facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 42
Za
2017-05-25 21:35:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
386
2
12 60
2017-05-25 21:34:00 Powołanie pana Adama Krzysztofa Zielińskiego na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących... Powołania/odwołania
382
25
13 40
2017-05-25 21:33:00 Powołanie pana Bartłomieja Wojciecha Opalińskiego na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących... Powołania/odwołania
425
1
2 32
2017-05-25 21:33:00 Powołanie pana Jana Mosińskiego na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
279
44
3 134
2017-05-25 21:32:00 Powołanie pana Jerzego Meysztowicza na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
164
243
4 49
2017-05-25 21:31:00 Powołanie pana Pawła Lisieckiego na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
320
21
9 110
2017-05-25 21:30:00 Powołanie pana Roberta Kropiwnickiego na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
196
14
20 230
2017-05-25 21:29:00 Powołanie pana Łukasza Kondratki na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
412
6
6 36
2017-05-25 21:28:00 Powołanie pana Sebastiana Kalety na członka Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości... Powołania/odwołania
405
10
6 39
2017-05-25 20:49:00 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Głosowanie nad zmianą
242
188
9 21
2017-05-25 19:54:00 Ustawa o samorządzie gminnym oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
227
209
0 24
2017-05-25 19:45:00 Kodeks pracy Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
266
156
17 21
2017-05-25 19:41:00 Kodeks postępowania administracyjnego Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
258
179
2 21
2017-05-25 19:30:00 Ustawa o podatku rolnym oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych Głosowanie nad zmianą
436
2
0 22
2017-05-25 19:29:00 Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej Głosowanie nad zmianą
435
3
0 22
2017-05-25 19:25:00 Prawo o zgromadzeniach Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
240
187
13 20
2017-05-25 19:18:00 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Głosowanie nad zmianą
436
1
4 19
2017-05-25 19:16:00 Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin Głosowanie nad zmianą
247
62
132 19
2017-05-25 19:01:00 Ustawa o rybołówstwie morskim Głosowanie nad zmianą
401
34
1 24
2017-05-24 15:15:00 Wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza Głosowanie nad przyjęciem
190
238
14 18
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.