facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Sprawy zagraniczne (38)
Za
2018-04-13 13:06:00 Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień... Głosowanie nad przyjęciem
241
165
20 34
2018-04-13 12:54:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w... Głosowanie nad przyjęciem
419
1
2 38
2018-04-13 12:53:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej... Głosowanie nad przyjęciem
424
1
2 33
2018-04-13 12:52:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Belgii i Rządem Wielkiego Księstwa Luksemburga... Głosowanie nad przyjęciem
426
1
1 32
2018-04-13 12:51:00 Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie popierania i wzajemnej... Głosowanie nad przyjęciem
414
3
1 42
2018-03-22 17:19:00 Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji Głosowanie nad przyjęciem
431
0
2 27
2018-02-08 10:40:00 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy... Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2018-02-08 10:39:00 Ustawa o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego... Głosowanie nad przyjęciem
418
3
1 38
2018-02-08 09:38:00 Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
269
153
11 27
2018-01-10 22:17:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian... Głosowanie nad przyjęciem
239
186
14 21
2017-10-27 12:09:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o dialogu politycznym i współpracy między UE i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kuby, z... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2017-10-27 12:08:00 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem RP a Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w sprawie statusu OBWE w... Głosowanie nad przyjęciem
429
1
0 30
2017-09-29 11:21:00 Ratyfikacja Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą... Głosowanie nad przyjęciem
426
0
3 31
2017-09-29 10:26:00 Ratyfikacja Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstwy opodatkowania... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2017-09-15 13:28:00 Wypowiedzenie umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji,... Głosowanie nad przyjęciem
415
0
1 44
2017-09-15 12:55:00 Ratyfikacja umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016... Głosowanie nad przyjęciem
413
3
3 41
2017-09-15 12:54:00 Ratyfikacja umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
415
0
0 45
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1 185
2017-04-21 14:59:00 Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
438
0
0 22
2017-04-21 14:58:00 Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
436
0
1 23
2017-04-07 15:58:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób Głosowanie nad przyjęciem
397
3
0 60
2016-12-15 00:31:00 Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
0 31
2016-12-02 11:51:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym... Głosowanie nad przyjęciem
425
1
1 33
2016-11-30 12:12:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22... Głosowanie nad przyjęciem
380
5
1 74
2016-11-30 12:11:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku... Głosowanie nad przyjęciem
325
4
2 129
2016-11-16 12:22:00 Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. Głosowanie nad przyjęciem
314
13
4 129
2016-10-21 09:59:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Konwencji nr 29 dotyczącej pracy przymusowej z 1930 r., przyjętego w Genewie w dniu 11 czerwca 2014 r. Głosowanie nad przyjęciem
434
0
0 26
2016-10-06 11:35:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a... Głosowanie nad przyjęciem
428
4
1 27
2016-10-06 10:33:00 Ustawa o ratyfikacji przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie... Głosowanie nad przyjęciem
402
36
0 22
2016-09-23 09:43:00 Ustawa o ratyfikacji Poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej dnia 23 lutego 2006 r. w Genewie, zatwierdzonych dnia 11 czerwca... Głosowanie nad przyjęciem
440
0
0 20
2016-09-23 09:42:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie zapobiegania... Głosowanie nad przyjęciem
438
2
0 20
2016-07-06 21:10:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
441
0
0 18
2016-04-13 09:19:00 Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu... Głosowanie nad przyjęciem
427
0
0 33
2016-04-01 09:56:00 Ustawa o Karcie Polaka Głosowanie nad przyjęciem
439
0
0 21
2016-03-31 20:42:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania... Głosowanie nad przyjęciem
441
0
2 17
2016-03-31 20:41:00 Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego... Głosowanie nad przyjęciem
434
2
0 24
2016-03-11 09:26:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. Głosowanie nad przyjęciem
447
0
0 13
2015-12-17 16:48:00 Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego Głosowanie nad przyjęciem
422
7
4 26
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.