facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Edukacja, nauka i młodzież (41)
Za
2019-02-21 23:18:30 Ustawa o Sieci Badawczej Łukasiewicz Głosowanie nad przyjęciem
230
198
1 31
2019-01-31 01:20:06 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad zmianą
408
1
0 51
2018-11-23 09:58:01 Wybór pana Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
230
185
5 36
2018-11-09 10:22:22 Ustawa o Instytucie Europy Środkowej Głosowanie nad przyjęciem
230
187
4 32
2018-11-09 10:06:39 Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
0
1 28
2018-10-23 23:53:26 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
232
184
3 41
2018-10-04 10:54:33 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
194
192
12 62
2018-10-03 09:11:10 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Powołania/odwołania
166
226
15 53
2018-09-13 20:31:00 Wybór pana Pawła Kukiza-Szczucińskiego na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
171
215
29 45
2018-09-13 19:35:00 Ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Głosowanie nad przyjęciem
369
25
21 45
2018-07-03 23:50:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad przyjęciem
236
195
2 26
2018-07-03 23:32:00 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Głosowanie nad przyjęciem
233
195
1 30
2018-06-15 10:08:00 Ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Głosowanie nad zmianą
359
50
1 50
2018-05-10 17:18:00 Prawo oświatowe Głosowanie nad zmianą
263
139
35 23
2017-10-27 10:47:00 Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
2017-10-12 18:14:00 Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017" Głosowanie nad zmianą
437
1
2 20
2017-07-07 13:51:00 Ustawa o zasadach finansowania nauki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
283
1
135 41
2017-07-07 13:44:00 Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Głosowanie nad przyjęciem
289
28
98 45
2017-04-21 15:15:00 Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
433
0
0 27
2017-04-21 13:57:00 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
261
165
13 21
2017-04-07 17:34:00 Prawo konsularne Głosowanie nad zmianą
410
0
0 50
2017-03-23 20:25:00 Prawo o miarach oraz ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad zmianą
316
3
122 19
2016-12-15 20:26:00 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
434
1
0 25
2016-12-14 23:58:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Głosowanie nad przyjęciem
229
199
5 27
2016-12-14 22:32:00 Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
230
199
5 26
2016-12-02 12:30:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
344
46
32 38
2016-12-01 09:17:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
423
0
1 36
2016-11-16 12:22:00 Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Głosowanie nad przyjęciem
314
13
4 129
2016-11-04 12:35:00 Wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej Głosowanie nad przyjęciem
168
253
11 28
2016-10-06 11:30:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Głosowanie nad przyjęciem
434
0
0 26
2016-06-23 10:08:00 Ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
265
172
3 20
2016-06-23 09:18:00 Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
433
3
0 24
2016-05-20 13:39:00 Ustawa o instytutach badawczych Głosowanie nad zmianą
233
200
1 25
2016-05-20 11:49:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
252
72
120 15
2016-05-20 11:43:00 Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
417
12
16 14
2016-04-13 09:10:00 Ustawa o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Głosowanie nad przyjęciem
405
7
9 39
2016-03-18 10:10:00 Karta Nauczyciela Głosowanie nad zmianą
307
130
1 22
2015-12-29 23:24:00 Ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
269
156
17 18
2015-12-22 20:02:00 Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Głosowanie nad przyjęciem
396
30
5 29
2015-12-22 19:03:00 Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
382
0
34 44
2015-12-17 16:48:00 Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego Głosowanie nad przyjęciem
422
7
4 26
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.