#Ustrój

strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć resztę kandydatów strzałki
 • 20 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Ciągłość władzy
   Dla mnie – jako tego, który jest także odpowiedzialny konstytucyjnie za tak zwaną ciągłość władzy państwowej – najbardziej istotna jest jedna rzecz, a mianowicie, żeby prezydent, który zostanie wybrany w tegorocznych wyborach prezydenckich mógł objąć urząd 6 sierpnia tego roku. To jest kwestia fundamentalna. 5 sierpnia jest ostatni dzień mojej kadencji i 6 sierpnia powinna się rozpocząć kadencja prezydenta, który zostanie wybrany w tych wyborach prezydenckich, które powinny się odbyć. I to jest kwestia fundamentalna, ustrojowa, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że kadencja prezydencka się kończy – czyli kończy się moja kadencja – i nie ma tego, kto wygrał wybory prezydenckie. To jest dla mnie coś niewyobrażalnego i uważam, że w tej chwili podstawowym obowiązkiem wszystkich polityków, niezależnie od barw politycznych, jest doprowadzenie do tego, żeby te wybory prezydenckie mogły się spokojnie odbyć, żeby obywatele mogli dokonać wyboru, oddać głos i żeby został zachowany porządek konstytucyjny i ład ustrojowy. To jest kwestia fundamentalna.
  • Małżeństwa jednopłciowe
   Nie, ustawy która wprowadza w Polsce małżeństwa jednopłciowe absolutnie nigdy podpiszę, podobnie jak nigdy nie zgodzę się na, broń Boże, adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Jest to absolutnie wykluczone. Polska konstytucja absolutnie na to nie pozwala.
  • Małżeństwo w konstytucji
   Małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, co bardzo mocno warto podkreślić, bo to jest artykuł 18. Również pod szczególną ochroną państwa obok małżeństwa tak właśnie pojmowanego jest także rodzicielstwo, macierzyństwo i rodzina. I to jest zapis, który jest dobry i bardzo ważny. (...) I tutaj nie zgodzę się absolutnie na żadne zmiany.
  • Małżeństwo w Konstytucji
   Małżeństwo to związek jednej kobiety i jednego mężczyzny, kobiety i mężczyzny po prostu, krótko mówiąc. Tak jest napisane w naszej Konstytucji i taką właśnie rodzinę przede wszystkim powinno wspierać polskie państwo. Instytucja małżeństwa z założenia ma stabilizować związek kobiety i mężczyzny, po to właśnie, aby mogły się w tym związku spokojnie wychowywać dzieci. Ja tutaj nie dopuszczam możliwości jakiejkolwiek zmiany, absolutnie.
  • NATO i UE w Konstytucji
   Naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie silnego państwa. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy w konstytucji o Unii Europejskiej. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu? Tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? Tak.
  • Ochrona rodziny
   Jestem zwolennikiem przede wszystkim ochrony rodziny, jak stanowi to polska konstytucja. Bo rodzina jest pod specjalną ochroną ze strony polskiego państwa zgodnie z art. 18 konstytucji. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo – znajdują się pod szczególną ochroną i opieką ze strony państwa. I mówię: taką właśnie powinniśmy prowadzić politykę.
  • Reforma sądownictwa
   - Co z reformą sądownictwa? - Mam nadzieję, że będzie kontynuowana, dlatego że jest to reforma, która z całą pewnością zmierza w dobrym kierunku. Ogromnie bym chciał, by w Polsce wróciło powszechne poczucie sprawiedliwości sądów. Aby ludzie w moim kraju – nie sędziowie, tylko moi rodacy – uważali, że sądy są sprawiedliwe. Proszę popatrzeć, jaka jest reakcja ludzi, gdy na spotkaniach mówię o wymiarze sprawiedliwości.
  • Reforma sądownictwa
   (...) nie chcę zmian o charakterze rewolucyjnym, tylko ewolucyjnym. Ludzie mają prawo żyć w spokoju – i ja chcę, by mogli żyć w jak największym spokoju.
  • Religia w szkołach
   Prosze spojrzeć na art. 48 polskiej konstytucji, który mówi, że rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. I tak jest też w Polsce z religią. Jest ona w szkołach ale chodzą na nią te dzieci, których rodzice decydują, że ich dzieci po prostu na religię będą chodziły. I w związku z tym rozumiem, że są to tacy rodzice, którzy chcą również tego, aby ich dzieci przystąpiły do pierwszej komunii. I chyba łatwiej by było i dzieciom i rodzicom, gdyby można było do tej pierwszej komunii w szkole się przygotować. Ale generalnie jest tak, że to jest po prostu element wolności. Kto chce z rodziców, kto ma takie przekonania, wysyła dziecko na religię w szkole. Kto nie ma, nie musi tego robić. Nie ma żadnego przymusu.
  • Sądy
   Sprawa jest absolutnie polityczna. Bardzo prosto jest to stwierdzić, kiedy spojrzy się na Traktaty Europejskie, w których jest bardzo wyraźnie napisane, że sprawy związane z ustrojem wymiaru sprawiedliwości są sprawami wewnętrznymi każdego państwa członkowskiego, w związku z czym nie są objęte prawem Unii Europejskiej i Unia ich nie reguluje.
  • Sądy
   Były inne sytuacje, kiedy były niepokoje społeczne. Jak choćby na początku reformy sądownictwa, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Kiedy faktycznie nie wszystkie zapisy ustawy były dobre. I ludzie protestowali. I to były duże protesty. I wtedy również wysłuchałem tego głosu, chociaż powiedziałem, że reforma jest potrzebna, bo państwo tak mówiliście, a ja się do tej reformy zobowiązałem. I reforma jest realizowana. Mimo wszystkich trudności wierzę w to, że zostanie dokończona, bo jest Polsce potrzebna.
