facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Unia Europejska (15)
Za
2018-02-28 18:20:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
403
3
9 45
2018-02-08 10:38:00 Uchwała w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Głosowanie nad przyjęciem
428
1
0 31
2017-10-27 13:04:00 Uchwała w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie... Głosowanie nad przyjęciem
258
157
11 34
2017-10-27 12:09:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-06-22 11:30:00 Uchwała w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i... Głosowanie nad przyjęciem
281
148
4 27
2017-05-11 13:15:00 Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja... Głosowanie nad przyjęciem
410
2
1 46
2017-04-21 15:16:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
412
1
2 45
2017-03-23 21:40:00 Uchwała w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
244
175
15 26
2016-12-02 12:40:00 Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Głosowanie nad przyjęciem
397
5
4 54
2016-10-21 11:26:00 Uchwała w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania... Głosowanie nad przyjęciem
431
0
1 28
2016-10-06 13:11:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec... Głosowanie nad przyjęciem
232
192
0 36
2016-10-06 13:04:00 Uchwała w sprawie umów międzynarodowych TTIP i CETA Głosowanie nad przyjęciem
326
90
11 33
2016-10-06 11:35:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a... Głosowanie nad przyjęciem
428
4
1 27
2016-04-01 09:29:00 Uchwały w sprawie:- polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, - polityki imigracyjnej Polski Głosowanie nad przyjęciem
267
158
14 21
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.