facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 35
Za
2017-02-10 13:31:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
379
12
8 61
2017-02-10 13:30:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Głosowanie nad zmianą
407
1
0 52
2017-02-10 13:24:00 Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem... Głosowanie nad przyjęciem
252
144
25 39
2017-02-10 12:42:00 Kodeks postępowania karnego Głosowanie nad zmianą
262
163
2 33
2017-02-10 12:36:00 Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów Głosowanie nad przyjęciem
231
196
3 30
2017-02-10 12:18:00 Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Głosowanie nad zmianą
410
11
1 38
2017-02-10 12:13:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Głosowanie nad przyjęciem
266
166
2 26
2017-02-10 12:06:00 Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Głosowanie nad przyjęciem
233
193
6 28
2017-02-10 11:59:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
285
116
32 27
2017-02-10 11:50:00 Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
425
2
0 33
2017-02-10 11:47:00 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Głosowanie nad zmianą
422
1
2 35
2017-02-10 11:44:00 Ustaw o finansach publicznych Głosowanie nad zmianą
434
0
0 26
2017-02-10 11:43:00 Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Głosowanie nad przyjęciem
424
2
2 32
2017-02-10 11:40:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
355
33
43 29
2017-02-10 11:33:00 Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
422
0
5 33
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.