  • Sądy
   Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi stać się faktem. Temu właśnie służy Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, którą powołaliśmy. Mam nadzieję, że dzięki pracy tej Izby dojdzie wreszcie do naprawy wymiaru sprawiedliwości, a także oceny, jaką wymiar sprawiedliwości i sędziowie mają w polskim społeczeństwie.
  • Sądy
   Jeżeli sędzia narusza prawo, jeżeli sędzia narusza normy etyczne, to po to jest właśnie przede wszystkim odpowiedzialność dyscyplinarna, żeby została wobec sędziego ta odpowiedzialność dyscyplinarna wyciągnięta. Po to także, żeby społeczeństwo widziało, że sędziowie nie są bezkarną grupą wyniesioną ponad wszelkie normy, wszelkie zasady społeczne i wszelkie inne grupy, jakie w naszym społeczeństwie istnieją. Jest to dla mnie coś absolutnie naturalnego. Sędziowie mają specyficzną rolę do odegrania w polskim społeczeństwie, ale ta rola dla mnie jest bardziej rolą ich zobowiązującą niż rolą władczą. Mają być przykładem uczciwego życia, rzetelnej postawy obywatelskiej.
  • Sądy
   Nazywanie tego ustawą kagańcową mnie osobiście zdumiało głęboko. To jest ustawa, która ma służyć temu, aby polskie sądy dobrze funkcjonowały i aby naprawiać dobre imię polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ta ustawa ma również służyć uspokojeniu sytuacji, ponieważ zachowania, które prezentowali w ostatnim czasie niektórzy sędziowie były zachowaniami, które wprost w ewidentny sposób – bardzo często tego nawet nie kryli – miały prowadzić do wywołania swoistej anarchii.
  • Sędziowie
   Bo uczciwy sędzia, który rzetelnie wykonuje swoją służbę publiczną, który zachowuje się w sposób odpowiedni dla godności urzędu, który żyje uczciwie, nie popełnia przestępstw, to nie ma żadnego powodu, żeby kwestionował Izbę Dyscyplinarną. Izba Dyscyplinarna to jest izba, która ma orzekać wobec tych, którzy nie realizują standardów etyki sędziowskiej, łamią prawo, którzy popełniają przestępstwa. To zwalczanie Izby Dyscyplinarnej przez środowisko sędziowskie jest więc dla mnie niepojęte.
  • Sędziowie
   To zadanie także i naprawy wymiaru sprawiedliwości. Żebyśmy mieli uczciwych i mądrych sędziów, którzy są niezawiśli także wobec swoich własnych struktur zawodowych, wobec swojej grupy zawodowej, wobec swoich szefów, którzy umieją myśleć samodzielnie.
  • Status osoby najbliższej
   (...) wzajemne wspieranie się, troska i kwestia statusu osoby najbliższej. Gdyby taka ustawa rzeczywiście znalazła się na moim biurku, gdyby ktoś takie rozwiązanie zaproponował – mówiłem to już dawno – z całą pewnością bardzo uważnie rozważyłbym jej zapisy. Ponieważ może to służyć nie tylko dwóm osobom, które po prostu ze sobą żyją, lecz także osobom, które nawzajem się wspierają – mogą się wspierać dwie starsze osoby albo ktoś bardzo młody może wspierać starszą, samotną osobę. I wtedy status osoby najbliższej mógłby ułatwić mu załatwianie jej różnych życiowych spraw.
  • Ustrój sądów
   My mamy prawo ustrój naszych sądów sami tworzyć i sami reformować. To jest nasze prawo jako państwa członkowskiego.
  • Wiek emerytalny
   Pamiętam tamtą kampanie z 2015 roku. Ludzie błagali o to, żeby obniżyć podwyższony przez PO i PSL wiek emerytalny, ludzie błagali o to, żeby rodziny, zwłaszcza wielodzietne, mogły żyć w lepszych warunkach. Zrealizowałem te zobowiązania, złożyłem projekt ustawy obniżającej wiek emerytalny, podpisałem ustawę 500 plus i inne ustawy, które wspierały polską rodzinę i dzięki którym polska rodzina dzisiaj ma pewniejszy byt. Wiele, wiele rozwiązań prospołecznych: 13. emerytura, godziwe wreszcie waloryzacje rent i emerytur. To jest wszystko dorobek społeczny ostatnich pięciu lat, który obiecuję będę w zdecydowany sposób bronił i kontynuował.
  • Związki partnerskie
   - A gdyby poprosili o podpisanie ustawy o związkach partnerskich? - Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył. Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych.
 • 67 wypowiedzi
  strzałki Przewiń w dół, aby zobaczyć kolejnego kandydata strzałki
  • Abonament RTV
   Koniec abonamentu - skandalem jest to, co dzieje się obecnie – ściganie emerytów przez komorników za zaległy abonament. Będę domagał się od rządu zaprzestania takich praktyk i wprowadzenia abolicji. Docelowo będę dążył do zastąpienia obecnego, archaicznego systemu abonamentu na rzecz innego, który odciąży naszą kieszeń.
  • Afera reprywatyzacyjna: działania sądów
   Ja powiedziałem jasno, że jeżeli chodzi o kwestię działania prokuratury i sądów, to czekamy właśnie na konkretne działania i to jest w tej chwili najważniejsze, dlatego, że rząd się w tej chwili po prostu nie zajmuje sprawą reprywatyzacji.
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
   Powołam Rzecznika Kontroli Państwowej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent musi mieć instrumenty do tego, żeby kontrolować służby specjalne. Dzisiaj służby specjalne są używane przez ministra Kamińskiego jako oręż do walki politycznej.
  • Instytucje kontrolne
   PiS zlikwidował już właściwie wszystkie niezależne instytucje. Prokuratura jest upolityczniona, sądy sparaliżowane, organizacje kontrolne są w rękach ludzi władzy, CBA stała się policją polityczną.
