facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 45
Za
2017-07-12 18:38:00 Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
353
54
5 48
2017-07-12 18:18:00 Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
229
3
0 228
2017-07-12 16:40:00 Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
227
5
0 228
2017-07-07 14:05:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
389
2
9 60
2017-07-07 13:51:00 Ustawa o zasadach finansowania nauki oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
283
1
135 41
2017-07-07 13:44:00 Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Głosowanie nad przyjęciem
289
28
98 45
2017-07-07 13:07:00 Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
260
162
5 33
2017-07-07 12:29:00 Prawo ochrony środowiska Głosowanie nad zmianą
232
199
5 24
2017-07-07 12:18:00 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Głosowanie nad zmianą
435
1
0 24
2017-07-07 12:10:00 Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi Głosowanie nad zmianą
430
6
1 23
2017-07-07 11:54:00 Ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
271
133
30 26
2017-07-07 11:44:00 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
294
34
112 20
2017-07-07 11:21:00 Ustawa o Agencji Rynku Rolnego i organizacji rynków rolnych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
418
5
2 35
2017-07-07 11:12:00 Ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia Głosowanie nad zmianą
246
171
25 18
2017-07-07 10:46:00 Ustawy związane z systemami wsparcia rodzin Głosowanie nad przyjęciem
269
157
16 18
2017-07-07 09:26:00 Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Głosowanie nad przyjęciem
301
131
8 20
2017-07-07 09:22:00 Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Głosowanie nad zmianą
434
0
1 25
2017-07-07 09:21:00 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Głosowanie nad zmianą
427
9
1 23
2017-07-05 11:55:00 Wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka Głosowanie nad przyjęciem
194
236
5 25
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.