#Klimat

strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć resztę kandydatów strzałki
 • 39 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Czyste powietrze
   Utrzymanie ulgi termomodernizacyjnej, szybkiego i prostego sposobu wspierania osób poprawiających standard swojego domu i ograniczających jego wpływ na klimat i jakość powietrza. Dotychczas Polacy zaoszczędzili dzięki wprowadzonej uldze 3 mld. zł.
  • Czyste powietrze
   Wprowadzenie nowych programów wsparcia dla domów wielorodzinnych, w których nadal wykorzystuje się stare, nieekologiczne źródła ogrzewania.
  • Czyste powietrze
   Zapewnienie realizacji programów: Czyste Powietrze – utrzymanie dotacji do wymiany starych pieców i modernizacji budynków (największy program termomodernizacyjny w Europie, którego budżet to ponad 100 mld. zł), Mój prąd – tania ekologiczna energia dla obywateli.
  • Czyste powietrze
   Obecnie na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast – 36 to polskie miasta. Do końca mojej kadencji ta liczba zmniejszy się przynajmniej o połowę.
  • Inne z działu klimat
   To jest także promowanie elektromobilności przede wszystkim w transporcie publicznym. Bo to się potencjalnie da najszybciej zrealizować. No ale także rzecz jasna w transporcie prywatnym. (…) Powiem tak, przede wszystkim transport publiczny, do tego oczywiście kto może, kogo stać na to, to zachęcam także do zakupu czy korzystania z samochodu elektrycznego.
  • Inwestycje w środowisko
   Inwestycje w Środowisko. Czysta i zasobna w wodę Polska - Miasto z klimatem – program urządzania parków, budowy retencji miejskiej, bezemisyjnego transportu publicznego - Krajowy Program Retencji – budowa zbiorników retencyjnych dla rolnictwa i zapobieganiu suszy i powodzi - Moja Woda – dotacja 5000 zł do budowy przydomowego zbiornika retencyjnego na wodę deszczową, program dofinansowania studni głębinowych - Polskie Lasy – narodowy program sadzenia drzew
  • Miasto z klimatem
   Wprowadzenie zmian w prawie promujących tworzenie terenów zielonych.
  • Miasto z klimatem
   Plany adaptacyjne do zmian klimatu dla wszystkich gmin w Polsce oraz programy finansujące realizację inwestycji, jak np. tworzenie niebiesko-zielonej infrastruktury, zazielenienie miast, budowa retencji miejskiej.
  • Miasto z klimatem
   Dom z Klimatem – dom, który generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu energii słonecznej, chroni powietrze, bo jest ogrzewany ekologicznym źródłem ciepła i oszczędza dla nas wodę, bo zbiera deszczówkę z terenu całej posesji. Dom z klimatem to również dom wykonany z naturalnych, w pełni odnawialnych surowców. Bonus klimatyczny – wsparcie finansowe dla rodzi budujących dom i wykorzystujących m.in. ekologiczne źródło utrzymania, panele fotowoltaiczne, ładowarkę do samochodów elektrycznych.
  • Miasto z klimatem
   Elektryfikacja transportu publicznego – wsparcie zakupu elektrycznych i ekologicznych autobusów szkolnych dla gmin – szansa na czyste oraz ciche miasta i wsie.
  • Miejsca pracy
   Dzięki realizacji zadań z planu w Polsce może zostać zachowanych i rozwiniętych co najmniej 1 milion stabilnych i dobrze płatnych miejsc pracy. Inwestycje z Planu Dudy pozwolą Polsce i Polakom ochronić się przed skutkami kryzysu i jednocześnie dają szansę na olbrzymi skok cywilizacyjny i jeszcze szybszy pościg za Europą Zachodnią.
  • Nadzór nad odpadami
   Program wsparcia recyklingu oraz inwestycji budowy instalacji gospodarki odpadami.
  • Nadzór nad odpadami
   Wzmocnienie nadzoru nad obiegiem odpadów w gospodarce, wzmocnienie odpowiedzialności wytwórcy odpadów za ich utylizację.
  • Nadzór nad odpadami
   Udział producentów w kosztach zagospodarowania odpadów, a tym samym zmniejszenie opłat dla obywateli.
