nich żadnej perspektywy. No nie może tak być, to nie jest nowoczesny rozwój.
  • Zwolnienie emerytur z podatku
   Zwolnienie z podatku (…) to jest też jakaś droga do tego, żeby państwu te emerytury podwyższyć. Ja już zresztą mówiłem na moich spotkaniach, że ja będę o tym rozwiązaniu dyskutował i będę starał się to rozwiązanie przeforsować. Oczywiście musi się na to zgodzić, Sejm, Senat, będą na pewno też i opinie ze strony ZUS-u, ze strony rządu. Natomiast ja jestem gotów to rozwiązanie forsować. Tylko proszę też mieć świadomość tego (…) że jeżeli będzie 13 emerytura i 14 emerytura to jak sobie w sumie to pani zbierze razem, to proszę się zastanowić, czy to przypadkiem nie oznacza tak, jak gdyby pani przez cały rok tego podatku nie płaciła, ale to oczywiście zależy od wysokości emerytury. Natomiast traktuję ten postulat poważnie i na pewno będę się tym zajmował.
 • 93 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • 200 zł dodatku dla emerytur dla kobiet
   (...) Uważam, że to jest dobry pomysł [200 zł dodatku do emerytur dla matek - przyp. MPW], uważam że rzeczywiście trzeba docenić wszystkie kobiety, które nie były traktowane równo, dlatego, że ten czas, który spędzały z dziećmi tak na prawdę nie był wliczany w emerytury i należą im się te dodatki. Natomiast dokładnie w tej chwili będę badał sytuację finansową, bo to nie była, tak jak wszystkie inne moje propozycje są skalkulowane, gdyby chcieć ten projekt wprowadzić już od dziś, on był by bardzo bardzo kosztowny, ja tego nie wykluczam, natomiast projekt, który składała moja żona miał przede wszystkim dotyczyć przyszłości, również po to, żeby pobudzić dzietność i odpowiedzieć na duży problem demograficzny, żeby docenić kobiety (...) Natomiast, jaki będzie on miał kształt, o tym zadecyduje po poznaniu dokładnych danych, jeżeli chodzi o finanse państwa.
  • 500+
   Nie dajcie sobie wmówić, że zmiana prezydenta to zagrożenie dla reform społecznych ostatnich lat. Zawetuję każdą próbę likwidacji programu 500+. Ale 500+ nie wystarczy - trzeba inwestycji lokalnych, tu i teraz! By tworzyć miejsca pracy i wyrównywać szanse
  • 500+ a inwestycje
   Jeżeli chodzi o program 500+, to jesteśmy w tej chwili wszyscy przekonani, że ten program trzeba utrzymać, dlatego, że wszyscy Polacy na ulicach mówią mi „tak – ten program zadziałał”. Problem polega na tym, że to nie wystarczy, dzisiaj trzeba ratować każde miejsce pracy. Dzisiaj, kiedy dochodzimy do miliona bezrobotnych, dzisiaj kiedy rząd obiecuje nam wielkie inwestycje, które tak naprawdę nie ziszczą się w przeciągu najbliższych lat. Trzeba powiedzieć jasno – inwestycje potrzebne są tu i teraz. Na to stawiam w swoim programie – na centra rozwoju lokalnego w każdym mieście w Polsce tak, żeby czy to prezydent, czy to burmistrz, czy to wójt mógł zadecydować z mieszkańcami co w takim centrum za 30 mln będzie – czy najnowsza przychodnia, czy centrum nauki języków obcych – to są prawdziwe inwestycje.
  • 500 plus
   Jako prezydent zawetuję każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+.
  • 500 plus
   Oczywiście lata 90-te, lata późniejsze to przecież nie tylko pasmo sukcesów. Polska się zmieniała i zmieniła, natomiast część naszego społeczeństwa miała takie poczucie, że zostali zostawieni gdzieś na marginesie, że może ta transformacja, może ten olbrzymi sukces nie był ich udziałem. I nasi konkurenci polityczni postawili dobrą diagnozę - że nie wolno nikogo zostawić. Że wszystkim należy się szacunek. Że słabszym trzeba pomóc. Że wszyscy muszą mieć udział w naszym wspólnym sukcesie. To była dobra diagnoza i trzeba to im oddać. Jaka była recepta? Receptą było 500 plus. Niektórzy z nas krytykowali ten program, ale ten program jest słuszny. On pozwolił ludziom się odnaleźć w nowej rzeczywistości, trzeba to przyznać. Jest to absolutnie niezbywalny filar naszej polityki społecznej. I to było dobre posunięcie, dobry ruch. Tylko niestety nie towarzyszyło temu wzmocnienie państwa. To, co przecież nasi konkurenci obiecywali. Nasze państwo, nasza ukochana ojczyzna została dramatycznie osłabiona, co właśnie widać w czasach epidemii.
  • 500 plus
   Gdzie rząd PiS pokazał skuteczność? Tylko i wyłącznie w programie 500 plus. Dobrze zdiagnozował potrzeby obywateli, wprowadził ten mechanizm ku zadowoleniu większości naszych obywateli. Przyznaję, że to ich sukces, 500 plus wpisało się w politykę społeczną, musi pozostać jej filarem. Tyle że wprowadzenie programu, w którym rozdaje się pieniądze, jest bardzo proste. Czy rządzący rozwiązali jakikolwiek inny problem? Górnictwa? Energetyki? Transformacji gospodarki? Jakikolwiek inny, istotny problem polityki społecznej, choć tak się ponoć troszczą o słabszego obywatela?
