facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 32
Za
2016-12-15 22:11:00 Skład osobowy komisji sejmowych Powołania/odwołania
425
2
7 26
2016-12-15 21:30:00 Ustawa o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
1 30
2016-12-15 21:27:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Głosowanie nad zmianą
228
178
31 23
2016-12-15 21:16:00 Ustawa budżetowej na rok 2016 Głosowanie nad zmianą
228
175
31 26
2016-12-15 21:12:00 Ustawa o grach hazardowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
244
186
6 24
2016-12-15 20:42:00 Uchwała w sprawie uczczenia 75. rocznicy śmierci Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza Głosowanie nad przyjęciem
175
207
25 53
2016-12-15 20:34:00 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Głosowanie nad przyjęciem
349
30
24 57
2016-12-15 20:26:00 Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
434
1
0 25
2016-12-15 00:50:00 Wybór pana Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
231
179
5 45
2016-12-15 00:32:00 Ustawa o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
429
0
0 31
2016-12-15 00:31:00 Kodeks karny wykonawczy Głosowanie nad zmianą
421
0
1 38
2016-12-15 00:31:00 Ustawa o ratyfikacji Europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN), sporządzonego... Głosowanie nad przyjęciem
429
0
0 31
2016-12-15 00:30:00 Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
6
1 35
2016-12-15 00:29:00 Ustawa o rachunkowości Głosowanie nad zmianą
427
1
0 32
2016-12-15 00:29:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2016-12-15 00:28:00 Ustawa o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" Głosowanie nad przyjęciem
423
8
0 29
2016-12-15 00:27:00 Ustawa o Służbie Więziennej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
405
13
2 40
2016-12-15 00:27:00 Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym Głosowanie nad przyjęciem
230
196
1 33
2016-12-15 00:16:00 Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym Głosowanie nad przyjęciem
229
200
0 31
2016-12-15 00:07:00 Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
240
168
16 36
2016-12-14 23:58:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Głosowanie nad przyjęciem
229
199
5 27
2016-12-14 22:32:00 Prawo oświatowe i ustawa o systemie oświaty Głosowanie nad zmianą
230
199
5 26
2016-12-13 21:21:00 Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału... Głosowanie nad przyjęciem
229
198
4 29
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.