facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Obrona narodowa (26)
Za
2018-11-09 12:21:43 Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
389
21
0 43
2018-10-04 09:58:28 Ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
256
170
1 33
2018-07-05 18:21:00 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Głosowanie nad przyjęciem
270
155
5 29
2018-05-10 21:18:00 Ustawa o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
260
25
146 29
2018-03-06 17:32:00 Ustawa o pozbawieniu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji... Głosowanie nad przyjęciem
264
159
6 31
2018-02-08 09:25:00 Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Głosowanie nad zmianą
428
1
0 31
2017-12-08 09:25:00 Ustawa o drogach publicznych Głosowanie nad zmianą
267
158
18 17
2017-11-09 18:59:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
267
153
3 37
2017-10-27 11:56:00 Prawo o ustroju sądów wojskowych Głosowanie nad zmianą
381
37
5 37
2017-09-15 10:40:00 Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prawo zamówień publicznych Głosowanie nad zmianą
434
1
5 20
2017-05-24 15:15:00 Wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Głosowanie nad przyjęciem
190
238
14 18
2017-01-26 19:39:00 Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Głosowanie nad zmianą
441
1
1 16
2016-12-02 11:51:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym... Głosowanie nad przyjęciem
425
1
1 33
2016-11-16 13:33:00 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
269
170
0 21
2016-10-05 09:37:00 Ustawa o Agencji Mienia Wojskowego Głosowanie nad zmianą
231
177
18 34
2016-07-06 21:10:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
441
0
0 18
2016-07-05 11:57:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Głosowanie nad przyjęciem
166
267
3 23
2016-06-10 15:25:00 Ustawa o działaniach antyterrorystycznych Głosowanie nad przyjęciem
249
173
10 28
2016-06-08 09:45:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w... Głosowanie nad zmianą
303
57
68 32
2016-05-20 11:39:00 Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Głosowanie nad przyjęciem
262
174
5 18
2016-03-31 20:40:00 Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Głosowanie nad zmianą
427
8
7 18
2016-03-16 17:45:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w... Głosowanie nad przyjęciem
301
0
131 28
2016-01-30 01:50:00 Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych Głosowanie nad zmianą
273
165
7 15
2016-01-28 23:10:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze Głosowanie nad przyjęciem
237
207
8 8
2016-01-28 22:50:00 Prawo o prokuraturze Głosowanie nad przyjęciem
236
209
7 8
2016-01-15 10:27:00 Ustawa o Policji Głosowanie nad przyjęciem
234
213
3 10
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.