  • Nadzór nad odpadami
   Wzmocnienie systemu karania za przestępstwa przeciw środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw w gospodarowaniu odpadami.
  • Ochrona przyrody i bioróżnorodności
   Narodowy program sadzenia drzew; zwiększenie finansowania Parków Narodowych z budżetu państwa; gwarancją trwałości polskich lasów jest zachowanie zrównoważonego i wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej.
  • Odpady
   Dalszego rozwoju wymaga system gospodarowania odpadami, który, ze względu na regulacje zewnętrzne, odbija się negatywnie w rachunkach Polaków - w tym zakresie potrzeba mądrej polityki uwzględniającej również odpowiedzialność producentów za wytworzone produkty.
  • Program „Czyste Powietrze”
   Bo to nie jest tylko problem [smog – przyp. MPW] wielkich ośrodków miejskich, nie tylko problem Krakowa, ale to jest także, niestety, problem wielu miejscowości wypoczynkowych w Polsce, które tym problemem smogu od lat są dotknięte. Rzeczywiście, ten program Czyste Powietrze, program obejmujący globalną kwotę niewyobrażalnych ponad 100 miliardów złotych, służących po pierwsze – wymianie źródeł ciepła na źródła nowoczesne, gdzie emisja pyłów jest minimalna plus termomodernizacja budynków, a więc generalnie oszczędność na ogrzewaniu – to jest coś, co faktycznie ma szansę doprowadzić do tego, że w naszych miastach, tam, gdzie żyjemy, powietrze, którym oddychamy, będzie dużo czystsze. W efekcie, mam nadzieję, będziemy zdrowsi, będziemy żyli dłużej i dokonamy przełomowej zmiany służącej w Polsce także i przyszłym pokoleniom.
  • Program „Moja Woda”
   (…) trzeba powiedzieć jedno: wiem, że wielu moich rodaków już dzisiaj prowadzi takie właśnie działania [retencyjne – przyp. MPW], mamy bardzo wiele oczek wodnych w całej Polsce. Chciałbym, by przy każdym domu było takie oczko – nie tylko przy domach jednorodzinnych, lecz także wielorodzinnych. By powstawało jak najwięcej małych zbiorników wodnych. „Moja Woda” to program dofinansowania tego typu inwestycji. Będzie w nim dofinansowanie do 85 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. Będzie można go uzyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.
  • Program retencji wodnej
   Wielokrotnie mówiliśmy, że poziom wody retencjonowanej w Polsce jest około 6,5%, podczas gdy chociażby w takiej Hiszpanii to jest 45%. W związku z czym ta różnica tutaj jest ogromna. Chcielibyśmy, żeby w perspektywie do 2027 roku przynajmniej zwiększyć ten poziom wody retencjonowanej w naszym kraju do 15% – byłby to już zupełnie niezły wynik, ale to wymaga bardzo wielu działań i ogromnych nakładów w najbliższym czasie. To właśnie dlatego na ten program retencji przeznaczonych zostało na najbliższe lata 12 mld zł po to, aby poprawić sytuację nawodnienia terenów rolniczych.
  • Programy rządowe
   Są w tej chwili rządowe programy, takie jak program czyste powietrze czy program twój prąd, które pozwalają uzyskać bardzo istotne dofinansowanie w przypadku wymiany paleniska jak to się mówi, czyli wymiany po prostu pieca, sposobu ogrzewania domu, plus termomodernizacji plus do tego wszystkiego można dodać jeszcze instalacje paneli fotowoltaicznych, po to aby wytwarzać prąd we własnym zakresie i stać się prosumentem.
  • Retencja wodna
   A plan realizacji działań retencyjnych na najbliższe siedem lat – do 2027 roku – to ponad 10 mld zł, które są na ten cel przewidywane. Budowa dziewięciu wielkich zbiorników retencyjnych, ponad 30 mniejszych i ta zupełnie mała retencja. Dla przykładu wskażę, że dosłownie w tych dniach rozstrzygane są przetargi na modernizację i budowę choćby jazów, które mają zatrzymywać wodę – i w ten sposób pomagać właśnie w regulacji gospodarki wodnej poprzez możliwość nawadniania pól.
