facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Infrastruktura (57)
<
1 2
>
Za
2019-02-22 00:07:46 Prawo budowlane Głosowanie nad zmianą
392
7
24 37
2019-02-22 00:07:14 Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym Głosowanie nad przyjęciem
418
3
9 30
2019-02-21 23:04:47 Ustawa o transporcie drogowym Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2019-02-20 22:54:23 Ustawa o gospodarce nieruchomościami Głosowanie nad zmianą
430
3
3 24
2019-01-31 01:18:39 Ustawa o gospodarce nieruchomościami i ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo... Głosowanie nad zmianą
411
0
1 48
2018-12-14 12:37:52 Prawo lotnicze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
384
1
4 70
2018-12-06 19:32:26 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Głosowanie nad zmianą
429
1
2 28
2018-11-09 11:43:50 Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
4 36
2018-10-23 23:26:58 Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych Głosowanie nad przyjęciem
254
51
121 34
2018-10-04 09:59:41 Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" Głosowanie nad zmianą
423
0
2 35
2018-10-04 09:25:05 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
424
0
0 36
2018-07-20 14:42:00 Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
230
188
8 34
2018-07-20 11:15:00 Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów Głosowanie nad przyjęciem
425
0
2 33
2018-07-05 20:04:00 Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania Głosowanie nad przyjęciem
366
52
7 34
2018-06-15 09:54:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad zmianą
414
0
1 45
2018-06-06 20:18:00 Ustawa o własności lokali Głosowanie nad zmianą
425
1
1 33
2018-06-06 19:46:00 Ustawa o tachografach Głosowanie nad przyjęciem
420
1
1 38
2018-06-06 19:45:00 Ustawa o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
233
181
16 30
2018-05-10 23:34:00 Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym Głosowanie nad przyjęciem
235
190
4 31
2018-05-10 16:59:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2018-05-09 10:14:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
255
153
26 26
2018-04-13 12:50:00 Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej Głosowanie nad zmianą
270
152
3 35
2018-04-12 18:56:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad przyjęciem
417
2
1 40
2018-03-22 17:08:20 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Głosowanie nad zmianą
426
0
0 34
2018-03-22 17:02:56 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
427
2
0 31
2018-03-22 16:58:23 Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawa o transporcie kolejowym Głosowanie nad zmianą
428
1
0 31
2018-02-28 18:05:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
419
6
0 35
2018-02-08 10:13:00 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o... Głosowanie nad zmianą
421
8
2 29
2018-01-26 11:16:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
402
1
3 54
2018-01-11 10:26:00 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych Głosowanie nad przyjęciem
253
165
18 24
2017-12-08 09:44:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
241
201
2 16
2017-12-08 09:25:00 Ustawa o drogach publicznych Głosowanie nad zmianą
267
158
18 17
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
1 34
2017-10-27 11:26:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
0 24
2017-09-15 13:22:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
0 47
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4 186
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o dozorze technicznym Głosowanie nad zmianą
438
4
0 18
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
1 23
2017-07-07 11:44:00 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
294
34
112 20
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
2 28
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
4 19
2017-04-21 13:58:00 Prawo pocztowe Głosowanie nad zmianą
394
35
3 28
2017-02-10 12:36:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad przyjęciem
231
196
3 30
2016-12-02 10:36:00 Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Głosowanie nad zmianą
267
169
2 22
2016-11-30 11:22:00 Ustawa o kierujących pojazdami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
0
0 32
2016-10-21 10:06:00 Ustawa o transporcie kolejowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
431
0
0 29
2016-10-06 12:28:00 Ustawa o transporcie drogowym Głosowanie nad zmianą
421
0
0 39
2016-07-22 11:03:00 Prawo lotnicze Głosowanie nad zmianą
267
174
2 17
2016-07-21 09:25:00 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Głosowanie nad zmianą
434
0
1 25
2016-07-21 09:24:00 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Głosowanie nad zmianą
429
6
0 25
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.