facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Infrastruktura (27)
Za
2017-12-08 09:44:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
241
201
2 16
2017-12-08 09:25:00 Ustawa o drogach publicznych Głosowanie nad zmianą
267
158
18 17
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
1 34
2017-10-27 11:26:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
0 24
2017-09-15 13:22:00 Prawo o ruchu drogowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
0 47
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4 186
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o dozorze technicznym Głosowanie nad zmianą
438
4
0 18
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
1 23
2017-07-07 11:44:00 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
294
34
112 20
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
2 28
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
4 19
2017-04-21 13:58:00 Prawo pocztowe Głosowanie nad zmianą
394
35
3 28
2017-02-10 12:36:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad przyjęciem
231
196
3 30
2016-12-02 10:36:00 Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Głosowanie nad zmianą
267
169
2 22
2016-11-30 11:22:00 Ustawa o kierujących pojazdami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
0
0 32
2016-10-21 10:06:00 Ustawa o transporcie kolejowym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
431
0
0 29
2016-10-06 12:28:00 Ustawa o transporcie drogowym Głosowanie nad zmianą
421
0
0 39
2016-07-22 11:03:00 Prawo lotnicze Głosowanie nad zmianą
267
174
2 17
2016-07-21 09:25:00 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego Głosowanie nad zmianą
434
0
1 25
2016-07-21 09:24:00 Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym Głosowanie nad zmianą
429
6
0 25
2016-07-07 09:35:00 Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
320
131
0 8
2016-07-07 09:25:00 Ustawa o transporcie kolejowym Głosowanie nad zmianą
442
5
0 12
2016-06-09 09:25:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Głosowanie nad zmianą
438
0
0 22
2016-05-20 17:43:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Głosowanie nad przyjęciem
239
147
16 57
2016-03-31 20:30:00 Ustawa o drogach publicznych oraz ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym Głosowanie nad zmianą
437
0
1 22
2015-12-22 10:24:00 Ustawa o kierujących pojazdami Głosowanie nad zmianą
408
16
9 27
2015-12-16 10:26:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
436
2
2 19
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.