facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 57
Za
2018-01-26 11:52:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
353
0
5 102
2018-01-26 11:51:00 Wybór Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Powołania/odwołania
228
25
2 205
2018-01-26 11:36:00 Ustawa o ochronie zwierząt oraz Kodeks karny Głosowanie nad zmianą
406
1
2 51
2018-01-26 11:18:00 Uchwała w sprawie uczczenia 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego Głosowanie nad przyjęciem
406
3
0 51
2018-01-26 11:16:00 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i Kodeks cywilny Głosowanie nad zmianą
402
1
3 54
2018-01-26 11:14:00 Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i niektóre inne ustawy Głosowanie nad przyjęciem
279
5
130 46
2018-01-26 10:50:00 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Głosowanie nad przyjęciem
229
160
27 44
2018-01-26 10:47:00 Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
269
143
8 40
2018-01-26 10:32:00 Ustawa o Straży Marszałkowskiej Głosowanie nad przyjęciem
270
146
3 41
2018-01-26 10:27:00 Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej Głosowanie nad przyjęciem
268
124
21 47
2018-01-26 10:22:00 Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej... Głosowanie nad przyjęciem
270
119
24 47
2018-01-26 10:22:00 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy Głosowanie nad przyjęciem
268
119
25 48
2018-01-26 10:18:00 Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Głosowanie nad przyjęciem
253
149
11 47
2018-01-26 09:50:00 Prawo przedsiębiorców Głosowanie nad przyjęciem
286
124
4 46
2018-01-26 09:21:00 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw Głosowanie nad zmianą
408
0
1 51
2018-01-26 09:17:00 Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Głosowanie nad zmianą
407
3
1 49
2018-01-26 09:16:00 Ustawa o działach administracji rządowej Głosowanie nad zmianą
261
148
4 47
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.