  • Strategia klimatyczna
   Chcemy transformacji, bo chcemy czystego powietrza, chcemy chronić klimat, chcemy zachować wszystkie dobra, także dobra środowiska dla przyszłych pokoleń i dla tych najmłodszych i dla tych, którzy jeszcze przyjdą. Ale musimy to zrobić tak, żeby Polska rodzina mogła godnie żyć, żeby człowiek miał godną pracę, żeby polskie państwo rosło w siłę, a nie żeby słabło. To są bardzo ważne zadania na najbliższe lata, które muszą być realizowane, a o których pięć lat temu jeszcze mało myśleliśmy.
  • Strategia klimatyczna
   Jesteśmy tymi, którzy zaproponowali zasadę Just Transition w czasie zeszłorocznego grudniowego szczytu COP24 w Katowicach, czyli zasadę sprawiedliwej transformacji, to znaczy takiej transformacji sektora energetycznego przede wszystkim, jak również w ogóle przemysłu, aby odbyła się ona jak najmniej szkodliwie dla społeczeństwa. Pamiętajmy, że to są miejsca pracy, to są rodziny, które chcą normalnie funkcjonować, pamiętajmy, że to są regiony przemysłowe w każdym kraju, także i w naszym. My mamy w związku z tym także, jak wspomniałem, swoje historyczne uwarunkowania i nie jesteśmy dzisiaj bogatym krajem Europy. Jesteśmy na dorobku, już dzisiaj średnio zamożni, ale jednak cały czas na dorobku. Nadrabiamy zaległości i chcemy, żeby dano nam szansę.
  • Strategia klimatyczna
   Bardzo chcemy chronić klimat, jesteśmy dzisiaj – co bardzo mocno chcę podkreślić – w awangardzie ochrony klimatu, bo to my zmniejszyliśmy emisję w stosunku do roku bazowego, zgodnie z postanowieniami konwencji z Kioto o ponad 30%, my zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla o ponad 30% w stosunku do roku 1988, to był rok bazowy. Jesteśmy więc jednym z absolutnie przodujących krajów na świecie, jeżeli chodzi o ograniczenie emisji, natomiast dalsze cele są dla nas bardzo trudne, bo wymagają de facto całkowitego przestawienia naszej energetyki, co oczywiście jest możliwe, ale wyłącznie jako proces długotrwały, ponieważ musi być to bezpieczne dla Polski.
  • Strategia klimatyczna
   - Polska przecież zablokowała zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką kraje UE miałyby osiągnąć do 2050 roku? - Dlatego, że chcemy, aby wszystko zostało dokładnie sprawdzone, zbadane, żeby było wiadomo, jakie będą koszty i w związku z tym, jakie rekompensaty trzeba przygotować dla tych, którzy potencjalnie mogą zostać poszkodowani na skutek tej polityki. I to powinno zostać szczegółowo przeanalizowane i nie będziemy podejmowali żadnych decyzji w ciemno, zwłaszcza takich, które mogą zaszkodzić ludziom. Po prostu nie.
  • Transformacja energetyczna
   Jeśli ktoś by chciał odejść od węgla w Polsce w sposób gwałtowny, to koszty ponieśliby przede wszystkim zwykli Polacy. Ja uważani, że transformację energetyczną należy przeprowadzić z głową, w sposób przyjazny dla domowych budżetów.
  • Walka ze smogiem
   W dzisiejszych czasach równie ważne jak leczenie jest zapobieganie. Stąd program walki ze smogiem, który wspiera termomodernizacje budynków jednorodzinnych, jak i na wymianę źródeł ciepła (na bardziej ekologiczne). Do 2029 r. przeznaczymy 103 mld zł dofinansowania, które zapewni Polakom ciepły dom i niższe rachunki.
  • Węgiel i inne źródła energii
   To jest przede wszystkim wielki plan modernizacji polskiej energetyki. Już ostatnio uczestniczyłem w podpisaniu olbrzymich umów na przebudowę elektrowni Dolna Odra, gdzie znikną bloki węglowe a w ich miejsce pojawią się bloki gazowe, dużo przyjemniejsze dla środowiska.