  • 500 plus
   500 plus to program nienaruszalny, bo on teraz stanowi filar naszej polityki społecznej.
  • Aktywizacja seniorów
   Chcę aktywnie wspierać uniwersytety trzeciego wieku, programy edukacyjne klubów seniorów oraz wszelkie inne inicjatywy angażujące osoby starsze w aktywne budowanie gospodarki, życia społecznego i kulturalnego, a także wykorzystujące i doceniające ich wiedzę i życiowe doświadczenie. W ten sposób zapewnimy osobom starszym dostęp do odpowiednich kwalifikacji i umożliwimy im rozwinięcie umiejętności i wiedzy niezbędnych do pomyślnej kontynuacji ścieżki zawodowej.
  • Badania naukowe
   Wyjdę z inicjatywą uproszczenia ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która w obecnym kształcie utrudnia prowadzenie badań naukowych w Polsce. Długotrwałe oczekiwanie na wyniki procedur przetargowych uniemożliwia rywalizację polskich ośrodków badawczych ze światową czołówką. Co jednak najważniejsze, uniemożliwia szybkie reagowanie na wyzwania cywilizacyjne, co udowodniła nam pandemia.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
   Polskie banki wsparciem dla polskich firm - będę domagał się od rządu takich działań, które przy wykorzystaniu Banku Gospodarstwa Krajowego jako narzędzia państwa do finansowania inwestycji wspomagać będą finansowanie przedsiębiorców.
  • Bezpieczeństwo żywnościowe
   W ramach walki ze skutkami koronawirusa – we współpracy z rządem i Komisją Europejską – podejmę działania w sprawie zwiększenia skupu interwencyjnego oraz prywatnego przechowalnictwa produktów rolno-spożywczych, między innymi masła, serów, mleka w proszku i wołowiny.
  • Bilet wstępu do kultury
   Zaproponuję, na okres najbliższych dwóch lat, kupon dla każdego dziecka i młodej osoby do 21. roku życia na zakup usługi kulturalnej o wartości 100 zł. Będzie mógł być przeznaczony na zakup biletu (z dojazdem) do kina, teatru, muzeum, czy na zakup książki. Ten program już sprawdził się w Warszawie, ale będzie ważny w mniejszych miejscowościach, w których dostęp do kultury nie jest tak łatwy, a samorządy są w złej sytuacji finansowej. Program będzie ograniczony do dwóch lat – ma pomóc sektorowi kultury wydostać się z kryzysu.
  • Branżowe tarcze antykryzysowe
   Będę mobilizował rząd do rozwiązania problemów branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii i które szczególnie potrzebują przewidywalnych warunków działania, w tym jasnych planów postępowania w przypadku drugiej fali pandemii (branża transportowa i turystyczna).
  • Darmowe żłobki
   I trzecia propozycja, która jest mi szczególnie droga, bo od tego zaczynałem swój marsz po prezydenturę Warszawy. Mówiąc o równych szansach, jeśli chodzi o kwestię podjęcia pracy. Równych szansach między kobietami a mężczyznami. Zwłaszcza dziś, kiedy każde miejsce pracy jest tak ważne. Musimy mieć równe szanse. I dlatego chcemy budować przedszkola i żłobki modułowe i chcemy oferować darmowe przedszkola i żłobki w całej Polsce, tak, jak udało się nam to zrobić w Warszawie.
  • Domy opieki dla seniorów
   Domy godnej starości: zaproponuję rządowi plan rozbudowy infrastruktury świadczeń długoterminowych, w tym opiekuńczo-leczniczych, tak aby odpowiadała potrzebom zwiększającej się grupy seniorów.
  • Dostęp do internetu
   Nauka internetu blisko domu - będę walczył o to, aby w każdej gminie był punkt, w którym można nauczyć się lepiej korzystać z internetu. Takim punktem mogłyby być biblioteki.
  • Dostęp do internetu
   Konieczne jest zaangażowanie środków Polskiego Funduszu Rozwoju, prywatnych inwestorów, zagranicznych funduszy w rozbudowę sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich. W Polsce dostęp do internetu powinien być taki sam dla wszystkich, i możliwości, jakie daje szybki internet, powinny być takie same dla wszystkich Polek i Polaków. Prezydent może być inicjatorem takich działań.
  • Dostęp do internetu
   Będę wywierał nacisk na rząd, aby zapewnić właściwe finansowanie dla Programu „Polska Cyfrowa” w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Polska powinna także zabiegać o zwiększenie nakładów unijnych na transformację cyfrową – w ramach programu „Cyfrowa Europa” powinno pozostawać do dyspozycji znacznie więcej niż 8 mld euro.
  • Ekoremonty
   Zaproponuję utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania – wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itp. Finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat. Fundusz nie tylko pomoże osiągnąć strategiczne cele polityki klimatycznej, ale także pobudzi koniunkturę rynkową.
  • Emeryci
   Będę dążył do zmiany polityki państwa wobec osób 60+ i wywierał nacisk na rząd, aby stworzył program „dla srebrnej gospodarki” – wspierający ich aktywność zawodową i społeczną, rozwijający sektor usług dla seniorów (biorąc pod uwagę ich ogromny potencjał). Koncepcja „srebrnej gospodarki” musi skupiać różnorodnych interesariuszy – pracodawców, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje pozarządowe.
