facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 31
Za
2016-12-02 12:43:00 Skład osobowy komisji sejmowych Powołania/odwołania
360
33
5 62
2016-12-02 12:40:00 Uchwała w sprawie propozycji ustanowienia unijnego korekcyjnego mechanizmu alokacji uchodźców oraz mechanizmu solidarności finansowej Głosowanie nad przyjęciem
397
5
4 54
2016-12-02 12:34:00 Uchwała w sprawie potępienia systematycznego, masowego mordowania mniejszości religijnych przez tzw. ISIS/Daisz Głosowanie nad przyjęciem
416
0
1 43
2016-12-02 12:30:00 Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
344
46
32 38
2016-12-02 12:21:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
425
3
1 31
2016-12-02 12:13:00 Ustawa o nasiennictwie oraz ustawa o ochronie roślin Głosowanie nad zmianą
377
35
15 33
2016-12-02 11:52:00 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
297
5
126 32
2016-12-02 11:51:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym... Głosowanie nad przyjęciem
425
1
1 33
2016-12-02 11:50:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców Głosowanie nad przyjęciem
430
2
0 28
2016-12-02 11:23:00 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
435
0
0 25
2016-12-02 11:15:00 Ustawa o wyposażeniu morskim Głosowanie nad przyjęciem
431
0
3 26
2016-12-02 11:13:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
389
8
33 30
2016-12-02 11:11:00 Ustawa o pomocy społecznej Głosowanie nad zmianą
427
2
3 28
2016-12-02 10:36:00 Ustawa o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Głosowanie nad zmianą
267
169
2 22
2016-12-02 10:20:00 Prawo o zgromadzeniach Głosowanie nad zmianą
224
196
14 26
2016-12-01 09:17:00 Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
423
0
1 36
2016-12-01 09:15:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby Głosowanie nad przyjęciem
421
0
0 39
2016-12-01 09:15:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy reaktywacji samorządów miejskich w Radomiu, Kielcach, Lublinie i Piotrkowie Głosowanie nad przyjęciem
418
0
2 40
2016-11-30 12:12:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22... Głosowanie nad przyjęciem
380
5
1 74
2016-11-30 12:11:00 Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku... Głosowanie nad przyjęciem
325
4
2 129
2016-11-30 11:53:00 Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Głosowanie nad przyjęciem
278
148
1 33
2016-11-30 11:22:00 Ustawa o kierujących pojazdami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
0
0 32
2016-11-30 11:21:00 Prawo energetyczne oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
428
0
0 32
2016-11-30 11:08:00 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawa o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
420
1
0 39
2016-11-30 10:21:00 Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym Głosowanie nad przyjęciem
228
200
6 26
2016-11-29 14:40:00 Skład osobowy komisji sejmowych Powołania/odwołania
400
9
8 43
2016-11-29 14:36:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach... Głosowanie nad zmianą
417
0
0 43
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.