  • Komisja Wyrównania Krzywd
   Ten rząd postanowił upolitycznić prokuraturę i wszystkie instytucje kontrolne. Dlatego jasno zapowiadam powołanie Komisji Wyrównania Krzywd dla tych wszystkich, którzy zostali bezpodstawnie oskarżeni, wyrzuceni z pracy; którzy są dzisiaj straszeni, piętnowani. Chcę powiedzieć jeszcze jedno, w tej komisji będzie instytucja Świadka Prezydenckiego dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i opowiedzieć o tym, co PiS wyprawia, o wszystkich aferach, o uwłaszczeniu się. Właśnie tam, taka osoba zostanie wysłuchana. I po prostu rozliczymy PiS z tego co obiecywał. Rozliczymy pana prezydenta, bo naprawdę państwo musi być silne, uczciwe, a nie tak jak teraz.
  • Konsultowanie ustaw
   Jako prezydent będę domagał się od rządu przedstawiania do podpisu ustaw, które zostały skonsultowane przez Radę Dialogu Społecznego. Odbudujemy dialog społeczny w Polsce, w tym również ze wszystkimi związkami zawodowymi i wszystkimi organizacjami pracodawców.
  • Kontrola służb specjalnych
   Zgłoszę inicjatywę ustawodawczą w celu powołania specjalnego rzecznika, który w ramach Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP będzie miał uprawnienia do kontroli służb specjalnych.
  • Kościół katolicki: relacje z rządem
   Byłem ministrem administracji odpowiedzialnym również za relacje z kościołami, wyznaniami, to nie jest żadna dla mnie nowość. Uważam, te relacje powinny się opierać na szacunku, ale też na pewnej separacji. Kościół nie powinien mieć nic wspólnego z polityką i polityka nie powinna mieć nic wspólnego z Kościołem. (...) Myśmy mieli cały szereg ciekawych propozycji, np. mówiących o tym, żeby zlikwidować fundusz kościelny, ale pozwolić obywatelom robić odpis na kościoły i byliśmy po negocjacjach, które prowadziły w dobrą stronę, bo Kościół katolicki był gotów przystać na takie rozwiązania. (...) Szacunek nie wyklucza również twardego stawiania sprawy, jeśli chodzi o kwestię rozdziału Kościoła od polityki, twardego stawiania sprawy, wyjaśnienia wszystkich problemów związanych z najbardziej obrzydliwymi przestępstwami, jakie można sobie wyobrazić, przestępstwami pedofilii.
  • Kościół katolicki: relacje z rządem
   Szacunek, współpraca tam, gdzie ta współpraca musi być (w organizowaniu życia społecznego) nie wykluczają pewnego rodzaju rozdziału między Kościołem a polityką, którego dzisiaj niestety w Polsce nie widać, dlatego, że większość prawicowych polityków zrobiło sobie z tego punkt honoru, żeby przez cały czas epatować swoją religijnością. Pozostańmy przy tym, że to jest indywidualna sprawa każdego z nas, nie uważam, żeby to była sprawa, którą trzeba epatować. O to oskarżam prawicę [o to, że to epatowanie przynosi polityczną korzyść - przyp. MPW].
  • Kościół katolicki: wymiar sprawiedliwości
   - Czy Kościół katolicki powinien być sam sobie sądem w sprawach o pedofilię? - Nie.
  • Media publiczne
   Media publiczne powinny zostać odpolitycznione, uspołecznione i muszą być wyznacznikiem jakości i etyki. To nasze dobro wspólne i powinniśmy o nie dbać. Nie ma w nich miejsca na hejt, przemoc, pomawianie ani szykanowanie. Profesjonalni dziennikarze mediów publicznych powinni być zatrudniani na warunkach gwarantujących im niezależność i stabilność pracy. Sytuacje, w których prezes lub dyrektor anteny wskazuje dziennikarzom, kto ma wygrać listę przebojów lub którego polityka wolno (lub nie wolno) zaprosić, nie mogą się zdarzać.
  • Media publiczne
   Gwarancja realizowania misji publicznej - sposób finansowania mediów publicznych zostanie zmieniony. Będą one finansowane z funduszu misji publicznej oraz – w mniejszym stopniu niż obecnie – z rynku reklamowego. Zaproponuję także wprowadzenie tak zwanej licencji programowej, która określi minimalne nakłady na edukację, programy dla dzieci i młodzieży, naukę, edukację obywatelską, kulturę itd.
  • Media publiczne
   Ja jasno zapowiedziałem, że czas na debatę o mediach publicznych, które niestety ostatnio stały się mediami partyjnymi. Że w przyszłym tygodniu zorganizuję specjalną debatę w udziałem ekspertów po to, żebyśmy się zastanowili wspólnie, jak ma wyglądać telewizja publiczna w przyszłości, korzystając z najlepszych możliwych przykładów, takich jak BBC. Bo niestety ta telewizja, z którą mamy dzisiaj do czynienia, to telewizja partyjna, która sieje nienawiść i szczuje.
  • Niezależne sądownictwo
   Po pierwsze nie można dopuścić do tego, żeby został przejęty Sąd Najwyższy. I na szczęście najtęższe głowy w tym państwie współpracują z nami, jak doprowadzić do tego, żeby instytucje były dalej niezależne i żeby przywrócić na zawsze niezależność sądownictwa, bo to jest sprawa piekielnie ważna, ale nie tymi metodami co PiS i to jest niesłychanie istotne i bardzo trudne.
  • Niezależność służb mundurowych
   Jako prezydent, strażnik bezpieczeństwa państwa, będę chronił policję i inne służby mundurowe przed jakimikolwiek próbami politycznych wpływów. Wykorzystam w tym celu konstytucyjne narzędzia, takie jak konsultacje z rządem.
