facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawiedliwość i prawa człowieka (65)
<
1 2
>
Za
2018-01-26 11:51:00 Wybór Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
228
25
2 205
2018-01-26 11:14:00 Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
279
5
130 46
2018-01-26 09:21:00 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
408
0
1 51
2018-01-10 23:33:00 Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2017-12-08 15:15:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
237
166
22 35
2017-12-08 14:06:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
239
171
24 26
2017-12-08 10:29:00 Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
1 23
2017-12-06 19:59:00 Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad zmianą
427
0
2 31
2017-10-27 11:56:00 Prawo o ustroju sądów wojskowych Głosowanie nad zmianą
381
37
5 37
2017-09-15 12:48:00 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Głosowanie nad zmianą
385
32
1 42
2017-09-15 09:57:00 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Głosowanie nad zmianą
409
8
25 18
2017-09-15 09:45:00 Wybór pana Justyna Piskorskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
248
3
18 191
2017-07-20 15:00:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
235
192
23 10
2017-07-12 18:18:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
229
3
0 228
2017-07-12 16:40:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
227
5
0 228
2017-06-08 21:28:00 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Głosowanie nad zmianą
436
5
0 19
2017-05-11 13:56:00 Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
225
201
3 30
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
1 26
2017-03-23 22:29:00 Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Powołania/odwołania
244
44
110 62
2017-03-23 20:24:00 Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2017-02-24 11:24:00 Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
236
160
39 25
2017-02-24 10:16:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych Głosowanie nad zmianą
241
195
4 20
2017-01-26 20:16:00 Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
240
165
20 34
2016-12-15 00:50:00 Wybór pana Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
231
179
5 45
2016-12-15 00:31:00 Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
421
0
1 38
2016-12-15 00:30:00 Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
6
1 35
2016-12-15 00:29:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2016-12-15 00:28:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
423
8
0 29
2016-12-15 00:27:00 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
405
13
2 40
2016-12-15 00:07:00 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
240
168
16 36
2016-12-13 21:21:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad przyjęciem
229
198
4 29
2016-12-02 11:23:00 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
0 25
2016-11-30 10:21:00 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Głosowanie nad przyjęciem
228
200
6 26
2016-11-04 14:42:00 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Głosowanie nad przyjęciem
228
189
9 34
2016-11-04 13:22:00 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i... Głosowanie nad zmianą
237
190
4 29
2016-10-21 09:59:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. Głosowanie nad przyjęciem
434
0
0 26
2016-10-06 11:09:00 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawa - Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
352
58
18 32
2016-09-23 09:40:00 Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Głosowanie nad przyjęciem
424
5
1 30
2016-07-22 09:57:00 Kodeks postępowania cywilnego Głosowanie nad zmianą
442
0
0 18
2016-07-21 09:59:00 Powołanie pana Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Powołania/odwołania
256
166
13 25
2016-07-07 13:10:00 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Głosowanie nad przyjęciem
238
173
0 48
2016-06-23 11:25:00 Wybór pana Krzysztofa Wyszkowskiego na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
257
177
6 20
2016-06-23 11:25:00 Wybór pana Henryka Wujca na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
175
263
4 18
2016-06-23 11:24:00 Głosowanie nad wyborem pana Wojciecha Jerzego Muszyńskiego na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
49
379
6 26
2016-06-23 11:21:00 Głosowanie nad wyborem pana Józefa Mareckiego na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
264
175
4 17
2016-06-23 11:21:00 Wybór pana Bogdana Lisa na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
173
264
4 19
2016-06-23 11:20:00 Wybór pana Andrzeja Friszkego na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
175
261
6 18
2016-06-23 11:20:00 Wybór pana Piotra Franaszka na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
264
173
5 18
2016-06-23 11:19:00 Wybór pana Jana Drausa na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
238
194
8 20
2016-06-23 11:18:00 Wybór pana Ludwika Dorna na członka Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej Powołania/odwołania
142
282
16 20
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.