facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Finanse publiczne (121)
<
1 2 3
>
Za
2018-10-23 23:27:42 Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Głosowanie nad zmianą
418
5
1 36
2018-10-23 22:48:12 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
358
52
14 36
2018-10-23 22:21:55 Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa - Ordynacja podatkowa oraz... Głosowanie nad zmianą
371
44
11 34
2018-10-04 20:41:20 Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Głosowanie nad przyjęciem
229
197
2 32
2018-10-04 09:15:51 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
424
2
1 33
2018-07-20 12:19:00 Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym Głosowanie nad przyjęciem
230
193
3 34
2018-07-20 12:09:00 Ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawa o podatku leśnym Głosowanie nad zmianą
409
0
2 49
2018-07-20 11:22:00 Prawo celne Głosowanie nad zmianą
393
11
20 36
2018-07-05 20:21:00 Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy Głosowanie nad przyjęciem
412
0
0 47
2018-07-05 20:10:00 Ordynacja podatkowa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
227
192
2 38
2018-07-05 19:28:00 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. oraz uchwała w przedmiocie absolutorium Głosowanie nad przyjęciem
232
193
4 30
2018-06-15 09:54:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad zmianą
414
0
1 45
2018-06-06 19:30:00 Ustawa o finansach publicznych Głosowanie nad zmianą
423
4
1 32
2018-05-10 17:39:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od... Głosowanie nad zmianą
410
24
5 21
2018-04-12 18:17:00 Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
2018-03-22 17:02:56 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
2
0 31
2018-03-22 16:52:48 Ustawa o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
0 24
2018-03-22 16:52:08 Ustawy o usługach płatniczych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
310
2
120 28
2018-03-01 10:56:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
6
1 24
2018-03-01 10:43:00 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Głosowanie nad przyjęciem
424
4
10 22
2018-01-26 09:17:00 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Głosowanie nad zmianą
407
3
1 49
2018-01-11 16:52:00 Ustawa budżetowa na rok 2018 Głosowanie nad przyjęciem
240
189
2 29
2017-12-14 09:29:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad zmianą
249
65
113 33
2017-12-14 09:22:00 Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
0
0 33
2017-12-12 23:51:00 Ustawa o podatku akcyzowym Głosowanie nad zmianą
254
177
7 22
2017-12-06 19:58:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
422
3
1 34
2017-11-24 12:05:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 Głosowanie nad przyjęciem
256
173
3 28
2017-11-24 10:26:00 Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Głosowanie nad przyjęciem
367
47
23 23
2017-11-24 10:21:00 Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
272
157
7 24
2017-11-24 10:19:00 Ustawa o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
4 32
2017-11-24 10:17:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Głosowanie nad zmianą
415
3
3 39
2017-11-09 19:09:00 Ustawa o podatku od towarów i usług oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
415
0
4 41
2017-11-09 19:04:00 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Głosowanie nad przyjęciem
417
2
0 41
2017-11-09 17:25:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
233
196
1 30
2017-11-09 17:08:00 Ustawa budżetowa na rok 2017 Głosowanie nad zmianą
235
193
4 28
2017-10-27 11:26:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od... Głosowanie nad zmianą
240
189
10 21
2017-10-27 10:55:00 Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
424
13
1 22
2017-10-27 10:54:00 Ustawa o podatku akcyzowym oraz ustawa o organizacji niektórych rynków rolnych Głosowanie nad zmianą
391
15
32 22
2017-10-27 10:51:00 Ordynacja podatkowa Głosowanie nad zmianą
438
1
1 20
2017-09-29 11:13:00 Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Głosowanie nad zmianą
434
0
2 24
2017-09-29 10:38:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów... Głosowanie nad zmianą
239
194
6 21
2017-09-29 10:26:00 Ratyfikacja Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstwy opodatkowania... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2017-07-20 20:23:00 Ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
260
5
5 190
2017-07-20 15:36:00 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
236
204
5 15
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
1 16
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-07-07 12:18:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Głosowanie nad zmianą
435
1
0 24
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
1 23
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
2 28
2017-06-08 22:11:00 Ustawa o obligacjach Głosowanie nad zmianą
435
5
2 18
<
1 2 3
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.