facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Kultura (68)
<
1 2
>
Za
2018-05-10 23:15:00 ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi Głosowanie nad przyjęciem
429
2
2 27
2018-04-12 19:02:00 Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
431
1
1 27
2018-03-22 17:05:51 Ustawa o radiofonii i telewizji Głosowanie nad zmianą
429
1
0 30
2018-03-06 17:50:00 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej Głosowanie nad przyjęciem
399
21
2 38
2018-03-06 12:32:00 Uchwały w 50. rocznicę marca '68 Głosowanie nad przyjęciem
424
3
2 31
2018-02-28 16:58:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci Głosowanie nad przyjęciem
431
0
0 29
2018-02-08 09:38:00 Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
269
153
11 27
2018-01-26 11:18:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego Głosowanie nad przyjęciem
406
3
0 51
2017-12-14 09:33:00 Uchwała w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
423
2
0 35
2017-12-14 09:31:00 Uchwała w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Głosowanie nad przyjęciem
419
3
0 38
2017-12-14 09:31:00 Uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy Głosowanie nad przyjęciem
420
1
2 37
2017-12-08 10:43:00 Ustawa o dotacji przeznaczonej na uzupełnienie kapitału wieczystego Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, dochody z inwestowania którego przeznaczone... Głosowanie nad przyjęciem
416
4
6 34
2017-12-08 10:39:00 Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Głosowanie nad zmianą
420
6
1 33
2017-11-24 13:34:00 Uchwała w 150. rocznicę urodzin Prezydenta Ignacego Mościckiego Głosowanie nad przyjęciem
414
3
11 32
2017-11-24 13:28:00 Ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Głosowanie nad zmianą
432
0
2 26
2017-11-24 11:44:00 Uchwała w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej Głosowanie nad przyjęciem
283
0
4 173
2017-11-24 11:32:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego w 150. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Głosowanie nad przyjęciem
417
3
3 37
2017-11-24 09:24:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 650. rocznicy nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce Głosowanie nad przyjęciem
435
0
0 25
2017-11-09 18:07:00 Ustawa o Instytucie Solidarności i Odwagi Głosowanie nad przyjęciem
259
163
4 34
2017-09-29 10:21:00 Prawo prasowe Głosowanie nad zmianą
426
1
2 31
2017-09-15 12:53:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 40. rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, "Żołnierza Niezłomnego" Kościoła Głosowanie nad przyjęciem
395
5
4 56
2017-09-15 12:51:00 Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
421
0
0 39
2017-06-22 11:05:00 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
421
5
18 16
2017-06-22 10:05:00 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 roku Głosowanie nad przyjęciem
227
211
5 17
2017-06-22 09:55:00 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku Głosowanie nad przyjęciem
224
206
4 26
2017-06-08 23:34:00 Uchwała w sprawie uczczenia 80. rocznicy rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego Głosowanie nad przyjęciem
421
2
3 34
2017-06-08 23:33:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Praw Kobiet Głosowanie nad przyjęciem
397
18
11 34
2017-06-08 23:27:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej Głosowanie nad przyjęciem
435
0
1 24
2017-06-08 23:25:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 250-lecia konfederacji barskiej Głosowanie nad przyjęciem
427
0
6 27
2017-06-08 23:24:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka Głosowanie nad przyjęciem
427
4
3 26
2017-04-21 15:14:00 Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury Głosowanie nad przyjęciem
424
8
1 27
2017-04-21 14:57:00 Ustawa o kinematografii oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
259
173
5 23
2017-04-21 13:32:00 Uchwała w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego Głosowanie nad przyjęciem
343
39
11 67
2017-04-07 17:33:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 140. rocznicy urodzin Bolesława Biegasa Głosowanie nad przyjęciem
404
0
3 53
2017-04-07 15:57:00 Uchwała w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatimskich Głosowanie nad przyjęciem
245
27
11 177
2017-03-23 21:45:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin Głosowanie nad przyjęciem
432
0
0 28
2017-03-09 21:16:00 Ustawa o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - trzecie czytanie Głosowanie nad przyjęciem
434
4
2 20
2017-03-09 20:45:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem troski o trzeźwość Narodu Głosowanie nad przyjęciem
260
39
108 53
2017-03-09 20:23:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Profesora Mariana Raciborskiego w 100. rocznicę śmierci Głosowanie nad przyjęciem
440
0
0 20
2017-02-24 11:25:00 Uchwała w sprawie uczczenia 160. rocznicy powstania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Głosowanie nad przyjęciem
424
1
0 35
2017-02-24 10:40:00 Uchwała w sprawie upamiętnienia 30. rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego Głosowanie nad przyjęciem
430
1
1 28
2017-01-26 18:44:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci Głosowanie nad przyjęciem
437
0
1 21
2016-12-15 20:42:00 Uchwała w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza Głosowanie nad przyjęciem
175
207
25 53
2016-12-15 20:34:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Głosowanie nad przyjęciem
349
30
24 57
2016-11-04 12:26:00 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa o muzeach Głosowanie nad zmianą
429
1
1 29
2016-07-22 13:19:00 Wybór pani Elżbiety Kruk na członka Rady Mediów Narodowych Powołania/odwołania
231
188
10 31
2016-07-22 13:18:00 Wybór pani Joanny Katarzyny Lichockiej na członka Rady Mediów Narodowych Powołania/odwołania
236
182
7 35
2016-07-22 13:18:00 Wybór pana Krzysztofa Czabańskiego na członka Rady Mediów Narodowych Powołania/odwołania
226
188
7 39
2016-07-22 12:56:00 Wybór pani Elżbiety Więcławskiej-Sauk na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Powołania/odwołania
237
196
2 25
2016-07-22 12:54:00 Wybór pana Witolda Kołodziejskiego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Powołania/odwołania
238
189
3 30
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.