  • Węgiel i inne źródła energii
   Myśmy przez długi czas byli za żelazną kurtyną. Mamy gospodarkę energetyczną opartą na węglu, mamy ten węgiel w Polsce i tego nie da się zmienić od tak. To jest powolny proces, który pewnie będzie trzeba realizować, ale zdroworozsądkowo – tak, żeby ludzie nie tracili pracy, tak, żeby poziom życia ludzi się nie obniżał. To jest powolny proces, który będzie realizowany konsekwentnie, ale spokojnie, a przede wszystkim tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo.
  • Węgiel i inne źródła energii
   Jest w tej chwili nowa strategia energetyczna, będziemy zmieniali nasz tak zwany mix energetyczny, będzie więcej energii ze źródeł odnawialnych i to będzie wszystko przebudowywane. Natomiast nie przypominam sobie, żeby tam była przewidziana całkowita rezygnacja z węgla. Nie, tylko będzie znacznie więcej energii ze źródeł niewęglowych. (...) Przyspieszyć [procesy ochrony srodowiska - przyp. MPW], to znaczy, że ktoś musi ponieść tego koszty, a my nie chcemy, żeby ponosili je obywatele w Polsce. Polsce, która jest cały czas na dorobku, gdzie do zachodu Europy trochę nam brakuje. Bardzo się staramy, chcemy dogonić zachód, idzie nam bardzo dobrze, mamy świetny wzrost gospodarczy, rosną wynagrodzenia, ale to jeszcze nie jest taki poziom życia, jaki jest na zachodzie, a my dążymy do tego, żeby był taki, jak na zachodzie. Wtedy będziemy mogli się rzeczywiście zastanawiać poważniej nad tym czy przyspieszyć. Na razie robimy tyle, ile jesteśmy w stanie.
  • Węgiel i inne źródła energii
   Powoli przestawiamy się z jednej strony na gaz, z drugiej strony tworzymy strategię, w której ten miks energetyczny będzie znacznie bardziej ukierunkowany na tak zwaną zieloną energię, czyli energię ze źródeł odnawialnych. Chcemy budować farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim – tak, żeby one nie przeszkadzały ludziom. Chcemy, żeby było więcej energii pozyskiwanej jako tak zwana energia solarna. Chcemy szukać takich możliwości pozyskiwania czystej energii, ale to nie jest proces, który można zrealizować w rok, dwa czy trzy. To jest proces długotrwały, bardzo kosztowny.
  • Zalesianie
   Polska powinna być zielonymi płucami Europy. Dbajmy o nasze lasy. Nadal chcę wspierać program zalesiania.
  • Zasoby wody
   Utrzymanie wsparcia dla osób, które chcą oszczędzać wodę poprzez gromadzenie deszczówki – program „Moja Woda”; dofinansowanie do efektywnych systemów nawadniania; Krajowy Program Rozwoju Retencji.
  • Zielona energia
   Rozwój narzędzi sprzyjających obniżeniu cen prądu dla przedsiębiorstw, w szczególności energochłonnych. Ułatwienia na rzecz umów typu PPA dla przemysłu na zieloną energię.
  • Zielona energia
   Wspieranie firm rozwijających technologie służące do produkcji zielonej energii. Zwiększenie liczby miejsc pracy w zielonej gospodarce.
  • Zielona energia
   Zwiększenie udziału energii odnawialnej w systemie energetycznym Polski. Po 2035 roku energii ze źródeł odnawialnych będzie przynajmniej tyle samo, co ze źródeł konwencjonalnych.
  • "Zielone" inwestycje
   To instalacje fotowoltaiczne, które nadal trzeba budować. I zachęcać do tego i wspierać z państwowej kasy wszystkich tych, którzy chcą je realizować. (...) Warto inwestować w to, żeby mieszkańcom miast, żyło się lepiej, żeby mieli więcej terenów zielonych, żeby mieli więcej zbiorników wodnych, zwłaszcza na gorące lato, kiedy to jest tak bardzo potrzebne. To miasto z klimatem. To nadal termomodernizacja budynków z dopłatami realizowanymi z programów rządowych. Modernizacja domów prywatnych, wymiana palenisk, żeby powietrze było czyste, żeby klimat był bardziej chroniony, żebyśmy żyli w lepszych warunkach.
