facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 44
Za
2017-06-22 11:47:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
395
2
14 49
2017-06-22 11:46:00 Ustawa o podatku od towarów i usług Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
229
199
0 32
2017-06-22 11:44:00 Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki... Głosowanie nad odrzuceniem
229
201
3 27
2017-06-22 11:38:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Głosowanie nad odrzuceniem projektu zmiany
222
207
3 28
2017-06-22 11:30:00 Uchwała w sprawie uznania projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i... Głosowanie nad przyjęciem
281
148
4 27
2017-06-22 11:05:00 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
421
5
18 16
2017-06-22 10:59:00 Ustawa o sporcie oraz ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Głosowanie nad przyjęciem
275
155
8 22
2017-06-22 10:45:00 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Głosowanie nad przyjęciem
440
2
1 17
2017-06-22 10:39:00 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
350
62
32 16
2017-06-22 10:09:00 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Głosowanie nad przyjęciem
408
7
15 30
2017-06-22 10:07:00 Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
429
1
2 28
2017-06-22 10:05:00 Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 roku Głosowanie nad przyjęciem
227
211
5 17
2017-06-22 09:55:00 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku Głosowanie nad przyjęciem
224
206
4 26
2017-06-22 09:49:00 Referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty Głosowanie nad przyjęciem
441
0
2 17
2017-06-22 09:34:00 Ustawa w związku z realizacją programu "Za życiem" Głosowanie nad zmianą
441
0
0 19
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.