  • Obywatelska Rada Kultury
   Powołam przy moim urzędzie Obywatelską Radę Kultury, składającą się z przedstawicieli środowisk twórczych i animatorów kultury z całej Polski. Jej zadaniem będzie opiniowanie polityki kulturalnej i działalności edukacyjnej państwa.
  • Ochrona sygnalistów
   Przedłożę projekt ustawy chroniącej sygnalistów, aby zwiększyć jawność życia publicznego. Państwo musi zapewnić wolność słowa i ochronę ludziom, którzy w imię wspólnego dobra sprzeciwiają się nadużyciom i korupcji w urzędach i przedsiębiorstwach. Nie ma zgody na omijanie prawa i rosnącą korupcję oraz omijanie zasad przejrzystości.
  • Odbudowa Służby Cywilnej
   Odnowiona Narodowa Rada Rozwoju wypracuje rozwiązania zwiększające efektywność pracy administracji państwowej oraz plan naprawy Służby Cywilnej.
  • Opozycyjny prezydent: wzmocnienie demokracji
   Uważam, że to, co w demokracji jest najważniejsze, to jest pewna równowaga pomiędzy władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, to jest abecadło; i to, że te poziomy władzy się równoważą. Uważam, że dzisiaj, w tych trudnych czasach, jest potrzebny silny prezydent, który patrzy władzy na ręce, i który tę władzę potrafi rozliczać, potrafi ją pobudzać do działania, ale i oczywiście współpracuje z nią tam, gdzie to konieczne. Uważam, że prezydent opozycyjny mógłby tylko i wyłącznie wzmocnić naszą demokrację i również pomóc rządowi podejmować decyzje w pełni racjonalne.
  • Oświadczenie majątkowe
   Najważniejsza jest całkowita przejrzystość w życiu publicznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie finansów, i jeżeli chcemy budować zaufanie do państwa, to tak dokładnie powinniśmy postępować, a nie szukać kruczków prawnych, żeby ten swój majątek ukryć.
  • Plan naprawy sądownictwa
   Zorganizuję i przeprowadzę razem z sejmikami wojewódzkimi i urzędami marszałkowskimi debaty i wysłuchania obywatelskie, jak przywrócić państwo prawa. Plan naprawy musi obejmować zwłaszcza: -wypracowanie sposobów przywrócenia praworządności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, -wybranie Krajowej Rady Sądownictwa w zgodzie z europejskimi i konstytucyjnymi wymogami, -likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, która dziś nie jest niezależnym sądem, oraz podjęcie inicjatyw zmierzających do prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, -informatyzację wymiaru sprawiedliwości, -odciążenie sądów poprzez fakultatywne przekazanie części kompetencji urzędom stanu cywilnego i notariuszom, -przywrócenie roli ławników w wymiarze sprawiedliwości w sądach rejonowych, przy jednoczesnej likwidacji tej instytucji w Sądzie Najwyższym, -zmianę systemu zarządzania i wynagradzania pracowników sądów, zwłaszcza osób wspierających sędziów i zatrudnionych w administracji wymiaru sprawiedliwości, tak aby płaca odzwierciedlała wykonywaną pracę, jej efektywność i jej znaczenie dla sprawnego działania sądów.
  • Pozycja władzy wobec obywateli
   Władza musi być traktowana dokładnie tak samo, i musi być traktowana równo, musi mieć dokładnie takie same prawa. A nawet więcej powiem: władzy wolno mniej. Dlatego, że władza powinna świecić przykładem, a niestety, dzisiaj w Polsce jest dokładnie odwrotnie. I nad tym wszystkim ubolewamy, bo władza przede wszystkim wspiera się dzisiaj - niestety władza PiSu - na kolegach, wspiera się przede wszystkim na prezesie, który jest "szeregowym posłem" i który nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co się dzieje. I to jest między innymi źródło tych wszystkich ostatnich problemów. Dlatego że, PiS obiecywał, że wzmocni państwo. Natomiast, niestety dramatycznie to państwo - czyli nasze państwo, Polskę - osłabił. I dlatego wszyscy tutaj jesteśmy, bo zależy nam na silnym państwie, które rozwiązuje problemy obywateli, które stoi obok obywateli, bo to państwo ma służyć obywatelom, a nie na odwrót.
  • Prezydencka Rada Samorządowa
   Powołam taką radę jako ciało doradcze. Zaproszę do niej wszystkich 16 marszałków, prezydentów 18 stolic województw oraz przedstawicieli wszystkich korporacji samorządowych: Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Powiatów Polskich i Związeku Województw RP. Będę dążył do tego, by wszystkie prezydenckie projekty ustaw były przez nich zaopiniowane. Podstawowym celem Rady będzie analiza rozwiązań legislacyjnych tworzonych z inicjatywy prezydenta oraz opiniowanie aktów prawnych przyjętych przez parlament w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie samorządu terytorialnego.
  • Projekty obywatelskie
   Zaproponuję wprowadzenie zasady polegającej na tym, że obywatelskie projekty ustaw muszą być wzięte pod obrady Sejmu w 30 dni od zgłoszenia – nie mogą leżeć w sejmowej „zamrażarce”.
  • Prokurator Generalny
   Uważam, że to prezydent Rzeczypospolitej powinien powoływać Prokuratora Generalnego, który powinien być całkowicie niezależny.
  • Prokurator Generalny powoływany przez Prezydenta RP
   Złożę projekt ustawy przyznający Prezydentowi RP prawo powołania Prokuratora Generalnego i rozdzielający funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Postępowanie związane z wyłonieniem kandydatów przedstawionych prezydentowi powinno być realizowane bez udziału polityków przez niezależny organ samorządu prokuratorskiego, na przykład Radę Prokuratorów, lub we współdziałaniu z Krajową Radą Sądownictwa, o ile ta będzie już działać w zgodzie z Konstytucją RP. Projekt ustawy zakładać będzie także wprowadzenie sześcioletniej i nieodnawialnej kadencji Prokuratora Generalnego.