  • Emerytury
   Macierzyństwo to cudowne doświadczenie, misja, a przede wszystkim - ogromna odpowiedzialność. Powinno zostać wreszcie docenione. Również w wymiarze finansowym. Godność kobiety to także możliwość wyboru drogi życiowej. Czy ta praca jest mniej wartościowa? Oczywiście, że nie. I państwo w końcu musi wziąć to pod uwagę. Rozwiązaniem jest 200 zł dodatku do emerytury za każde dziecko. To pozwoli matkom mieć godne i sprawiedliwe emerytury za ogromną pracę, której do tej pory system emerytalny nie dostrzegał. Zmienimy to!
  • Emerytury
   Nie poprę inicjatyw podnoszenia wieku emerytalnego, ale będę wspierał programy aktywizacji seniorów i wprowadzania zachęt do pozostania na rynku pracy.
  • Emerytury
   Zaproponuję wprowadzenie zasady, że kobiety ubezpieczone w KRUS do obliczenia wysokości emerytury będą mogły zaliczyć także okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dzięki temu ich emerytury będą wyższe o kilkaset złotych. Taką zasadę wprowadzono w 2015 roku w ZUS.
  • Emerytury
   Jeżeli chodzi wiek emerytalny, najważniejsza jest dziś ochrona miejsc pracy, to fundamentalne po epidemii. Trzeba stworzyć system, w którym to Polacy będą decydowali, ile chcą pracować, ale też żeby się opłacało pracować dłużej. Należy pozostawić tę decyzję w rękach obywateli.
  • Energetyka: elektrownia jądrowa
   Energetyka jądrowa stanowi obecnie dla wielu państw UE istotną opcję dochodzenia do neutralności klimatycznej i zabezpieczenia podstawy pracy systemu elektroenergetycznego, i z tego powodu nie należy jej z góry wykluczać. (...) Obecnie projekty tego typu realizowane w UE natrafiają na poważne, strukturalne problemy. Tego aspektu nie możemy lekceważyć, a w doborze bezemisyjnych technologii powinniśmy się kierować przede wszystkim racjonalnością ekonomiczną i wykonalnością projektową, aby unikać sytuacji jakich dzisiaj doświadczamy z nietrafioną i spisaną na straty inwestycją węglową w elektrowni w Ostrołęce. Będę chciał, aby przyszłość energetyki jądrowej, podobnie jak kwestia udziału innych paliw w miksie energetycznym kraju były przedmiotem ponadpartyjnego konsensusu mającego swój wyraz w Polityce Energetycznej Polski do 2050 roku. W tym dokumencie powinniśmy przesądzić czy i jakiego wsparcia chcemy udzielić wybranym paliwom i technologiom w procesie transformacji.
  • Energetyka: fundusze
   Zaproponuję rządowi założenia Programu Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji oraz Programu Walki z Ubóstwem Energetycznym, bazujące na środkach dostępnych w ramach nowego WRF (w tym Planu Odbudowy), mechanizmów kompensacyjnych ETS i 100% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zaproponowałem, żeby w ramach nowego funduszu każda polska rodzina mogła dostać 10 tys. złotych na realizację eko-remontu własnego domu lub mieszkania. Po stronie odbiorcy końcowego powinno to pozwolić na sfinansowanie wymiany 100% „kopciuchów”, przeprowadzić na skalę ogólnopolską program głębokich remontów i termomodernizacji budynków, upowszechnić w całym kraju model energetyki prosumenckiej oraz włączyć przemysł i biznes w procesy transformacji. Źródła finansowania pozwolą radykalnie odciążyć nasze rachunki z tytułu nieuchronnego kosztu modernizacji i transformacji naszej energetyki i gospodarki.
  • Energetyka: import węgla
   Niedopuszczalne jest zastępowanie polskiego węgla węglem z importu, szczególnie z Rosji.
  • Energetyka: odejsćie od węgla
   Będę chciał zacząć kadencję od złożenia wniosku ws. szybkiego odejścia od węgla dla wszystkich nowych instalacji, a dla istniejących w kolejnych etapach (do 2030 roku wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań, do 2040 roku – w całej energetyce, do 2050 roku – neutralność klimatyczna całej gospodarki). Dopuszczę po stosownych uzgodnieniach rządu z UOKiK i Komisją Europejską ustanowienie Strategicznej Rezerwy Mocy dla elektrowni węglowych, które będą musiały być utrzymywane w dyspozycji z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne kraju.
  • Energetyka: przesyłanie energii
   Przesył gazu z kierunku wschodniego powinien odbywać się w zgodzie z regulacjami rynkowymi i antymonopolowymi UE, tak jak ma to miejsce już dzisiaj.
  • Energetyka: samorządy
   Polskie samorządy będą korzystać na włączeniu się do sieci inteligentnych i neutralnych klimatycznie miast. Będę zabiegał o decentralizację procesów transformacji, tak aby maksymalnie zwiększyć autonomię i odpowiedzialność samorządów za kierunek zmian przy poszanowaniu konstytucyjnej zasady subsydiarności. Samorząd terytorialny powinien zostać wyposażony w instrument prawny i środki (np. pochodzące z Pomocy Technicznej funduszy w ramach polityki spójności) niezbędne do przyjmowania Miejscowych Planów Energii i Klimatu, stanowiących zarazem spójną całość z planami zagospodarowania przestrzennego oraz z Krajowym Planem Energii i Klimatu.
  • Energetyka: strategia
   Zaproponuję projekt nowej i ambitnej Polityki Energetycznej Polski 2050 z planem transformacji całej gospodarki do modelu neutralności klimatycznej do 2050 roku zgodnie z założeniami koncepcji Zielonego Ładu oraz z wykorzystaniem konkretnych, unijnych i krajowych instrumentów wsparcia. Będę zabiegał o ponadpartyjny i ogólnonarodowy konsensus w tej sprawie; w tym celu będę prowadził regularny dialog ze wszystkimi interesariuszami.
