facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawiedliwość i prawa człowieka (80)
<
1 2
>
Za
2018-05-10 16:58:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
234
200
2 24
2018-05-10 16:53:00 Ustawa o ochronie danych osobowych Głosowanie nad przyjęciem
233
176
25 26
2018-04-12 18:59:00 Ustawa o Służbie Więziennej i ustawa - Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
280
145
1 34
2018-04-12 18:51:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
236
149
26 49
2018-04-12 18:46:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad zmianą
238
164
23 35
2018-04-12 18:25:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad zmianą
233
172
29 26
2018-04-12 18:17:00 Ustawa o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
2018-03-22 18:59:02 Głosowanie nad wyborem pana Czesława Pawła Kłaka na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
254
142
16 48
2018-03-22 17:41:40 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
276
153
4 27
2018-03-22 17:18:18 Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Głosowanie nad zmianą
261
152
18 29
2018-03-06 12:52:00 Wybór sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa Powołania/odwołania
267
0
2 191
2018-02-28 18:19:00 Głosowanie nad wyborem pana Macieja Gustawa Zaborowskiego na stanowisko członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
261
149
16 34
2018-02-28 17:33:00 Ustawa o kosztach komorniczych Głosowanie nad przyjęciem
249
185
3 23
2018-02-28 17:17:00 Ustawa o komornikach sądowych Głosowanie nad przyjęciem
254
174
4 28
2018-02-08 10:14:00 Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Głosowanie nad zmianą
422
2
2 34
2018-01-26 11:51:00 Wybór Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
228
25
2 205
2018-01-26 11:14:00 Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
279
5
130 46
2018-01-26 09:21:00 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
408
0
1 51
2018-01-10 23:33:00 Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2017-12-08 15:15:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
237
166
22 35
2017-12-08 14:06:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
239
171
24 26
2017-12-08 10:29:00 Kodeks postępowania karnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
436
0
1 23
2017-12-06 19:59:00 Prawo restrukturyzacyjne oraz Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad zmianą
427
0
2 31
2017-10-27 11:56:00 Prawo o ustroju sądów wojskowych Głosowanie nad zmianą
381
37
5 37
2017-09-15 12:48:00 Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji Głosowanie nad zmianą
385
32
1 42
2017-09-15 09:57:00 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Głosowanie nad zmianą
409
8
25 18
2017-09-15 09:45:00 Wybór pana Justyna Piskorskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
248
3
18 191
2017-07-20 15:00:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
235
192
23 10
2017-07-12 18:18:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
229
3
0 228
2017-07-12 16:40:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
227
5
0 228
2017-06-08 21:28:00 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Głosowanie nad zmianą
436
5
0 19
2017-05-11 13:56:00 Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
225
201
3 30
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
1 26
2017-03-23 22:29:00 Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Powołania/odwołania
244
44
110 62
2017-03-23 20:24:00 Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2017-02-24 11:24:00 Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
236
160
39 25
2017-02-24 10:16:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych Głosowanie nad zmianą
241
195
4 20
2017-01-26 20:16:00 Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
240
165
20 34
2016-12-15 00:50:00 Wybór pana Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
231
179
5 45
2016-12-15 00:31:00 Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
421
0
1 38
2016-12-15 00:30:00 Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
6
1 35
2016-12-15 00:29:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2016-12-15 00:28:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
423
8
0 29
2016-12-15 00:27:00 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
405
13
2 40
2016-12-15 00:07:00 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
240
168
16 36
2016-12-13 21:21:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad przyjęciem
229
198
4 29
2016-12-02 11:23:00 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
0 25
2016-11-30 10:21:00 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Głosowanie nad przyjęciem
228
200
6 26
2016-11-04 14:42:00 Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Głosowanie nad przyjęciem
228
189
9 34
2016-11-04 13:22:00 Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i... Głosowanie nad zmianą
237
190
4 29
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.