facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 46
Za
2017-07-20 20:27:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
233
33
4 190
2017-07-20 20:26:00 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości Głosowanie nad przyjęciem
268
2
4 186
2017-07-20 20:23:00 Ordynacja podatkowa, ustawa o finansach publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Głosowanie nad zmianą
260
5
5 190
2017-07-20 20:20:00 Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
272
2
1 185
2017-07-20 20:19:00 Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),... Głosowanie nad przyjęciem
271
3
1 185
2017-07-20 16:13:00 Uchwała o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty Głosowanie nad przyjęciem
210
236
0 14
2017-07-20 16:02:00 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Głosowanie nad zmianą
450
0
1 9
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o dozorze technicznym Głosowanie nad zmianą
438
4
0 18
2017-07-20 15:55:00 Ustawa o odnawialnych źródłach energii Głosowanie nad zmianą
269
174
5 12
2017-07-20 15:36:00 Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Głosowanie nad przyjęciem
236
204
5 15
2017-07-20 15:00:00 Ustawa o Sądzie Najwyższym Głosowanie nad przyjęciem
235
192
23 10
2017-07-18 22:37:00 Prawo wodne Głosowanie nad przyjęciem
233
210
1 16
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.