  • Energetyka: strategia
   W mojej ocenie przyszłość należy do energetyki odnawialnej, rozproszonej i obywatelskiej: prosumenci, klastry i spółdzielnie energetyczne będą pełnić ważną, jeśli nie podstawową rolę, w funkcjonowaniu i w przekształcaniu energetyki.
  • Euro
   Sam traktat akcesyjny nas zobowiązuje do przyjęcia euro, ale na szczęście nie mówi kiedy. I ani Polska dzisiaj, ani UE nie jest do tego gotowa. Tutaj absolutnie najważniejszy jest interes obywateli.
  • Finanse samorządów
   W ostatnich latach rząd nakładał na samorządy coraz więcej zadań, a jednocześnie zmniejszał ich dochody. Będę domagał się odwrócenia tego procesu. Zaproponuję wyższy udział samorządów w dochodach z podatku PIT i CIT oraz wprowadzenie bardziej elastycznych zasad zaciągania zobowiązań finansowych. W czasie kryzysu samorządy muszą mieć możliwość prowadzenia inwestycji, które w oczywisty sposób służą mieszkańcom: budowy nowych szkół i przedszkoli, nowych linii tramwajowych itp.
  • Finanse samorządów
   Zwracamy się do rządu o to, żeby uelastycznił nasze finanse [samorządów - przyp. MPW]. To jest interes nas wszystkich, żeby samorządy mogły kontynuować swoje inwestycje, bo bez tych inwestycji zapaść gospodarcza będzie jeszcze większa.
  • Formy zatrudnienia w NGO-sach
   Jako prezydent będę dążył do stabilizacji pracy w sektorze pozarządowym, tak aby pracownicy trzeciego sektora byli zatrudniani na umowy o pracę lub elastyczny kontrakt. Zadecyduję, aby Kancelaria Prezydenta współpracowała przede wszystkim z organizacjami, które oferują swoim pracownikom takie formy zatrudnienia.
  • Frankowicze
   Wymusimy na rządzących inicjatywy, które mają pomóc frankowiczom.
  • Frankowicze
   -(pyt.) Czy uważa pan, że kredyty frankowe powinny być przewalutowane po kursie z dnia zaciągnięcia zobowiązania? -Tak, trzeba było dotrzymać złożonej obietnicy.
  • Fundusz klęskowy
   We współpracy z rządem wystąpię na forum Unii Europejskiej z inicjatywą utworzenia specjalnego funduszu klęskowego, który będzie pomagał rolnikom w trudnych sytuacjach, na przykład klęski żywiołowej.
  • Gospodarka
   Osobiście zgłoszę projekt ustawy skromnościowej. Takiej ustawy, która przywróci porządek i która zmusi rząd do tego, by przestrzegać ustawy kominowej. Skoro prezesi spółek wszystkich samorządowych mogą się mieścić w tej ustawie kominowej, to dokładnie tak samo powinno to wyglądać w państwie polskim w odniesieniu do spółek państwowych. Ludzie mają dosyć tego, że w momencie, kiedy oni mają problemy i martwią się o każdy kolejny dzień i o miejsce pracy, rząd tego nie zauważa i dalej marnotrawi pieniądze publiczne i nie zmienia swojego zachowania. I oczywiście powstaje pytanie co można zrobić z pieniędzmi, które zostaną w ten sposób zaoszczędzone. One mogłyby na przykład wspomóc podwyżki dla nauczycieli.
  • Import śmieci
   Rząd musi zagwarantować, że w Polsce zacznie obowiązywać zakaz sprowadzania odpadków z całego świata.
  • Internet światłowodowy
   Zaproponuję zmiany prawne, zwłaszcza nowelizację ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych w celu uproszczenia inwestycji światłowodowych. Prostsze formalności to tańszy dostęp do internetu. Będę także wywierał nacisk na rząd, aby doprowadził do aktualizacji i rozszerzenia Narodowego Planu Szerokopasmowego, tak aby szybki internet w każdym polskim domu stał się faktem.
  • Inwestycje
   Tylko jeżeli mówimy o gospodarce, to trzeba powiedzieć o tym olbrzymim chaosie, który dzisiaj obserwujemy w naszym kraju. Rząd kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje, ludzie boją się o swoje miejsca pracy, przedsiębiorcy boją się o swoje firmy, polskie firmy i dzisiaj przede wszystkim trzeba się skupiać na inwestycjach. Nie na gigantomanii, na budowie największego lotniska na świecie, które może się ziści, albo nie, tylko na tych inwestycjach tu i teraz, które przyniosą dziesiątki tysięcy miejsc pracy. I właśnie dlatego mówię, żeby się skupić na inwestycjach samorządowych. Proponuję lokalne centra rozwoju, które mogłyby powstać w każdym mieście, najpierw w miastach powiatowych. Tak, żeby właśnie powodować rozwój tych miast, które same będą decydować o tym, co tam powinno się znaleźć. Czy przychodnia czy centrum edukacyjne dla dzieci. I to wygeneruje miejsca pracy.