  • Prokuratoria
   Uważam, że to Prezydent powinien powoływać Prezesa Prokuratorii Generalnej, a Prokuratoria Generalna powinna mieć rozszerzone kompetencje tak, żeby badać celowość wydatków spółek skarbu państwa i kontrolować ich obsadzanie.
  • Prokuratura
   - (pyt.) A jaką gwarancję niezależności daje pana propozycja, aby urząd prokuratora generalnego został ponownie oddzielony od stanowiska ministra sprawiedliwości, a za powołanie kandydata odpowiadał prezydent? - Obecny model funkcjonowania prokuratury jest nie do przyjęcia. Dziś gdy wkraczają służby, jako prezydent miasta nie jestem w stanie odróżnić, co jest atakiem politycznym, a co reakcją na rzeczywiste nieprawidłowości. Niektóre działania prokuratury czy służb są tak absurdalne i do tego stopnia upolitycznione, że trudno nie stawiać pytań, o co tak naprawdę chodzi. - (pyt.) Poprzedni model prokuratury niezbyt się sprawdził. - Był lepszy od tego obowiązującego dziś. Prokuratura nie może być instrumentem partyjnym. To jest znacznie większe zagrożenie niż sytuacja, gdy jej relacje z rządem zgrzytają.
  • Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet
   Prawo do bezpieczeństwa: będę domagał się od rządu wprowadzenia w życie i respektowania wszystkich postanowień Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej – dokumentu już ratyfikowanego przez Polskę – oraz właściwego wdrożenia unijnej dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Doprowadzę do stworzenia Krajowej Strategii i Programu Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet, a także programów i kampanii profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i ich molestowania.
  • Przejrzyste finanse władzy
   Będę patrzył władzy na ręce i interweniował w przypadkach kontrowersyjnych nominacji w spółkach Skarbu Państwa, niejasności w oświadczeniach majątkowych wysokich urzędników rządowych, w przypadkach omijania zamówień publicznych czy ukrywania sposobu wydatkowania środków publicznych.
  • Rada Kobiet przy Prezydencie RP
   Powołam Radę Kobiet przy Prezydencie RP, której celem będzie stałe monitorowanie sytuacji kobiet w Polsce i współpraca z prezydentem na rzecz kobiet; powołam pełnomocniczkę na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Zadbam o to, aby kobiety były właściwie reprezentowane w kancelarii oraz wszystkich podlegających prezydentowi radach i ciałach kolegialnych.
  • Rada Kryzysowa przy Prezydencie RP
   Powołam zespół naukowców i ekspertów z różnych dziedzin (między innymi epidemiologów, klimatologów, ekonomistów, przedstawicieli związków zawodowych, małych i średnich przedsiębiorstw, psychologów społecznych i przedstawicieli samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych). Jego zadaniem będzie monitorowanie zagrożeń kryzysowych i opracowanie planów działań strategicznych. Rada Kryzysowa przy Prezydencie RP pomoże rządowi przygotować Polskę na ewentualną drugą falę pandemii COVID-19 jesienią.
  • Recepta dla Polski: odbudowa
   Jasno mówię o tym, że to musi być wyjście do przyszłości. To nie ma być tak, jak było. Trzeba wykorzystać, oczywiście, wszystkie doświadczenia dobre, bo w końcu zbudowaliśmy inną Polskę, ale też wyciągnąć wnioski tego, co nie było doskonałe, bo przecież PiS nie wygrywał wyborów tylko i wyłącznie dlatego, że był w stanie nazywać bolączki III RP, tylko też proponował pewne trafne rozwiązania, czy trafną diagnozę. Problem polega na tym, że później trochę się minął z tymi hasłami, z tymi propozycjami, które położyli na stole. Bo przecież PiS mówił o tym, że państwo powinno być silne i ono w wielu aspektach dostatecznie silne nie było, tylko zamiast silne państwo zbudować, co zwłaszcza teraz, po koronawirusie widzimy, dramatycznie osłabło [państwo - przyp. MPW]. Ja mówię o przyszłości, to nie jest żaden powrót do czegoś, co było, to jest wyciągnięcie wniosku z tego co było, próba odbudowania tego wszystkiego, co było pozytywne – polskiej pozycji w UE, niezależnych instytucji, ale również radzenia sobie z tym rozwarstwieniem społecznym, które spowodowało, że PiS mógł wygrywać wybory. Państwo powinno stać przy słabszym, ale nie tylko materialnie, tylko przy wszystkich słabszych.
  • Referendum
   - Jedną z prerogatyw prezydenta jest zarządzenie ogólnopolskiego referendum. Czy korzystałby pan z tej prerogatywy i w jakich kwestiach? - Trzeba tego instrumentu używać w bardzo odpowiedzialny sposób. Nie wykluczam, że w niektórych fundamentalnych sytuacjach, trzeba jednak będzie się do niego odwołać.
  • Rola prezydenta
   To, co najważniejsze, to przywrócenie równowagi, a poza tym prezydent, który zabiera głos i pobudza rząd do działania. Ja na samym początku powiedziałem, że prezydent nie powinien być opozycją totalną. Tam, gdzie rząd będzie chciał wzmacniać Polskę, gdzie będzie musiał podejmować bardzo trudne decyzje wyprowadzające Polskę z kryzysu gospodarczego tam ja będę z rządem współpracował. (...) Ja jestem osobą koncyliacyjna. 22-05-2020
  • Rola samorządów
   Ja wspieram się na samorządowcach, dlatego, że samorządowcy są najbliżej ludzi – to my musimy rozwiązywać te najtrudniejsze problemy, jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem. Niestety rząd, ani Jarosław Kaczyński, nie lubi niezależnych samorządów, próbuje odcinać nam fundusze, zabierać nam prerogatywy. Dzisiaj to, co nas czeka to jest walka o przyszłość samorządów.
