facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 22
Za
2016-07-07 13:22:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
374
4
7 74
2016-07-07 13:21:00 Wybór posła oskarżyciela w postępowaniu przed Trybunałem Stanu w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej byłego Ministra... Powołania/odwołania
246
131
7 75
2016-07-07 13:20:00 Odwołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Powołania/odwołania
240
123
35 61
2016-07-07 13:10:00 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Głosowanie nad przyjęciem
238
173
0 48
2016-07-07 10:07:00 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
255
160
32 12
2016-07-07 10:06:00 Ustawa o sporcie Głosowanie nad zmianą
438
0
0 21
2016-07-07 10:02:00 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Głosowanie nad zmianą
380
47
14 18
2016-07-07 09:35:00 Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
320
131
0 8
2016-07-07 09:25:00 Ustawa o transporcie kolejowym Głosowanie nad zmianą
442
5
0 12
2016-07-06 21:10:00 Ustawa o sporcie Głosowanie nad zmianą
443
0
0 16
2016-07-06 21:10:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
441
0
0 18
2016-07-06 21:08:00 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece Głosowanie nad zmianą
443
3
2 11
2016-07-06 20:55:00 Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji Głosowanie nad zmianą
238
208
4 9
2016-07-06 20:36:00 Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Głosowanie nad przyjęciem
234
207
2 16
2016-07-06 20:05:00 Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Głosowanie nad zmianą
438
6
3 12
2016-07-06 20:01:00 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Głosowanie nad zmianą
396
46
7 10
2016-07-06 19:44:00 Prawo atomowe Głosowanie nad zmianą
237
214
0 8
2016-07-06 19:41:00 Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Głosowanie nad przyjęciem
290
30
131 8
2016-07-06 19:21:00 Prawo o aktach stanu cywilnego Głosowanie nad zmianą
440
2
0 17
2016-07-06 19:20:00 Ustawa w brzmieniu o Krajowej Szkole Administracji Publicznej Głosowanie nad zmianą
316
131
0 12
2016-07-05 11:57:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Głosowanie nad przyjęciem
166
267
3 23
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.