facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawy zagraniczne (61)
<
1 2
>
Za
2018-10-04 09:25:47 Ratyfikacja Konwencji Rady Europy o koprodukcji filmowej (poprawionej), sporządzonej w Rotterdamie dnia 30 stycznia 2017 r. Głosowanie nad przyjęciem
420
1
2 37
2018-09-13 19:42:00 Ratyfikacja Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
408
6
1 45
2018-07-20 12:46:00 Ratyfikacja Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i... Głosowanie nad przyjęciem
422
0
0 38
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
418
1
2 39
2018-07-20 12:45:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
413
1
1 45
2018-07-05 20:21:00 Ratyfikacja Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy Głosowanie nad przyjęciem
412
0
0 47
2018-06-15 09:16:00 Uchwała w sprawie uwolnienia obywateli Ukrainy więzionych w Rosji z motywów politycznych Głosowanie nad przyjęciem
410
2
4 44
2018-06-07 20:57:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Łotewskiej o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy... Głosowanie nad przyjęciem
416
1
2 41
2018-06-07 20:56:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
426
0
2 32
2018-06-07 20:55:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-06-07 20:54:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-06-07 20:53:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
0
2 31
2018-06-07 20:52:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republika Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
2 25
2018-06-07 20:51:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
433
1
2 24
2018-06-07 20:50:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
1
2 27
2018-06-07 20:49:00 Wypowiedzenie Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
420
0
3 37
2018-06-07 20:48:00 Wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
432
1
2 25
2018-06-07 20:47:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
427
1
2 30
2018-06-07 20:46:00 Wypowiedzenie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Grecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji Głosowanie nad przyjęciem
430
0
3 27
2018-06-07 20:45:00 Ratyfikacja Umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Głosowanie nad przyjęciem
433
0
1 26
2018-06-07 20:29:00 Ratyfikacja Kompleksowej i wzmocnionej umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
1 30
2018-06-07 20:28:00 Ratyfikacja Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Islamską Republiką... Głosowanie nad przyjęciem
430
0
2 28
2018-06-07 20:27:00 Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym Głosowanie nad przyjęciem
427
0
2 31
2018-04-13 13:06:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień... Głosowanie nad przyjęciem
241
165
20 34
2018-04-13 12:54:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w... Głosowanie nad przyjęciem
419
1
2 38
2018-04-13 12:53:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej... Głosowanie nad przyjęciem
424
1
2 33
2018-04-13 12:52:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga... Głosowanie nad przyjęciem
426
1
1 32
2018-04-13 12:51:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej... Głosowanie nad przyjęciem
414
3
1 42
2018-03-22 17:19:00 Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-02-08 10:40:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2018-02-08 10:39:00 Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Głosowanie nad przyjęciem
418
3
1 38
2018-02-08 09:38:00 Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
269
153
11 27
2018-01-10 22:17:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian... Głosowanie nad przyjęciem
239
186
14 21
2017-10-27 12:09:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2017-10-27 12:08:00 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem RP a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu OBWE w... Głosowanie nad przyjęciem
429
1
0 30
2017-09-29 11:21:00 Ratyfikacja Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą... Głosowanie nad przyjęciem
426
0
3 31
2017-09-29 10:26:00 Ratyfikacja Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstwy opodatkowania... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2017-09-15 13:28:00 Wypowiedzenie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,... Głosowanie nad przyjęciem
415
0
1 44
2017-09-15 12:55:00 Ratyfikacja umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016... Głosowanie nad przyjęciem
413
3
3 41
2017-09-15 12:54:00 Ratyfikacja umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
415
0
0 45
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1 185
2017-04-21 14:59:00 Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
438
0
0 22
2017-04-21 14:58:00 Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
436
0
1 23
2017-04-07 15:58:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób Głosowanie nad przyjęciem
397
3
0 60
2016-12-15 00:31:00 Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
0 31
2016-12-02 11:51:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym... Głosowanie nad przyjęciem
425
1
1 33
2016-11-30 12:12:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22... Głosowanie nad przyjęciem
380
5
1 74
2016-11-30 12:11:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku... Głosowanie nad przyjęciem
325
4
2 129
2016-11-16 12:22:00 Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Głosowanie nad przyjęciem
314
13
4 129
2016-10-21 09:59:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. Głosowanie nad przyjęciem
434
0
0 26
<
1 2
>
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.