facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Polityka społeczna i rodzinna (84)
<
1 2
>
Za
2019-02-20 23:03:56 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
171
260
6 23
2019-02-20 23:01:25 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
170
258
7 25
2019-02-20 22:58:59 Sprawozdanie z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie" na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Głosowanie nad przyjęciem
21
405
8 26
2019-02-20 22:56:38 Informacja Rządu o działaniach podejmowanych w 2017 r. na rzecz realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad przyjęciem
175
237
24 24
2019-01-31 01:15:25 Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym Głosowanie nad przyjęciem
259
20
134 47
2018-12-14 13:18:35 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
153
267
3 36
2018-12-14 13:15:48 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
158
266
3 32
2018-12-14 13:10:45 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
423
6
0 30
2018-12-06 19:08:53 Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych Głosowanie nad zmianą
426
2
2 30
2018-11-23 09:58:01 Wybór pana Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
230
185
5 36
2018-11-09 12:40:45 Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Głosowanie nad zmianą
354
10
16 73
2018-10-23 23:53:26 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
232
184
3 41
2018-10-23 22:57:12 Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad przyjęciem
244
65
113 38
2018-10-04 10:54:33 Wybór pani Agnieszki Marii Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
194
192
12 62
2018-10-04 10:38:30 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy Głosowanie nad zmianą
399
8
13 40
2018-10-03 09:26:31 Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Głosowanie nad odrzuceniem
170
227
14 49
2018-09-13 20:31:00 Wybór pana Pawła Kukiza-Szczucińskiego na rzecznika praw dziecka Powołania/odwołania
171
215
29 45
2018-09-13 19:55:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej... Głosowanie nad zmianą
420
0
1 39
2018-09-13 19:42:00 Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
408
6
1 45
2018-09-13 19:13:00 Ustawa o weteranach działań poza granicami państwa Głosowanie nad zmianą
406
0
2 52
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
413
1
1 45
2018-07-20 11:53:00 Ustawa w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę Głosowanie nad zmianą
426
0
1 33
2018-07-05 18:23:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Głosowanie nad zmianą
247
178
6 28
2018-06-15 09:49:00 Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i... Głosowanie nad zmianą
416
1
0 43
2018-06-15 09:37:00 Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego Głosowanie nad zmianą
417
1
2 40
2018-06-07 20:38:00 Ustawa o związkach zawodowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
395
27
14 24
2018-06-07 20:27:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
427
0
2 31
2018-06-07 20:26:00 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Głosowanie nad zmianą
227
183
22 28
2018-06-06 20:15:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
421
3
2 34
2018-06-06 19:29:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej Powołania/odwołania
192
234
2 32
2018-06-06 19:28:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło Powołania/odwołania
189
235
4 32
2018-05-10 22:14:00 Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
2 23
2018-05-10 17:26:00 Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych Głosowanie nad zmianą
436
3
2 19
2018-05-10 17:00:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektóre ustawy Głosowanie nad zmianą
431
1
1 27
2018-05-09 09:59:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności Głosowanie nad przyjęciem
424
1
12 23
2018-05-09 09:43:00 Ustawy o rencie socjalnej Głosowanie nad zmianą
437
1
0 22
2018-04-13 12:39:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
1 32
2018-02-08 09:56:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
179
235
12 34
2018-02-08 09:44:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
159
246
26 29
2018-02-08 09:26:00 Ustawa o pomocy społecznej Głosowanie nad zmianą
427
2
1 30
2018-01-10 22:24:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2017-11-24 11:32:00 Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele Głosowanie nad przyjęciem
254
156
23 27
2017-11-24 10:16:00 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
226
209
4 21
2017-11-24 10:01:00 Ustawa o spółdzielniach socjalnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
437
1
0 22
2017-09-29 10:23:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób... Głosowanie nad zmianą
434
1
1 24
2017-09-29 10:22:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Głosowanie nad zmianą
433
0
2 25
2017-09-15 13:27:00 Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz zmianie ustawy o pomocy społecznej,... Głosowanie nad zmianą
410
2
1 47
2017-09-15 12:55:00 Ratyfikacja umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016... Głosowanie nad przyjęciem
413
3
3 41
2017-09-15 12:35:00 Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Głosowanie nad przyjęciem
236
194
1 29
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.