facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Samorząd terytorialny i polityka regionalna (31)
Za
2018-01-26 11:16:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
402
1
3 54
2017-12-14 19:55:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,... Głosowanie nad zmianą
264
161
6 29
2017-11-24 12:27:00 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
246
161
20 33
2017-11-24 12:14:00 Ustawa o odpadach Głosowanie nad zmianą
422
0
5 33
2017-11-09 18:59:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
267
153
3 37
2017-10-27 12:30:00 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
195
1 34
2017-10-27 11:53:00 Ustawa o samorządzie gminnym Głosowanie nad zmianą
428
1
2 29
2017-10-27 10:43:00 Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Głosowanie nad przyjęciem
274
161
7 18
2017-09-15 13:19:00 Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
397
16
10 37
2017-09-15 10:50:00 Ustawa o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
263
164
8 25
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4 186
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-07-07 11:54:00 Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
271
133
30 26
2017-06-22 10:09:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
408
7
15 30
2017-06-08 23:12:00 Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektóre inne ustawypoprawkami Głosowanie nad zmianą
253
189
1 17
2017-05-25 19:30:00 Ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
436
2
0 22
2017-04-21 15:15:00 Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
433
0
0 27
2017-03-09 20:22:00 Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim Głosowanie nad przyjęciem
432
1
6 21
2017-02-10 12:18:00 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
410
11
1 38
2016-12-15 00:32:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
0
0 31
2016-12-14 23:58:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Głosowanie nad przyjęciem
229
199
5 27
2016-12-14 22:32:00 Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
230
199
5 26
2016-12-01 09:17:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
423
0
1 36
2016-12-01 09:15:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie Głosowanie nad przyjęciem
418
0
2 40
2016-11-15 20:24:00 Ustawa o ochronie zwierząt Głosowanie nad zmianą
436
1
3 20
2016-09-14 10:10:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Głosowanie nad zmianą
275
2
153 30
2016-06-09 09:25:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Głosowanie nad zmianą
438
0
0 22
2016-04-01 10:01:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2016-03-18 10:10:00 Karta Nauczyciela Głosowanie nad zmianą
307
130
1 22
2015-12-29 23:24:00 Ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
269
156
17 18
2015-12-16 10:26:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
436
2
2 19
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.