facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 19
Za
2016-05-20 17:44:00 Uchwała w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli Głosowanie nad przyjęciem
257
4
0 198
2016-05-20 17:43:00 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych Głosowanie nad przyjęciem
239
147
16 57
2016-05-20 14:41:00 Składy osobowe komisji sejmowych Głosowanie nad przyjęciem
410
5
1 43
2016-05-20 14:40:00 Ustawa o dniach wolnych od pracy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
137
57
236 29
2016-05-20 14:35:00 Prawo łowieckie Głosowanie nad zmianą
231
2
197 29
2016-05-20 14:10:00 Ustawa o radiofonii i telewizji oraz o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
226
174
28 31
2016-05-20 13:54:00 Ustawa projekcie ustawy o efektywności energetycznej Głosowanie nad przyjęciem
271
128
30 30
2016-05-20 13:45:00 Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług Głosowanie nad przyjęciem
416
6
4 33
2016-05-20 13:44:00 Ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Głosowanie nad zmianą
423
0
5 31
2016-05-20 13:39:00 Ustawa o instytutach badawczych Głosowanie nad zmianą
233
200
1 25
2016-05-20 12:29:00 Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Głosowanie nad przyjęciem
236
54
135 34
2016-05-20 11:49:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
252
72
120 15
2016-05-20 11:43:00 Prawo o szkolnictwie wyższym Głosowanie nad zmianą
417
12
16 14
2016-05-20 11:39:00 Ustawa o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej Głosowanie nad przyjęciem
262
174
5 18
2016-05-19 09:23:00 Składy osobowe komisji sejmowych Głosowanie nad zmianą
413
3
2 41
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.