facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 34
Za
2017-01-26 20:17:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
404
3
10 42
2017-01-26 20:16:00 Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu Powołania/odwołania
240
165
20 34
2017-01-26 20:01:00 Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z realizacji "Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019" za okres 18... Głosowanie nad przyjęciem
233
173
34 19
2017-01-26 19:59:00 Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
296
136
2 25
2017-01-26 19:58:00 Ustawa o sołtysach i radach sołeckich oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem
234
201
3 21
2017-01-26 19:47:00 Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
238
191
11 19
2017-01-26 19:39:00 Ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Głosowanie nad zmianą
441
1
1 16
2017-01-26 19:16:00 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Głosowanie nad zmianą
439
2
0 18
2017-01-26 19:09:00 Ustawa o rzecznikach patentowych Głosowanie nad zmianą
438
0
1 20
2017-01-26 19:09:00 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Głosowanie nad zmianą
376
35
26 22
2017-01-26 19:05:00 Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Głosowanie nad zmianą
245
176
21 17
2017-01-26 18:44:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana w 140. rocznicę urodzin i w 80. rocznicę śmierci Głosowanie nad przyjęciem
437
0
1 21
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.