facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 38
Za
2017-03-23 22:29:00 Wybór zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu Powołania/odwołania
244
44
110 62
2017-03-23 22:24:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
242
184
10 24
2017-03-23 21:45:00 Uchwała w sprawie uczczenia pamięci błogosławionego biskupa Grzegorza Chomyszyna w 150. rocznicę jego urodzin Głosowanie nad przyjęciem
432
0
0 28
2017-03-23 21:41:00 Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Głosowanie nad zmianą
421
3
0 36
2017-03-23 21:40:00 Uchwała w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej Głosowanie nad przyjęciem
244
175
15 26
2017-03-23 21:32:00 Ustawa o podatku akcyzowym Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
228
208
2 22
2017-03-23 21:24:00 Wniosek powoda Roberta Kropiwnickiego z dnia 9 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła... Głosowanie nad przyjęciem
178
242
18 22
2017-03-23 21:22:00 Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych Głosowanie nad zmianą
439
0
0 21
2017-03-23 21:21:00 Zmiana niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych Głosowanie nad zmianą
439
0
0 21
2017-03-23 21:19:00 Ustawa o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Głosowanie nad zmianą
431
6
1 22
2017-03-23 21:18:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
230
209
5 16
2017-03-23 20:25:00 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Środowiska Jana Szyszko Głosowanie nad przyjęciem
173
262
4 21
2017-03-23 20:25:00 Prawo o miarach oraz ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Głosowanie nad zmianą
316
3
122 19
2017-03-23 20:24:00 Ustawa o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności Głosowanie nad zmianą
433
0
1 26
2017-03-23 20:23:00 Kodeks karny oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
239
39
161 21
2017-03-23 20:21:00 Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
430
1
5 24
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.