facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Polityka społeczna i rodzinna (53)
<
1 2
>
Za
2018-05-10 22:14:00 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
2 23
2018-05-10 17:26:00 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Głosowanie nad zmianą
436
3
2 19
2018-05-10 17:00:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektóre ustawy Głosowanie nad zmianą
431
1
1 27
2018-05-09 09:59:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Głosowanie nad przyjęciem
424
1
12 23
2018-05-09 09:43:00 Ustawy o rencie socjalnej Głosowanie nad zmianą
437
1
0 22
2018-04-13 12:39:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
1 32
2018-02-08 09:56:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
179
235
12 34
2018-02-08 09:44:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
159
246
26 29
2018-02-08 09:26:00 Ustawa o pomocy społecznej Głosowanie nad zmianą
427
2
1 30
2018-01-10 22:24:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2017-11-24 11:32:00 Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele Głosowanie nad przyjęciem
254
156
23 27
2017-11-24 10:16:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
226
209
4 21
2017-11-24 10:01:00 Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
437
1
0 22
2017-09-29 10:23:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób... Głosowanie nad zmianą
434
1
1 24
2017-09-29 10:22:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Głosowanie nad zmianą
433
0
2 25
2017-09-15 13:27:00 Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,... Głosowanie nad zmianą
410
2
1 47
2017-09-15 12:55:00 Ratyfikacja umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016... Głosowanie nad przyjęciem
413
3
3 41
2017-09-15 12:35:00 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Głosowanie nad przyjęciem
236
194
1 29
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-07-07 10:46:00 Ustawy związane z systemami wsparcia rodzin Głosowanie nad przyjęciem
269
157
16 18
2017-07-07 09:22:00 Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Głosowanie nad zmianą
434
0
1 25
2017-06-22 10:39:00 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
350
62
32 16
2017-06-22 09:34:00 Ustawa w związku z realizacją programu "Za życiem" Głosowanie nad zmianą
441
0
0 19
2017-06-08 21:39:00 Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
438
2
1 19
2017-05-11 14:38:00 Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,... Głosowanie nad zmianą
425
1
0 33
2017-04-21 15:02:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Głosowanie nad zmianą
417
3
0 40
2017-04-07 18:00:00 Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
320
26
30 84
2017-04-07 13:41:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
440
2
0 18
2017-02-10 13:30:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Głosowanie nad zmianą
407
1
0 52
2017-02-10 11:50:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
0 33
2017-02-10 11:47:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
422
1
2 35
2016-12-02 11:13:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
389
8
33 30
2016-12-02 11:11:00 Ustawa o pomocy społecznej Głosowanie nad zmianą
427
2
3 28
2016-11-16 14:29:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
262
149
19 30
2016-11-04 12:25:00 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem" Głosowanie nad przyjęciem
267
140
21 32
2016-10-21 11:22:00 Uchwała w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny Głosowanie nad przyjęciem
273
43
105 39
2016-10-21 09:32:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Głosowanie nad zmianą
428
0
0 32
2016-10-21 09:31:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników Głosowanie nad zmianą
397
35
5 23
2016-10-06 11:32:00 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa o świadczeniach przedemerytalnych Głosowanie nad zmianą
435
0
2 23
2016-10-06 11:31:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Głosowanie nad zmianą
430
0
1 29
2016-09-23 09:43:00 Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych dnia 11 czerwca... Głosowanie nad przyjęciem
440
0
0 20
2016-07-22 09:50:00 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym Głosowanie nad zmianą
238
160
48 14
2016-07-19 20:06:00 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Głosowanie nad zmianą
446
0
0 14
2016-07-07 10:02:00 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Głosowanie nad zmianą
380
47
14 18
2016-05-20 13:45:00 Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Głosowanie nad przyjęciem
416
6
4 33
2016-05-20 13:44:00 Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Głosowanie nad zmianą
423
0
5 31
2016-04-29 10:38:00 Ustawa w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych... Głosowanie nad zmianą
436
1
2 21
2016-04-29 10:34:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy oraz ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności... Głosowanie nad zmianą
440
0
2 18
2016-04-13 09:19:00 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu... Głosowanie nad przyjęciem
427
0
0 33
2016-03-16 17:46:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
277
157
2 24
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.