facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne
Filtruj po posiedzeniu lub kategorii tematycznej
Głosowania: Ochrona Zdrowia (31)
Za
2018-04-13 13:15:00 Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
258
154
12 36
2018-04-12 18:52:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
231
168
13 48
2018-03-01 10:58:00 Zmiana niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty Głosowanie nad zmianą
434
2
0 24
2017-11-24 09:51:00 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
436
1
1 22
2017-10-27 11:51:00 Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej Głosowanie nad przyjęciem
229
198
2 31
2017-10-27 11:33:00 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
412
5
15 28
2017-09-29 10:38:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów... Głosowanie nad zmianą
239
194
6 21
2017-09-15 13:39:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej Głosowanie nad przyjęciem
376
3
22 59
2017-09-15 09:48:00 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium Głosowanie nad przyjęciem
428
4
8 20
2017-07-20 20:20:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
272
2
1 185
2017-06-22 10:45:00 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Głosowanie nad przyjęciem
440
2
1 17
2017-06-08 23:40:00 Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Głosowanie nad przyjęciem
282
142
2 34
2017-05-25 20:49:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
242
188
9 21
2017-03-23 21:19:00 Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Głosowanie nad zmianą
431
6
1 22
2017-03-23 21:18:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
230
209
5 16
2017-02-24 10:26:00 Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
434
2
0 24
2017-02-24 10:24:00 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Głosowanie nad zmianą
429
0
4 27
2017-02-24 10:23:00 Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia Głosowanie nad przyjęciem
427
1
2 30
2017-02-10 11:59:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
285
116
32 27
2016-12-02 12:21:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
425
3
1 31
2016-11-04 14:45:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
247
165
4 44
2016-10-21 09:45:00 Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
279
153
2 26
2016-09-14 10:06:00 Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2016-07-21 09:23:00 Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
261
18
154 27
2016-07-06 20:01:00 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Głosowanie nad zmianą
396
46
7 10
2016-06-10 16:44:00 Ustawa o działalności leczniczej Głosowanie nad zmianą
232
190
3 35
2016-06-09 09:18:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Głosowanie nad zmianą
437
2
0 21
2016-04-13 19:53:00 Ustawa o publicznej służbie krwi Głosowanie nad zmianą
444
3
0 13
2016-04-13 09:20:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia Głosowanie nad zmianą
428
1
1 30
2016-03-18 11:08:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
297
3
139 21
2015-12-16 11:02:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
228
192
16 23
X
Filtrowanie głosowań
Posiedzenia
 
Kategorie tematyczne
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.