  • Rola samorządów w dobie koronawirusa
   PiS realizował swoje obietnice za pieniądze obywateli, za pieniądze samorządów. Dzisiaj w tym najtrudniejszym momencie, kiedy samorządy od samego początku mówią „jesteśmy na pierwszej linii kryzysu”, samorządy powinny dostać wsparcie od rządu, tak jak jest na całym świecie. No i oczywiście rząd nic takiego nie robi, nie ma tarczy dla samorządów, a przypominam, że jeżeli chodzi o zabezpieczenie np. moich szpitali miejskich, dziesięciu szpitali miejskich, olbrzymią część odpowiedzialności musieliśmy wziąć na siebie. Jeżeli chodziło o Domy Pomocy Społecznej my musieliśmy zapłacić za testy i je przeprowadzić, bo rząd zostawił ludzi samych sobie. Podobnie było na Śląsku, gdy rozmawiałem z samorządowcami, którzy od samego początku alarmowali, że będą problemy w kopalniach i tak się dokładnie stało, a ani rząd, ani prezydent nie zrobili nic.
  • Równość
   Stoję przy wszystkich mniejszościach, jestem nie ideologiem, ale człowiekiem, który przede wszystkim podkreśla tolerancję. Kampanię warszawską zacząłem właśnie od walki o prawa kobiet oraz wszystkich mniejszości. Każdy prezydent zawsze powinien stać po stronie ludzi. Po prostu. Od darmowych żłobków, szpitali, równouprawnienia w miejscu pracy, walki o prawa seniorów, osób o innej orientacji seksualnej, wszystkich słabszych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Nie chcę się licytować na słowa i wydarzenia.
  • Równość wobec prawa
   (...) Chcę też zadeklarować, że te wszystkie afery, te wszystkie problemy, fenomen uwłaszczania się na państwie władzy, która obiecywałem dokładnie coś innego. Przecież krytykował III RP, czasami przedstawiając trafne diagnozy. Więc skoro ma być silne państwo, skoro mamy naprawdę rozmawiać o pomocy rodzinie, skoro naprawdę mamy rozmawiać o patriotyźmie,to również musimy zadać trudne pytania. Musimy rozliczyć wszystkich, którzy robili dokładnie coś odwrotnego. Chciałbym żebyśmy dobrze zrozumieli, to co jest dzisiaj najważniejsze, wszyscy muszą być równi wobec prawa. Takiej Polski chcemy.
  • Równouprawnienie
   Mimo zapisów konstytucyjnych kobiety wciąż nie są traktowane na równi z mężczyznami - otrzymują niższe wynagrodzenie za taką samą pracę czy mają mniejsze szanse na awans. To niedopuszczalne. Kobiety w Polsce muszą mieć równe szanse - jako prezydent zrobię wszystko, by tak było. Równe płace za tę samą pracę. Powołanie Rady Kobiet przy Prezydencie RP oraz pełnomocniczki na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
  • Równowaga, trójpodział
   Kaczyński może i dobrze zdiagnozował bolączki trzeciej Rzeczpospolitej, mówił bardzo wiele o silnym państwie, natomiast to państwo dramatycznie osłabił. I postrzega demokrację w ten sposób, że jeżeli wygrywa partia rządząca to powinna podporządkować sobie wszystkie instytucje i je upolitycznić. Natomiast prawdziwa demokracja polega na równowadze.(...) Prezydent powinien być aktywny,a nie niemy. Powinien zgłaszać propozycje, powinien patrzeć władzy na ręce. Sądy też powinny temu służyć. Trybunał Konstytucyjny pilnować, czy przestrzegana jest konstytucja. Samorządy powinny być silne i niezależne. Natomiast PiS chciałby to wszystko osłabić. I w tym kontekście silny prezydent jest bardzo ważny. 22-05-2020
  • Samorząd
   Jedną z moich najważniejszych motywacji, żeby wystartować było to, że ja jestem absolutnie przekonany, że samorząd się tak naraził panu prezesowi Kaczynskiemu swoją niezależnością, że pan prezes będzie chciał w kolejnym kroku, jeżeli nie daj boże wybory prezydenckie wygra PiS, zniszczyć samorząd i go całkowicie ubezwłasnowolnić. I to jest niesłychanie istotne, żeby prezydent RP stał na straży silnego samorządu. Dzięki silnemu samorządowi Polska wygląda, jak wygląda.
  • Sąd Najwyższy
   Dla każdego, dla kogo ważne są Konstytucja i państwo prawa, to jest jasne: A. Duda powinien powołać prof. Włodzimierza Wróbla na stanowisko I Prezesa SN. To nie kwestia polityki, ale prawa i przyzwoitości. Tylko prof. Wróbel uzyskał poparcie większości Zgromadzenia Ogólnego SN.
  • Sądownictwo
   Zawsze powtarzam, że PiS dokonał trafnej analizy niektórych bolączek III RP. Tyle że rozwiązania, które zastosował, okazały się wyniszczające dla naszego państwa. W ramach procesu naprawczego można przyjąć, aby sędziów – przede wszystkim tych do KRS – wybierała taka większość parlamentarna, która zagwarantuje, że unikną oni oskarżeń o partyjność. Takie propozycje były, ale ginęły w szumie politycznych awantur. Deficyty w sądownictwie, które PiS też kiedyś trafnie zdiagnozował, nie zostały zniwelowane. W kwestii efektywności wymiaru sprawiedliwości również nie ma żadnej poprawy.
  • System postulatów obywatelskich
   Stworzę platformę online do składania wniosków i pomysłów, których celem ma być usprawnienie naszego państwa. Platforma będzie dostępna dla wszystkich obywateli.
