facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Rolnictwo i rozwój wsi (62)
<
1 2
>
Za
2018-11-22 19:57:02 Ustawa o paszach Głosowanie nad zmianą
383
2
24 47
2018-11-22 19:44:03 Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach... Głosowanie nad zmianą
411
0
2 43
2018-11-09 11:56:34 Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne Głosowanie nad przyjęciem
220
170
16 47
2018-11-09 10:14:11 Zmiana niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji Głosowanie nad zmianą
424
0
0 29
2018-10-23 23:32:25 Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Głosowanie nad zmianą
262
154
9 35
2018-10-04 20:59:59 Ustawa o kołach gospodyń wiejskich Głosowanie nad przyjęciem
406
14
11 29
2018-10-04 10:04:42 Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Głosowanie nad zmianą
425
0
0 35
2018-10-04 10:00:25 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad zmianą
296
2
129 33
2018-09-13 19:48:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
411
3
0 46
2018-09-13 19:34:00 Ustawa o spółdzielniach rolników Głosowanie nad zmianą
263
127
23 47
2018-07-20 12:52:00 Ustawa w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych Głosowanie nad zmianą
418
1
2 39
2018-07-20 12:08:00 Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Głosowanie nad zmianą
416
0
2 42
2018-07-20 11:40:00 Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Głosowanie nad zmianą
415
4
0 41
2018-07-05 18:22:00 Ustawa o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Głosowanie nad zmianą
424
3
0 32
2018-06-15 10:24:00 Prawo łowieckie oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
355
50
13 42
2018-06-15 09:57:00 Ustawa o ochronie roślin oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
414
2
0 44
2018-04-13 12:39:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
1 32
2018-03-06 14:04:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
221
196
7 36
2018-02-28 18:06:00 Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Głosowanie nad zmianą
425
0
3 32
2018-02-08 10:57:00 Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
198
1 31
2018-02-08 10:38:00 Uchwała w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Głosowanie nad przyjęciem
428
1
0 31
2018-01-26 11:36:00 Ustawa o ochronie zwierząt oraz Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
406
1
2 51
2018-01-10 22:21:00 Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
243
125
68 24
2017-12-14 19:36:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Głosowanie nad przyjęciem
433
0
0 27
2017-11-09 18:26:00 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Głosowanie nad zmianą
230
182
9 39
2017-09-27 13:50:00 Wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela Głosowanie nad przyjęciem
169
231
22 38
2017-09-15 12:56:00 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Głosowanie nad przyjęciem
420
0
0 40
2017-07-20 16:02:00 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Głosowanie nad zmianą
450
0
1 9
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
1 16
2017-07-07 11:21:00 Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
5
2 35
2017-06-22 10:39:00 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
350
62
32 16
2017-05-25 19:29:00 Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Głosowanie nad zmianą
435
3
0 22
2017-05-25 19:16:00 Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin Głosowanie nad zmianą
247
62
132 19
2017-04-21 14:50:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata... Głosowanie nad zmianą
265
170
1 24
2017-02-10 12:13:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Głosowanie nad przyjęciem
266
166
2 26
2017-02-10 12:06:00 Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Głosowanie nad przyjęciem
233
193
6 28
2016-12-02 12:13:00 Ustawa o nasiennictwie oraz ustawa o ochronie roślin Głosowanie nad zmianą
377
35
15 33
2016-11-30 11:53:00 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad przyjęciem
278
148
1 33
2016-11-29 14:36:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach... Głosowanie nad zmianą
417
0
0 43
2016-11-16 12:38:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Głosowanie nad przyjęciem
402
37
1 20
2016-11-15 20:24:00 Ustawa o ochronie zwierząt Głosowanie nad zmianą
436
1
3 20
2016-11-15 20:15:00 Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Głosowanie nad zmianą
408
0
32 20
2016-11-15 20:11:00 Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych Głosowanie nad zmianą
400
5
35 20
2016-11-04 14:51:00 Ustawa o paszach Głosowanie nad zmianą
395
15
6 44
2016-11-04 13:37:00 Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Głosowanie nad zmianą
395
14
22 29
2016-10-21 09:58:00 Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego Głosowanie nad zmianą
412
16
3 29
2016-10-21 09:46:00 Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad zmianą
395
3
32 30
2016-10-21 09:31:00 Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników Głosowanie nad zmianą
397
35
5 23
2016-09-22 11:21:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Głosowanie nad zmianą
429
3
3 25
2016-09-05 18:29:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
431
0
0 29
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.