  • Inwestycje
   W każdym mieście powiatowym chcemy budować Lokalne Centra Rozwoju. To będą takie miejsca, w których burmistrz lub wójt z państwem, wspólnie zadecyduje co w takim centrum rozwoju jest najbardziej potrzebnego. Z jakich modułów takie centrum złożyć. Czy tam powinna być przede wszystkim przychodnia, czy tam powinno być centrum dla seniorów, czy tam powinno być centrum edukacyjne, w którym będziemy uczyli nasze dzieci języków obcych, żeby miały dokładnie takie same szanse. W każdym mieście Polski. Czy tam stworzymy specjalne miejsce dla nowych technologii, dla firm, które będą mogły tam się rozwijać za niewielki czynsz. Czy tam zbudujemy centrum multimedialne. Takie centrum może być miejscem, w którym będzie ogniskować się cała wspólnota, gdzie ludzie będą się zbierać, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności. Ale przede wszystkim gdzie będą się spotykać, żeby rozwiązywać wspólne problemy. (...) Chodzi nam o inwestycje za rogiem, nie gigantomanię. Te wielkie inwestycje niech rząd odłoży na później. Niech dzisiaj przede wszystkim skoncentruje się na miejscach pracy tu i teraz.
  • Inwestycje lokalne
   Inwestycje za rogiem - zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi. W ramach funduszu, częściowo finansowanego ze środków Unii Europejskiej, samorządy, bo to one mają najlepszą wiedzę na temat potrzeb lokalnych społeczności i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe. Będą z nich mogły zrealizować wybrane przez siebie inwestycje, w tym: -Centrum Rozwoju Lokalnego, -„Bazarek za rogiem”, czyli miejskie, zadaszone targowisko z potrzebną infrastrukturą, które zapewni lokalnym producentom żywności rynek zbytu, a mieszkańcom da dostęp do zdrowej i taniej żywności, -„Nowa Dzielnica” – nowa przestrzeń wypoczynku i kultury, -urządzenia zatrzymujące wodę, -modułowe żłobki i przedszkola, -lokalne centra przesiadkowe.
  • Inwestycje lokalne
   Będę promował platformy inwestycyjne, dzięki którym małe miasta i miejscowości będą mogły wspólnie pozyskiwać fundusze na zielone inwestycje (na przykład w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej budynków). Platformy pozwolą mniejszym miejscowościom osiągnąć efekt skali, której szukają inwestorzy. Umożliwią także właściwe wydawanie pieniędzy z UE, poprzez łączenie ich ze środkami prywatnymi. Mieszkanki i mieszkańcy mniejszych miejscowości w Polsce zasługują na tańszy prąd i lepsze powietrze.
  • Kopciuchy i walka ze smogiem
   W ramach programu ekoremontów doprowadzę do zwiększenia wydatków państwa na wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, termomodernizację budynków, instalacje OZE oraz do zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie – ze 103 mld zł (planowanych obecnie) do 120 mld zł w perspektywie do 2030 roku. Będę domagał się od rządu zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi. Likwidacja smogu powinna być naszym priorytetem.
  • Kryzys gospodarczy
   Dzisiaj przed nami bardzo trudne decyzje. Potrzebne są racjonalne decyzje, jak wychodzić z epidemii, ale przede wszystkim jak poradzić sobie z jednym z największych kryzysów, który jest przed nami. Niestety, jeśli patrzymy, jakie ta władza ostatnio podejmowała decyzje dotyczące epidemii to trudno o optymizm, jeżeli chodzi o kryzys gospodarczy. Dlatego potrzebny jest silny, niezależny od partii prezydent, który będzię patrzył władzy na ręce, będzie proponował jasne rozwiązania, bo inaczej ta władza poprowadzi nas nie tylko w złym kierunku, ale poprowadzi nas do Polski, która nie będzie w stanie przez lata wyjść z kryzysu gospodarczego. Dlatego dzisiaj potrzebna jest równowaga, a nie monopol jednej władzy.
  • Kwota wolna od podatku
   ‪Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic Andrzeja Dudy z 2015 r. Po 5 latach ktoś tę obietnicę musi zrealizować za niego. Jako prezydent złożę projekt ustawy podnoszącej kwotę wolną, dzięki której w praktyce osoby z płacą minimalną przestaną płacić podatek PIT.‬
  • Kwota wolna od podatku
   Jeżeli trzeba będzie wesprzeć inicjatywy zmierzające do tego, aby podwyższyć kwotę wolną od podatku, to będzie na to moja zgoda. I tego będziemy żądać od rządących.
  • Kwota wolna od podatku
   Dziś w Polsce najbardziej obciążone podatkami i obowiązkowymi składkami są te osoby, które zarabiają najmniej. Dlatego zaproponuję podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Trzeba dążyć do tego, żeby osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie płaciły PIT-u w ogóle. Dla osoby zarabiającej między 30 tys. zł a 65 tys. zł rocznie kwota wolna wyniesie 8 tys. zł. Dla osób z najwyższymi pensjami wysokość PIT i obowiązkowych składek jest relatywnie mniejszym obciążeniem, w ich przypadku obecne zasady nie uległyby zmianie. Rozliczaniem kwoty i podatku zajęłaby się administracja podatkowa (a nie pracownik i nie pracodawca).
  • Mieszkania gminne
   Jako prezydent zaproponuję narzędzie, które pomoże samorządom rozwiązać problem zasobów mieszkaniowych. Dziś samorządy dysponują gruntami pod budowę, ale brakuje im środków finansowych. Dlatego przedstawię pomysł stworzenia Samorządowego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, zasilonego także pieniędzmi unijnymi. Podstawową zmianą, którą zaproponuję w swojej inicjatywie legislacyjnej, będzie zmniejszenie wkładu własnego samorządów. W perspektywie pięciu lat samorządy mogłyby zbudować wiele tysięcy mieszkań. Im więcej mieszkań samorządowych, tym niższe ceny najmu na rynku.