  • Telewizja publiczna: rozwiązanie TVP Info
   Przez cały czas stoję na stanowisku, że po tym, jak PiS kompletnie zniszczył TVP Info, robiąc z tego tylko i wyłącznie rozsadnik nienawiści, TVP Info w mojej ocenie trzeba zlikwidować, dlatego, że nie będziemy w stanie naprawić tej telewizji informacyjnej i jeszcze odzyskać wiarygodność, bo ona została po prostu naruszona i zniszczona i niestety w tej chwili jest w zgliszczach. (...) Nie ma miejsca w demokratycznym kraju na telewizję z publicznych pieniędzy, która zajmuje się przez cały czas szczuciem, powtarzaniem manipulacji, atakowaniem ludzi i próbą ich odhumanizowania.
  • Telewizja publiczna: strategia
   Uważam, że potrzebujemy zupełnie nowej telewizji publicznej. (...) Po pierwsze powinna być to nowa platforma, na której będzie zarówno telewizja, jak i radio. Powinna być w pełni uspołeczniona, czyli sposób jej budżetowania powinien zależeć od obywateli, obywatele powinni mieć również wpływ na treść programową, po to, żeby utożsamiali się z telewizją publiczną. (...) Telewizja powinna być etyczna, powinna skupić się na misji zwłaszcza edukacyjnej, powinna kompletnie się odseparować od polityków.
  • Trybunał Konstytucyjny
   Mimo to zgadzam się, że nominacje z 2015 r. były błędem, położyły się cieniem na cały TK. PiS na ważne stanowiska nominuje dziś jednak politycznych aparatczyków bez żadnych kompetencji. Tylko samobójca chciałby iść tą samą drogą. Gdybyśmy to zrobili, stracilibyśmy wiarygodność wśród naszego elektoratu w ciągu tygodnia.
  • Trybunał Stanu
   Niepublikowanie wyroków, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego czy organizacja procesu wyborczego wbrew prawu były łamaniem prawa. Przed Trybunałem Stanu zostaną postawieni ci, którzy łamali prawo. Ale z tego miejsca, szczególnie w kontekście ułaskawienia Kamińskiego przez prezydenta Dudę, powiem jasno i dobitnie: Nie ułaskawię żadnego polityka, który łamał prawo.
  • Ułaskawienie: strategia
   Jeżeli chodzi o ułaskawienia, mogę powiedzieć jedno – jeżeli ktoś łamał prawo i został skazany, i był politykiem i został skazany prawomocnym wyrokiem, to na pewno takich ułaskawień nie będzie. Na przykład jeżeli okaże się, że minister Sasin łamał prawo, przygotowując wybory bez żadnej podstawy prawnej, to tutaj na pewno ułaskawienia nie będzie. Natomiast w innych sprawach będę po prostu analizował to, jak rzeczywiście wyglądała sytuacja i czy ktoś zasługuje na ułaskawienie.
  • Ustawa o radiofonii i telewizji
   Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji - wprowadzenie gwarancji niezależności mediów publicznych i kontroli społecznej, zgodnie z najwyższymi standardami europejskimi.
  • Ustawa skromnościowa
   Złożę projekt ustawy, która zmusi rząd do przestrzegania ustawy kominowej. Ustawa ta wprowadzi też zakaz wypłacania sowitych odpraw tym osobom, które zostały zwolnione z kierowniczych stanowisk w państwie i spółkach państwowych za popełnione błędy. Posłowie i senatorowie otrzymają jednocześnie zakaz zatrudniania się w spółkach Skarbu Państwa przez 2 lata od daty wygaśnięcia mandatu. Będę dążył do tego, aby spółkami Skarbu Państwa zarządzali profesjonaliści.
  • Wizja prezydentury
   Dzisiaj, niestety, prezydent Andrzej Duda jest tylko i wyłącznie prezydentem jednej partii - PiS. Natomiast nam w tych trudnych czasach potrzebny jest silny prezydent, niezależny prezydent, który nie tylko będzie patrzył rządowi na ręcę. Będzie na rządzie wymuszał dobre działania. To jest nam dzisiaj potrzebne.
  • Wizja prezydentury
   Rozwiązywanie problemów zaczyna się od rzetelnej diagnozy. Dlatego jako prezydent RP będę prezentował co roku Raport o Stanie Państwa. Będę w nim też przedstawiał propozycje rozwiązań, które będą szeroko konsultowane - ze związkami zawodowymi, z przedsiębiorcami, z samorządami.
  • Wizja prezydentury
   Niestety w tej chwili nad pałacem prezydenckim powiewa biała flaga, prezydent jest tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń, a potrzeba tego typu prezydentury, która będzie prezydenturą aktywną, będzie pobudzała rząd do działania, i która przede wszystkim będzie patrzyła władzy na ręce.
  • Wizja prezydentury: strategia
   Na pewno będzie mnóstwo takich przypadków, jeżeli zostałbym prezydentem, że powiem: tak, zgadzam się z rządem. I pewnie duża część ludzi, którzy na mnie zagłosują, będzie mieć wątpliwości, „no jak to, z takim rządem nie wolno się zgadzać”. Wolno, jeżeli chcę wzmacniać państwo, jeżeli chcę ratować państwo przed kryzysem. Na pewno jeżeli będzie chodziło o uwłaszczenie państwa, marnotrawstwo, będę wtedy mówił NIE, i to gromkie nie, bo ja jestem politykiem całkowicie niezależnym i umiem podejmować twarde decyzje.
  • Wizja prezydentury: współpraca
   Powiedziałem na początku swojej kampanii, że ja nie będę prezydentem opozycji totalnej, ja jestem gotów do współpracy z rządem tam, gdzie rząd będzie chciał podejmowac racjonalne decyzje.
