facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 55
Za
2018-01-11 00:20:00 Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych... Powołania/odwołania
407
8
15 30
2018-01-11 00:19:00 Skład osobowy komisji sejmowych Powołania/odwołania
410
4
11 35
2018-01-10 23:33:00 Ustawa o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i... Głosowanie nad przyjęciem
437
0
0 23
2018-01-10 23:23:00 Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z... Głosowanie nad zmianą
286
155
1 18
2018-01-10 22:42:00 Ustawa o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie Głosowanie nad odrzuceniem
202
194
7 57
2018-01-10 22:24:00 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją Głosowanie nad przyjęciem
438
0
1 21
2018-01-10 22:21:00 Ustawa o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
243
125
68 24
2018-01-10 22:17:00 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian... Głosowanie nad przyjęciem
239
186
14 21
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.