  • Mieszkanie dla młodych
   Nowe MDM: złożę projekt ustawy przywracającej dobrze sprawdzony program „Mieszkanie dla młodych”, na mocy którego młodzi będą mogli liczyć na pokrycie przez państwo wkładu własnego do kredytu.
  • Mieszkanie wspomagane
   Będę promował programy cohousingowe ze wsparciem pielęgniarki środowiskowej jako alternatywę dla domów pomocy społecznej. Takie programy zapewniają niezależność własnego mieszkania, gwarantując jednocześnie opiekę i zapobiegając samotności.
  • Nakłady na kulturę
   Będę postulował zwiększenie nakładów na kulturę i stworzenie specjalnych programów wspierających kulturę w małych miejscowościach i gminach. Zaproponuję ustawę zwiększającą opłatę na rzecz kultury w ramach ceny kuponu Lotto, tak aby dopłata do ceny kuponu Lotto na kulturę wzrosła z 5% do 20% i zrównała się z dopłatami na rzecz sportu.
  • Nakłady z budżetu na rolnictwo
   Będę domagał się od rządu znaczącego zwiększenia wydatków na rolnictwo ze środków krajowych oraz wstrzymania decyzji, które mogą pogrążyć rolników produkujących na rynek. Zadbam, aby w przyszłości wydatki krajowe na rolnictwo wzrosły do poziomu 3% PKB.
  • Narodowa Rada Rozwoju
   Narodowa Rada Rozwoju 2.0 - uczynię Narodową Radę Rozwoju nie ciałem fasadowym, jakim jest obecnie, lecz faktycznym think tankiem, tworzącym rozwiązania dla społeczeństwa i gospodarki.
  • Nord Stream
   (...) Jasno mówię, panie redaktorze, jestem przeciwny Nord Streamowi. Uważam, że te głosy, które dochodzą z administracji amerykańskiej, które krytykują ten pomysł i ten projekt, są słuszne, dlatego że to jest projekt, który po prostu nie służy bezpieczeństwu i powiem Panu więcej, nie tylko bezpieczeństwu Polski, ale ten projekt nie służy bezpieczeństwu Unii Europejskiej
  • Obietnice wyborcze: wiarygodność i realizacja
   Ja realizuję swoje obietnice wyborcze: darmowe żłobki, wreszcie zagospodarowujemy teren wokół PKiN, kupiliśmy najwięcej autobusów zeroemisyjnych w Europie, dopłaciliśmy nauczycielom do pensji, zajęliśmy się powstańcami, zajęliśmy się seniorami, inwestycje drogowe – ja mógłbym wymieniać w nieskończoność. (...) Dokładnie przedstawię raport z realizacji swoich obietnic, natomiast oczywiście, że niektóre z tych obietnic były rozpisane na 5 lat albo nawet na dłużej. (...) Oddaliśmy kolejne 6 stacji metra i zaczęliśmy wczoraj [tj. 28.05.2020r. - przyp. MPW] kolejny odcinek, natomiast nie wybudowałem w półtora roku trzeciej linii metra, mimo że zaczynamy nad nią pracę, dlatego że na to potrzeba czasu. Tak samo jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu Skry [stadion RKS Skra na warszawskiej Ochocie - przyp. MPW] – nie da się tego zrobić w rok, czy półtora, bo to były obietnice rozpisane na 5 lat. Natomiast we wszystkich właściwie tych rzeczach rozpoczęliśmy prace, a bardzo wiele obietnic, choćby dotyczącej tych darmowych żłobków, która była obietnicą sztandarową, zaczęliśmy pracę i ją skończyliśmy, bo dowieźliśmy kilkanaście tysięcy miejsc w darmowych żłobkach.
  • Ochotnicze Straże Pożarne
   Trzeba docenić szczególną rolę, jaką odgrywają strażacy – ochotnicy OSP, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Zaproponuję 5 procent dodatku emerytalnego dla strażaków z dziesięcioletnim stażem w Ochotniczej Straży Pożarnej.
  • Odszkodowania dla rolników
   Będę upominał się o natychmiastową wypłatę rolnikom wszystkich należnych odszkodowań – za suszę, ASF i inne klęski. Rolnicy za długo czekają na te pieniądze.
  • Oświadczenia zamiast zaświadczeń
   Zaproponuję rozszerzenie stosowania oświadczeń składanych przez obywateli w miejsce urzędowych zaświadczeń. W ten sposób chcę uwolnić pracodawców i pracowników od nadmiaru biurokracji i zakończyć reformy systemu.
  • Płatności VAT
   W celu wsparcia utrzymania płynności w przedsiębiorstwach dotkniętych recesją i problemem zatorów płatniczych zaproponuję rządowi następujące zmiany: po pierwsze, szybsze zwroty VAT (do 30 dni); po drugie, uproszczenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) oraz ułatwienie i przyspieszenie dostępu przedsiębiorców do środków leżących na ich VAT-owskich kontach bankowych. Będzie preferencja dla uczciwych, zweryfikowanych podatników (zgodnie z tak zwaną białą listą podatników VAT), nie zaś nieznanych fiskusowi podatników VAT.
  • Podatek dla gigantów cyfrowych
   Ja uważam, że absolutnie musimy o tym myśleć i dużo państw europejskich to zrobiło. Rząd polski się puszył puszył, rząd PiSu, a potem odpuścił. Nie wyobrażam sobie, żeby gigantów cyfrowych nie traktować poważnie, ale również nie wymuszać na nich odpowiednich zachować. I Unia Europejska to robi.
  • Podatki
   (...) Nie ma zgody na podwyższenie podatków, nie ma zgody na nowe podatki (...)
