facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Administracja i sprawy wewnętrzne (35)
Za
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1 185
2017-07-05 11:55:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
194
236
5 25
2017-06-22 10:11:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
173
263
1 23
2017-06-22 10:09:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
408
7
15 30
2017-05-25 19:37:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
43
267
127 23
2017-05-25 19:03:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
23
413
5 19
2017-05-11 14:38:00 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,... Głosowanie nad zmianą
425
1
0 33
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad zmianą
227
207
1 25
2017-04-21 14:17:00 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
206
230
0 24
2017-04-07 17:26:00 Ustawa o repatriacji oraz niektórych inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
0
0 42
2017-04-07 15:58:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób Głosowanie nad przyjęciem
397
3
0 60
2017-04-07 13:37:00 Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego Głosowanie nad przyjęciem
441
4
0 15
2017-03-23 21:22:00 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Głosowanie nad zmianą
439
0
0 21
2017-03-09 20:22:00 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim Głosowanie nad przyjęciem
432
1
6 21
2016-12-02 12:40:00 Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Głosowanie nad przyjęciem
397
5
4 54
2016-12-02 11:23:00 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
0 25
2016-12-02 10:20:00 Prawo o zgromadzeniach Głosowanie nad zmianą
224
196
14 26
2016-12-01 09:15:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby Głosowanie nad przyjęciem
421
0
0 39
2016-11-16 12:31:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Głosowanie nad przyjęciem
229
182
29 20
2016-11-15 20:25:00 Ustawa o Karcie Polaka oraz ustawa o cudzoziemcach Głosowanie nad zmianą
436
0
1 23
2016-10-06 11:18:00 Ustawa o działach administracji rządowej i niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
268
165
1 26
2016-09-23 09:42:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania... Głosowanie nad przyjęciem
438
2
0 20
2016-09-14 09:40:00 Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
229
167
40 24
2016-07-06 19:21:00 Prawo o aktach stanu cywilnego Głosowanie nad zmianą
440
2
0 17
2016-07-06 19:20:00 Ustawa w brzmieniu o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Głosowanie nad zmianą
316
131
0 12
2016-06-10 15:25:00 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Głosowanie nad przyjęciem
249
173
10 28
2016-04-13 09:17:00 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
429
0
0 31
2016-04-01 10:01:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2016-03-18 09:29:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz... Głosowanie nad przyjęciem
441
0
0 19
2016-03-16 13:39:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
177
239
27 17
2016-01-30 01:54:00 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Głosowanie nad przyjęciem
432
2
0 26
2016-01-15 10:27:00 Ustawa o Policji Głosowanie nad przyjęciem
234
213
3 10
2015-12-30 17:42:00 Ustawa o służbie cywilnej Głosowanie nad zmianą
233
190
0 37
2015-12-22 10:25:00 Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
401
28
5 26
2015-12-16 10:08:00 Prawo o ruchu drogowym Głosowanie nad zmianą
441
1
0 17
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.