  • Zielone technologie
   Polska potrzebuje zielonych technologii. Dlatego tak mocno wspieramy fotowoltaikę, jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o przyrost mocy z tego źródła. Co mnie szczególnie cieszy, to fakt, że za ten wzrost odpowiadają głównie właśnie instalacje przydomowe. Polacy polubili panele, chętnie korzystają z programu Mój Prąd. Rząd Zjednoczonej Prawicy jest pierwszym, który na serio zaczął walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.
 • 25 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Czyste powietrze
   Druga kwestia o której chcę państwu powiedzieć, to kwestia czystego powietrza. Kwestia, która jest ważna wszędzie, gdziekolwiek pojedziemy. Dlatego, że jeżeli rozmawiam z ludźmi młodymi i oni mi mówią przez cały czas “Musi pan się zająć walką z ociepleniem klimatycznym”, ale musimy też mieć czyste powietrze w naszych miastach i miasteczkach, które często się po prostu duszą. Do tego potrzebne są inwestycje. Do tego, żeby dbać o nasze zdrowie, bo przecież 40 tys. osób rocznie umiera właśnie z tego powodu, z powodu powietrza, które nie jest dostatecznie czyste. I to nie jest abstrakcja, drodzy państwa. Każda rodzina, która podejmie wysiłek dostosowania się i walki o czyste powietrze, może liczyć na dotację 10 tys. zł. To są wyliczenia oparte o pieniądze, które już dzisiaj rząd obiecuje i które dzisiaj Unia Europejska kładzie na stole. Dzisiaj wszyscy, każda rodzina, w domu, czy mieszkająca w mieszkaniu, będzie miała szansę starać się dokładnie o takie pieniądze.
  • Edukacja klimatyczna
   Potrzebna jest rzetelna nauka o klimacie, tak abyśmy jako społeczeństwo mogli świadomie włączyć się w ograniczanie skutków zmian klimatycznych. Dlatego będę zabiegał o rozwinięcie nauki o klimacie w programie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Ekoremonty
   Zaproponuję utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania – wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itp. Finansowanie z funduszu będzie rozłożone na 10 lat. Fundusz nie tylko pomoże osiągnąć strategiczne cele polityki klimatycznej, ale także pobudzi koniunkturę rynkową.
  • Inwestycje lokalne
   Będę promował platformy inwestycyjne, dzięki którym małe miasta i miejscowości będą mogły wspólnie pozyskiwać fundusze na zielone inwestycje (na przykład w energetykę odnawialną i poprawę efektywności energetycznej budynków). Platformy pozwolą mniejszym miejscowościom osiągnąć efekt skali, której szukają inwestorzy. Umożliwią także właściwe wydawanie pieniędzy z UE, poprzez łączenie ich ze środkami prywatnymi. Mieszkanki i mieszkańcy mniejszych miejscowości w Polsce zasługują na tańszy prąd i lepsze powietrze.
  • Klimat i środowisko
   Jeżeli pojawią się złe pomysły, które dalej będą niszczyć nasze środowisko naturalne, które nie będą chciały walczyć z katastrofą klimatyczną, to prezydent postawi weto.
  • Kopciuchy i walka ze smogiem
   W ramach programu ekoremontów doprowadzę do zwiększenia wydatków państwa na wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, termomodernizację budynków, instalacje OZE oraz do zwiększenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie – ze 103 mld zł (planowanych obecnie) do 120 mld zł w perspektywie do 2030 roku. Będę domagał się od rządu zaostrzenia systemu kontroli nad emisjami przemysłowymi. Likwidacja smogu powinna być naszym priorytetem.
  • Kryzys klimatyczny
   Przede wszystkim odnawialne źródła energii, to jest pewne (...). Ja nie wykluczam innych środków, które będą brały udział w mixie (...)
  • Lasy Państwowe
   Lasy Państwowe muszą na zawsze pozostać przedsiębiorstwem państwowym, ale powinny być objęte społeczną kontrolą poprzez utworzenie rady, w której skład wejdą przedstawiciele nauki, samorządów, organizacji ekologicznych i przedsiębiorstw żyjących z gospodarki leśnej. Rada ta powinna sprawować kontrolę nad Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.
