facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 40
Za
2017-04-21 15:18:00 Zmiana w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
384
1
12 63
2017-04-21 15:17:00 Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad zmianą
273
139
3 45
2017-04-21 15:16:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
412
1
2 45
2017-04-21 15:15:00 Ustawa o systemie informacji oświatowej oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
433
0
0 27
2017-04-21 15:14:00 Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury Głosowanie nad przyjęciem
424
8
1 27
2017-04-21 15:02:00 Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Głosowanie nad zmianą
417
3
0 40
2017-04-21 15:00:00 Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie Głosowanie nad przyjęciem
434
0
0 26
2017-04-21 14:59:00 Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
438
0
0 22
2017-04-21 14:58:00 Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki... Głosowanie nad przyjęciem
436
0
1 23
2017-04-21 14:57:00 Ustawa o kinematografii oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
259
173
5 23
2017-04-21 14:50:00 Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata... Głosowanie nad zmianą
265
170
1 24
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Głosowanie nad przyjęciem
433
0
1 26
2017-04-21 14:49:00 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej Głosowanie nad zmianą
227
207
1 25
2017-04-21 13:59:00 Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Głosowanie nad zmianą
435
0
4 21
2017-04-21 13:58:00 Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Głosowanie nad zmianą
437
0
0 23
2017-04-21 13:58:00 Prawo pocztowe Głosowanie nad zmianą
394
35
3 28
2017-04-21 13:57:00 Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
261
165
13 21
2017-04-21 13:32:00 Uchwała w sprawie uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego Głosowanie nad przyjęciem
343
39
11 67
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.