  • Wizja prezydentury: współpraca z rządem
   Uważam, że jeżeli zjednoczona prawica nadal będzie chciała rządzić w kraju, a jeżeli prezydent będzie prezydentem opozycyjnym, to absolutnie nie będzie innego wyjścia [niż odbywanie poważnych rozmów rządu z prezydentem - przyp. MPW], bo nie da się zignorować prezydenta, z prezydentem trzeba rozmawiać i ja na pewno będę starał się pokazać swoje konstruktywne podejście i taką rozmowę jestem w stanie sobie wyobrazić.
  • Wizja prezydentury: współpraca z rządem
   Jestem osobą koncyliacyjną i przede wszystkim nie jestem osobą małostkową. W związku z tym, póki nie zostaną przekroczone jakieś granice, to ja jestem absolutnie gotowy do współpracy z rządem. (...) Myślę, że rząd w tak trudnych sytuacjach, kiedy będzie wychodził z kryzysu, kiedy będzie musiał podejmować mnóstwo niepopularnych decyzji , nie będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby iść na totalną wojnę z prezydentem. Ja na pewno jestem otwarty na współpracę, chociaż oczywiście będę twardy i pryncypialny tam, gdzie będą łamane podstawowe zasady.
  • Wolność w kulturze
   Jako prezydent będę stał na straży wolności w kulturze. Ochronie muszą podlegać zarówno dzieła sztuki, instytucje, jak i artyści. Będę aktywnie walczył z cenzurą w każdym kontekście – prawnym, instytucjonalnym i finansowym. Instytucje kultury muszą mieć zagwarantowaną niezależność i autonomię programową. Powinny również mieć przejrzysty sposób powoływania swoich władz, zasady finansowania i ocenę programów.
  • Współpraca z rządem opozycji
   Oczywiście, że będę chciał współpracować z rządem, ja zresztą wielokrotnie współpracowałem z politykami PiS-u i w parlamencie europejskim, później również jako minister i teraz jako samorządowiec i prezydent miasta stołecznego Warszawy. (...) Współpracowałem i współpracuję z wojewodą Sipierą, a teraz z wojewodą Radziwiłłem i jak tylko nie ma kamer zajmujemy się rozwiązywaniem problemów. Ja jestem absolutnie nastawiony na współpracę tam, gdzie rząd będzie chciał podejmować odpowiedzialne decyzje, gdzie będzie podejmował trudne decyzje o wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, gdzie będzie chciał wzmacniać państwo – tam wszędzie prezydent powinien pomagać rządowi. Natomiast w momencie, kiedy rząd będzie próbował państwo zawłaszczać, kiedy będzie chciał marnotrawić pieniądze (tak jak minister Sasin 70 mln zł wyrzuconych w błoto, przygotowując wybory, które nie powinny się były odbyć), tam oczywiście prezydent musi być silny, prezydent nie może być tylko i wyłącznie niemym świadkiem wydarzeń, tak jak prezydent Duda. Prezydent musi pobudzać rząd do działania, prezydent musi wychodzić z inicjatywami, prezydent musi patrzeć rządowi na ręce, ale tam gdzie trzeba, powinien współpracować.
  • Współpraca z rządem w czasach koronawirusa
   Ja jestem gotów do współpracy z rządem, ja przez 2 miesiące epidemii z rządem współpracowałem, z wojewodą, wcielając w życie wiele rozporządzeń, które rząd przygotował. Natomiast w pewnym momencie, jak większość Polaków, połapaliśmy się, że to postępowanie w czasie epidemii jest po prostu kompletnie nieracjonalne. I proszę sobie przypomnieć, jak rząd działa: mówi „otwierajcie żłobki, przedszkola, obiekty sportowe”, natomiast spycha odpowiedzialność na samorządy, nie dając nam zaleceń, nie pomagając nam w przygotowaniach do otwarcia tych placówek. Notabene zresztą te daty, które rząd wybiera, wyglądają na dosyć przypadkowe.
  • Wybór I prezesa Sądu Najwyższego
   Zwracam się z apelem do Pana prezydenta. A mianowicie: pierwszym prezesem Sądu Najwyższego powinna zostać osoba, która uzyskała większość w zgromadzeniu ogólnym. Taką osobą jest sędzia Andrzej Wróbel i jest niesłychanie istotne, żeby ta decyzja, którą Pan prezydent podejmie, była decyzją która szanuje konstytucję. W tej chwili Sąd Najwyższy stoi na straży polskiego prawa. (...) Pierwszy prezes Sądu Najwyższego jest również prezesem Trybunału Stanu. W związku z powyższym, ta osoba musi cieszyć się autorytetem wszystkich sędziów, i autorytetem wśród całego społeczeństwa.
  • Zadania prezydenta
   Silny prezydent musi patrzeć władzy na ręce - to jest w interesie wszystkich obywateli.
  • Związki partnerskie
   W ramach przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej przedstawię projekt ustawy o związkach partnerskich, zgodny z założeniami poselskiego projektu złożonego do Sejmu w poprzedniej kadencji.
  • Związki partnerskie
   W moim programie są związki partnerskie, natomiast dzisiaj, w momencie, kiedy świat stanął na głowie, kiedy wychodzimy z epidemii, jeżeli poruszamy temat polityki społecznej, i nie mówimy o tym chaosie, który dzisiaj w Polsce jest, za który odpowiada rząd, kiedy nie wiemy nawet, kiedy się skończy epidemia, bo rząd nas o tym nie informuje, kiedy jest milion osób bez pracy - dzisiaj na tym się powinniśmy skupić.
  • Związki partnerskie
   Mówię jasno: jestem za związkami partnerskimi jak olbrzymia większość Polek i Polaków. Bardzo żałuję, że tego typu rozwiązania nie zostały wcześniej przyjęte.