  • Ochrona drzew
   Zaproponuję wzmocnienie ustawy o ochronie przyrody w celu zwiększenia kontroli nad wycinkami. Gospodarka leśna musi być racjonalna, w perspektywie kilku lat wyrąb lasów musi być zmniejszony o 30%.
  • Ochrona środowiska
   Szymon Hołownia mówił jasno o rzeczach, które są dla mnie bardzo ważne (...) kwestia ochrony środowiska, walka z katastrofą klimatyczną - to jest jeden z moich absolutnych piorytetów.
  • Ochrona zwierząt
   Zaproponuję nowelizację ustawy o ochronie zwierząt – powołanie instytucji rzecznika ochrony zwierząt. Rzecznik będzie miał uprawnienia kontrolne, będzie też mógł samodzielnie inicjować procedury prawne w przypadku podejrzenia niehumanitarnego, niezgodnego z prawem traktowania zwierząt.
  • Ocieplenie klimatu
   Jeśli ktoś nie chce walczyć z ociepleniem klimatycznym, jeśli ktoś nie chce walczyć o czyste powietrze, nie jest nowoczesnym politykiem i nie rozumie kompletnie wyzwań współczesności. Ja rozumiem wyzwania współczesności. Notabene w komitecie regionów, gdzie reprezentuję polskie samorządy, jestem sprawozdawcą właśnie dokumentu, który ma mówić o zielonej przyszłości Europy. I są oczywiście takie momenty, gdy prezydent musi podejmować bardzo trudne decyzje, bo ja musiałem podjąć decyzję o ograniczonej wycince drzew, żeby zbudować wały przeciwpowodziowe i zagwarantować bezpieczeństwo, ale takie decyzje mnie fizycznie bolą, jeśli trzeba je podejmować.
  • Ocieplenie klimatu
   Jeżeli rzeczywiście mamy walczyć z ociepleniem klimatycznym, to musimy się skupić na wszystkich tych działaniach, które pozwolą nam zachować Polskę zieloną. Bo Polska jest zielona i przecież tę zieleń kochamy.
  • Odpady
   Polska ma coraz większy kłopot z właściwą gospodarką odpadami. Już ponad 70% gmin w całym kraju alarmuje, że koszt zagospodarowania śmieci jest wyższy niż opłaty wnoszone na ten cel przez mieszkańców. Wysypiska płoną, góry śmieci rosną, produkujemy ich coraz więcej – przeciętny Polak wyrzuca już ponad 300 kg odpadów rocznie! Tymczasem w Polsce producenci praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Koszt utylizacji odpadów, na przykład plastikowych butelek, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny.
  • Polityka klimatyczna
   Będę oczekiwał od rządu, aby brał pod uwagę dalekosiężne skutki swoich decyzji, które w przyszłości odczują młodzi – dotyczy to przede wszystkim klimatu, dlatego będę domagał się od rządu przyjęcia Zielonego Ładu dla Polski, by młodzi i przyszłe pokolenia mogli cieszyć się czystym środowiskiem i lepszym powietrzem.
  • Polityka klimatyczna
   Polityka energetyczno-klimatyczna Polski potrzebuje zmiany o 180 stopni. W następnych dekadach musimy przestawić całą polską gospodarkę na nowe tory, przejść z epoki węgla do epoki energii odnawialnej. Jeszcze szybciej musimy rozwiązać problem smogu, który co roku zabija 40 tysięcy Polek i Polaków. W pierwszej dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie jest siedem polskich – tak państwo dba o swoich obywateli.
  • Puszcza Białowieska
   Cała Puszcza Białowieska parkiem narodowym - wystąpię z takim projektem ustawy. Zaproponuję także rządowi społeczne konsultacje w celu zwiększenia liczby parków narodowych, tak aby chronić jeszcze więcej obszarów cennych przyrodniczo.
