facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Administracja i sprawy wewnętrzne (54)
<
1 2
>
Za
2018-10-04 09:17:02 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
1
0 32
2018-10-04 09:16:24 Ustawa o dokumentach publicznych Głosowanie nad przyjęciem
418
0
1 41
2018-09-13 19:13:00 Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa Głosowanie nad zmianą
406
0
2 52
2018-07-20 10:21:00 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Głosowanie nad zmianą
420
4
4 32
2018-07-05 17:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim Głosowanie nad przyjęciem
421
7
4 27
2018-06-15 09:30:00 Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości Głosowanie nad przyjęciem
355
30
30 45
2018-06-07 20:32:00 Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2017 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców Głosowanie nad odrzuceniem
201
228
1 30
2018-05-10 16:53:00 Ustawa o ochronie danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
233
176
25 26
2018-05-09 10:11:00 Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera Głosowanie nad przyjęciem
249
5
181 25
2018-04-12 18:53:00 Prawo o ruchu drogowym oraz ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
412
1
2 45
2018-03-01 10:52:00 Ustawa o ewidencji ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego Głosowanie nad zmianą
287
141
3 29
2018-01-26 11:36:00 Ustawa o ochronie zwierząt oraz Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
406
1
2 51
2018-01-26 10:47:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
269
143
8 40
2018-01-26 10:32:00 Ustawa o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
270
146
3 41
2017-12-14 19:55:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,... Głosowanie nad zmianą
264
161
6 29
2017-12-08 10:28:00 Ustawa o Służbie Ochrony Państwa Głosowanie nad przyjęciem
265
175
0 20
2017-11-09 20:00:00 Ustawa o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i... Głosowanie nad zmianą
243
165
5 47
2017-10-27 13:16:00 Ustawa o cudzoziemcach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
416
0
1 43
2017-10-27 12:07:00 Ustawa o repatriacji oraz ustawa o cudzoziemcach Głosowanie nad zmianą
429
0
0 31
2017-10-27 11:53:00 Ustawa o samorządzie gminnym Głosowanie nad zmianą
428
1
2 29
2017-10-27 11:32:00 Ustawa o ewidencji ludności Głosowanie nad zmianą
349
41
39 31
2017-09-29 11:21:00 Ratyfikacja Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą... Głosowanie nad przyjęciem
426
0
3 31
2017-09-15 10:50:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
263
164
8 25
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1 185
2017-07-05 11:55:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
194
236
5 25
2017-06-22 10:09:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
408
7
15 30
2017-05-11 14:38:00 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,... Głosowanie nad zmianą
425
1
0 33
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad zmianą
227
207
1 25
2017-04-07 17:26:00 Ustawa o repatriacji oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
0
0 42
2017-04-07 15:58:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób Głosowanie nad przyjęciem
397
3
0 60
2017-04-07 13:37:00 Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego Głosowanie nad przyjęciem
441
4
0 15
2017-03-23 21:22:00 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Głosowanie nad zmianą
439
0
0 21
2017-03-09 20:22:00 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim Głosowanie nad przyjęciem
432
1
6 21
2016-12-02 12:40:00 Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Głosowanie nad przyjęciem
397
5
4 54
2016-12-02 11:23:00 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
0 25
2016-12-02 10:20:00 Prawo o zgromadzeniach Głosowanie nad zmianą
224
196
14 26
2016-12-01 09:15:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby Głosowanie nad przyjęciem
421
0
0 39
2016-11-16 12:31:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Głosowanie nad przyjęciem
229
182
29 20
2016-11-15 20:25:00 Ustawa o Karcie Polaka oraz ustawa o cudzoziemcach Głosowanie nad zmianą
436
0
1 23
2016-10-06 11:18:00 Ustawa o działach administracji rządowej i niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
268
165
1 26
2016-09-23 09:42:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania... Głosowanie nad przyjęciem
438
2
0 20
2016-09-14 09:40:00 Ustawa o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
229
167
40 24
2016-07-06 19:21:00 Prawo o aktach stanu cywilnego Głosowanie nad zmianą
440
2
0 17
2016-07-06 19:20:00 Ustawa w brzmieniu o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Głosowanie nad zmianą
316
131
0 12
2016-06-10 15:25:00 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Głosowanie nad przyjęciem
249
173
10 28
2016-04-13 09:17:00 Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
429
0
0 31
2016-04-01 10:01:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2016-03-18 09:29:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz... Głosowanie nad przyjęciem
441
0
0 19
2016-03-16 13:39:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
177
239
27 17
2016-01-30 01:54:00 Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Głosowanie nad przyjęciem
432
2
0 26
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.