  • Podatki
   Podatek od dochodów od osób prawnych powinien być płacony dopiero w momencie wypłaty dywidendy i zostawać w firmie, gdy dochód jest reinwestowany. Dodatkowo zaproponuję przyspieszoną amortyzację na czas odbudowy gospodarki po COVID-19.
  • Polityka społeczna
   Spory przeszłości zostały rozstrzygnięte, a mianowicie: 500+, wiek emerytalny, trzynasta emerytura. (...) Nie ma po co wracać do starych podziałów, do starych dyskusji, których wszyscy mają dosyć. Nie ma co wracać do walki z cieniem. Dzisiaj trzeba patrzeć na dzień jutrzejszy.
  • Polityka społeczna
   Chcę się zwrócić do wszystkich, którzy głosowali na prezydenta Andrzeja Dudę. Szanuję was, słyszę was. Rozumiem, że oceniacie ostatnie pięć lat pozytywnie. Nawet jeśli mamy inne zdanie, to co do niektórych spraw absolutnie się zgadzamy. Zgadzamy się co do 500+, wieku emerytalnego, trzynastej emerytury. Możecie być spokojni. To wszystko, co zostało zagwarantowane, na sto procent będzie podtrzymane.
  • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
   W Warszawie jest zarejestrowanych prawie pół miliona firm. Myśmy wypłacili już 110 mln zł, jesteśmy już w absolutnej czołówce kraju, 25 tyś. wniosków rozpatrzonych. Przyspieszamy – skierowaliśmy dodatkowych ludzi do pracy, nowy system komputerowy, a pani minister [minister Marlena Maląg, która wysłała list do Rafała Trzaskowskiego w sparawie zbyt małej liczby rozpatrzonych przez Urząd Pracy w Warszawie wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców - przyp. MPW] , notabene pokazując bardzo dziwne statystyki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, próbuje zrzucać odpowiedzialność za własny brak pracy i skoncentrowania się na problemach przedsiębiorców, na samorządy. To jest niebywała wręcz bezczelność.
  • Prawa pracowników
   Wszyscy – bez względu na formę umowy – powinni mieć dostęp do adekwatnej ochrony socjalnej, szczególnie w przypadku ryzyka utraty pracy. Oznacza to szybsze i prostsze procedury dostępu do świadczeń i programów aktywizujących oraz programów dla bezrobotnych, a także podniesienie wysokości zasiłków.
  • Prawo spółdzielcze
   Będę dążył do zmiany ustawy ,,Prawo spółdzielcze’’, ułatwiając zakładanie i funkcjonowanie lokalnych kooperatyw, spółdzielni socjalnych i dużych spółdzielni spożywców. Ten ważny element trzeciego sektora zapewnia zaopatrzenie w żywność i inne podstawowe produkty w sytuacjach, gdy zawodzą podmioty kierujące się zasadą zysku. Doświadczenie epidemii COVID-19 dowodzi, jak niezbędne są takie instytucje.
  • Programy socjalne
   Wiele lat temu powiedzieliśmy, że popieramy program 500+, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, że szanujemy trzynastą emeryturę. Te sprawy są już po prostu zamknięte. W związku z czym nie po co do nich wracać.
  • Programy społeczne
   (...) I dlatego chcę wam powiedzieć, że utrzymamy 500+, że nie podwyższymy wieku emerytalnego, że 13 emerytura jest bezpieczna.(...) Można mieć to wszystko, ale można mieć też jeszcze więcej. Można mieć wspólnotę.
  • Przejrzysty budżet
   Zaproponuję uszczelnienie ram fiskalnych i umocnienie zasad budżetowych, tak aby finanse państwa, czyli finanse wszystkich Polek i Polaków, były w pełni przejrzyste, a rząd musiał respektować polskie i unijne reguły fiskalne.
  • Recepta dla Polski po koronawirusie
   Ja będę mówił o tym, jak wygląda świat po koronawirusie, jak wygląda Polska i jakie są nam potrzebne recepty. Nowa polityka, nowa solidarność, która ma się przede wszystkim skupić na tych wszystkich potrzebujących, dlatego, że świat naprawdę stanął na głowie. Ludzie, którzy do tej pory byli pewni swoich zarobków, czuli się bezpiecznie, dzisiaj mają mnóstwo pytań do rządu, mają mnóstwo pytań o to, jak będzie wyglądała ich przyszłość, no i wszyscy koncentrujemy się na tym, co najważniejsze, czyli przede wszystkim na służbie zdrowia i na bezpieczeństwie.
  • Recykling plastiku
   Zaproponuję sprawiedliwe rozwiązanie, czyli przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych na ich producentów. Przedstawię projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy – system kaucyjny oraz sprawiedliwą i adekwatną opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek. Zastosowane kaucji i opłaty opakowaniowej skłoni wszystkie strony – producentów i konsumentów – do bardziej racjonalnych zachowań. Firmy wreszcie zaczną ponosić odpowiedzialność finansową za koszty recyklingu bądź utylizacji gór śmieci. Ustawa będzie premiować te firmy, które wprowadzają na rynek opakowania wielokrotnego użytku.
  • Rola kultury
   Czas pandemii jasno pokazał, jak ważny w życiu człowieka jest dostęp do kultury. Ona jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale odgrywa ważną społeczną rolę – tłumaczy otaczający nas świat i pomaga budować więzi między nami. Kultura ma niebagatelny wpływ na gospodarkę – przemysły kultury przynoszą Polsce około 3,5% PKB rocznie, czyli więcej niż górnictwo, rolnictwo czy turystyka. Kultura to także wspólna przestrzeń i debata publiczna. Musimy dbać o jej ciągły rozwój i wzmacniać jej rolę.