  • Rada Bezpieczeństwa Energetycznego
   Jako prezydent powołam przy kancelarii specjalną radę, której zadaniem będzie wypracowanie, wraz z niezależnymi ekspertami, zaleceń dla strategii energetycznej Polski do 2050 roku. W powiązaniu z polityką klimatyczną UE powinna opierać się na stabilnych przepisach, energetyce odnawialnej oraz idei energetyki rozproszonej, obywatelskiej, z mocną rolą samorządów terytorialnych, w pełni respektującej zdrowie obywateli oraz poszanowanie środowiska naturalnego.
  • Recykling plastiku
   Zaproponuję sprawiedliwe rozwiązanie, czyli przeniesienie części kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych na ich producentów. Przedstawię projekt ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, mający dwa podstawowe elementy – system kaucyjny oraz sprawiedliwą i adekwatną opłatę za tworzywa, które producent wprowadza na rynek. Zastosowane kaucji i opłaty opakowaniowej skłoni wszystkie strony – producentów i konsumentów – do bardziej racjonalnych zachowań. Firmy wreszcie zaczną ponosić odpowiedzialność finansową za koszty recyklingu bądź utylizacji gór śmieci. Ustawa będzie premiować te firmy, które wprowadzają na rynek opakowania wielokrotnego użytku.
  • Susza
   Jedną z pierwszych moich decyzji będzie zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie suszy. Polecę wtedy rządowi stworzenie sztabu kryzysowego. Zaproponuję nowy program wsparcia dla budowy infrastruktury retencji wody, obejmujący zarówno miasta, jak i tereny wiejskie.
  • Transformacja energetyczna
   Jak byłem ministrem spraw europejskich w rządzie Ewy Kopacz pomagałem negocjować największe porozumienie dotyczące walki z ociepleniem klimatycznym, gdzie wynegocjowaliśmy obrzymie pieniądze po to, żeby móc dokonywać transformacji. Bo wszyscy wiedzą, że chcemy walczyć z ociepleniem klimatycznym, i to jest dzisiaj sprawa niesłychanie istotna. Wszyscy wiemy, że chcemy mieć czyste powietrze. (...) Musimy zapewnić odpowiednią ochronę tej transformacji, temu przekształceniu się. (...) A rząd PiS-u [sprowadza - przyp. MPW] tony węgla z Rosji, ostatnio z Kolumbii. Czyli jak zwykle totalna hipokryzja.
  • Trasnformacja regionów górniczych
   Fundusze europejskie na transformację energetyczną i odejście od węgla powinny zostać wydane przede wszystkim w tych regionach Polski, które dziś są powiązane z przemysłem węglowym.
  • Walka z katastrofą klimatyczną
   (...) Musimy walczyć z katastrofą klimatyczną, natomiast trzeba to robić w taki sposób, żeby walczyć o każde miejsce pracy. (...) Trzeba postawić na odnawialne źródła energii i to jest olbrzymia szansa dla polskiego górnictwa, dla każdej polskiej rodziny
  • Węgiel i neutralność klimatyczna
   Będę domagał się od rządu przyjęcia unijnego Zielonego Ładu dla Polski i rozpoczęcia stopniowego odchodzenia od węgla – najpóźniej do 2030 roku w ogrzewaniu domów i do 2040 roku w elektroenergetyce. W 2050 roku, zgodnie ze zobowiązaniem przyjętym przez pozostałe państwa UE, polska gospodarka osiągnie neutralność – bilans emisji gazów cieplarnianych wyniesie zero. Zawetuję każdą ustawę, która stałaby w sprzeczności z tymi celami. Jednym z podstawowych źródeł taniej energii powinny być duże instalacje OZE, w tym morskie farmy wiatrowe. Polski węgiel pozostanie w rezerwie strategicznej, potrzebnej dla energetycznego bezpieczeństwa kraju.
  • Zmiany klimatyczne: strategia
   Byłem w Wielkopolsce wschodniej, w Koninie, który jest kompletnie przez rząd zapomnianym miejscem, bo rząd się koncentruje na Śląsku (i dobrze, że się koncentruje na Śląsku), natomiast właśnie tam są plany samorządowców przekształcenia Konina i całej okolicy, przestawienia ich na zupełnie nowe tory: energia wiatrowa, energia wodorowa, elektromobilność – w tę stronę musimy iść.