facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Ochrona środowiska i leśnictwo (40)
Za
2019-02-22 00:25:53 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
371
25
27 37
2018-12-14 12:57:29 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
232
192
4 31
2018-11-09 12:29:07 Ratyfikacja Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową Głosowanie nad przyjęciem
408
1
1 43
2018-07-20 14:42:00 Ustawa o lasach oraz Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
230
188
8 34
2018-07-20 12:44:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów... Głosowanie nad zmianą
226
194
4 36
2018-07-05 19:13:00 Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
0 35
2018-07-05 18:57:00 Ustawa o odpadach oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
1
4 31
2018-06-15 11:14:00 Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
377
0
38 45
2018-06-15 10:35:00 Prawo geologiczne i górnicze oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
1
4 43
2018-06-15 10:24:00 Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
355
50
13 42
2018-06-06 20:16:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
432
0
1 27
2018-03-06 14:04:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
221
196
7 36
2018-02-28 17:40:00 Prawo wodne Głosowanie nad zmianą
244
173
4 39
2018-02-08 10:57:00 Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
198
1 31
2018-02-08 10:39:00 Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Głosowanie nad przyjęciem
418
3
1 38
2018-01-10 22:17:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian... Głosowanie nad przyjęciem
239
186
14 21
2017-12-14 09:30:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
427
0
0 33
2017-11-24 13:28:00 Ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Głosowanie nad zmianą
432
0
2 26
2017-11-24 12:14:00 Ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
422
0
5 33
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
1 34
2017-09-15 13:21:00 Prawo ochrony środowiska oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
2
0 44
2017-09-15 13:19:00 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
397
16
10 37
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
1 16
2017-07-12 18:38:00 Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
353
54
5 48
2017-07-07 12:29:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
232
199
5 24
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
4 19
2017-04-07 17:14:00 Ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
261
162
0 37
2017-04-07 17:10:00 Ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad zmianą
226
192
3 39
2017-03-23 22:24:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
242
184
10 24
2017-03-23 20:25:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Głosowanie nad przyjęciem
173
262
4 21
2016-10-06 10:33:00 Ustawa o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2016-07-06 19:44:00 Prawo atomowe Głosowanie nad zmianą
237
214
0 8
2016-05-20 14:35:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
231
2
197 29
2016-05-13 09:28:00 Ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba Głosowanie nad przyjęciem
437
2
0 21
2016-04-13 19:49:00 Ustawa o lasach Głosowanie nad zmianą
233
210
5 12
2016-04-01 09:57:00 Prawo geologiczne i górnicze Głosowanie nad zmianą
438
0
0 22
2016-03-11 09:21:00 Ustawa o lasach oraz ustawa o ochronie przyrody Głosowanie nad zmianą
233
154
61 12
2015-12-16 10:57:00 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na... Głosowanie nad zmianą
266
157
16 20
2015-12-16 10:47:00 Prawo wodne Głosowanie nad zmianą
265
30
143 21
2015-12-16 10:31:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
412
0
29 18
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.