  • Rozliczenie podatku dla twórców kultury
   Korzystniejsze rozliczenie podatku - będę postulował przywrócenie możliwości odliczania 50% kosztów uzyskania przychodu, bez górnego limitu.
  • Równość płac
   Po pierwsze - praca i równe szanse. Nie może być tak, że wykonując taką samą pracę kobiety mają niższe wynagrodzenia lub mniejsze szanse na awans niż mężczyźni. Nie tylko dlatego, że jesteśmy członkiem w Unii Europejskiej. Nie tylko dlatego, że aspirujemy do bycia państwem nowoczesnym. To przede wszystkim łamanie praw kobiet i niczym nieuzasadnione uderzanie w ich godność i wartość. Z tym trzeba walczyć. Dlatego jako prezydent złożę projekt ustawy zapewniającej kobietom równe wynagrodzenia.
  • Równość wynagrodzeń
   Złożę projekt ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości; zainicjuję kampanie na rzecz przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej kobiet.
  • Rynek pracy
   I jasno mówię o tym, że również tematem Rady Gabinetowej, którą zapowiadałem od razu po zaprzysiężeniu, musi być również temat oszczędności, temat ewentualnych zwolnień, bo dzisiaj trzeba ratować każde miejsce pracy, no chyba że to miejsce pracy jest obsadzone przez partyjnego, pisowskiego nominata.
  • Rynek pracy
   Program „Praca dla młodych”: poprzez mobilne biura pracy służby zatrudnienia powinny docierać z ofertą pracy do wszystkich młodych osób, nie tylko zarejestrowanych w urzędach pracy, szczególnie mieszkańców wsi i małych miast.
  • Rynek pracy
   Ja jeżdżę po całej Polsce. Rząd pozostawił samym sobie bardzo różne grupy ludzi, ludzi wolnych zawodów, ludzi, którzy żyją z turystyki, ludzi, którzy żyją z granicy, ludzi, którzy zajmują się uzdrowiskami. Dzisiaj tego typu pytania padają w debacie. Na tym się trzeba skoncentrować i dlatego ja mam w programie darmowe żłobki i przedszkola dla wszystkich, bo dzisiaj trzeba walczyć o każde miejsce pracy. I to powinno być przedmiotem debaty. Mam stypendia dla uzdolnionej młodzieży, 50 tys. stypendiów, z małych wsi czy małych miast, bo trzeba dzisiaj wyrównywać szanse.
  • Rynek pracy
   70 mld zł na ochronę miejsc pracy, zamiast na budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego
  • Status zawodowy artysty
   Będę wywierał nacisk na rząd, aby zakończył prace nad ustawą o statusie zawodowym artysty. Proponowane tam rozwiązania – postulowane od lat przez środowisko twórców – pozwolą na zbudowanie systemu ochrony socjalnej i bytowej artystów. Osobom o statusie artysty państwo gwarantowałoby świadczenia społeczne i emeryturę. Konieczne jest także rozszerzenie katalogu zawodów artystycznych zgodnie z nowoczesnymi sposobami tworzenia sztuki.
  • Trasnformacja regionów górniczych
   Fundusze europejskie na transformację energetyczną i odejście od węgla powinny zostać wydane przede wszystkim w tych regionach Polski, które dziś są powiązane z przemysłem węglowym.
  • Ustawa śmieciowa
   Przedstawię projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Samorządy słusznie wskazują, że błędne zapisy tej ustawy wymusiły podwyżki cen zagospodarowania odpadów w całej Polsce. Nowelizacja pozwoliłaby ograniczyć koszty zagospodarowania odpadów nawet o 1/3.
  • Weto dla podwyższenia wieku emerytalnego
   Obywatele jasno mówią, że chcą zachęt do tego, żeby ewentualnie dłużej pracować, jeżeli podejmą taką decyzję. Natomiast dzisiaj rzeczywiście zawetuję każdą ustawę, która będzie chciała podnosić wiek emerytalny, dlatego, że to obywatele powinni decydować.
  • Weto podatkowe
   Ja dzisiaj mówię o wolności dla przedsiębiorców, o tym, żeby państwo nie było zbyt opresyjne. Stąd właśnie weto podatkowe.
  • Wsparcie dla sektora kreatywnego
   Wyjdę z inicjatywą stworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju, który wspierałby kapitałowo polskie firmy tworzące gry i świadczące usługi producenckie, w tym produkcję międzynarodowych filmów i seriali.
  • Wspólpraca za start-upami
   Będę otwarty na współpracę ze start-upami i będę wspierał odważne projekty, nawet te wysokiego ryzyka, działające między innymi w obszarze technologii medycznych, technologii srebrnej gospodarki itd.
  • Wykluczenie cyfrowe na rynku pracy
   Będę dążył do opracowania programu odpowiadającego na wyzwania związane z rewolucją cyfrową. Każda osoba, której stanowisko pracy jest zagrożone bezrobociem cyfrowym, powinna mieć szansę na zdobycie kompetencji pozwalających na zmianę pracy lub dostosowanie do zmian związanych z cyfryzacją. Szkoły i uczelnie powinny przygotowywać swoich absolwentów do pracy w warunkach gospodarki 4.0.
  • Wypłaty dopłat unijnych dla rolników
   Rząd powinien też przyspieszyć wypłaty dopłat unijnych – w całości powinny być wypłacane do końca roku budżetowego. W obecnej, trudnej sytuacji rolników – do końca 2020 roku.