facebook tweeter youtube

Głosowania parlamentarne — posiedzenie 58
Za
2018-02-08 10:59:00 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych Powołania/odwołania
398
2
9 51
2018-02-08 10:58:00 Wybór nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej Powołania/odwołania
409
1
8 42
2018-02-08 10:57:00 Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektóre inne ustawy Głosowanie nad zmianą
230
198
1 31
2018-02-08 10:40:00 Ratyfikacja Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Danii o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między... Głosowanie nad przyjęciem
428
0
0 32
2018-02-08 10:39:00 Ratyfikacja Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Głosowanie nad przyjęciem
418
3
1 38
2018-02-08 10:38:00 Uchwała w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. Głosowanie nad przyjęciem
428
1
0 31
2018-02-08 10:14:00 Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego Głosowanie nad zmianą
422
2
2 34
2018-02-08 10:13:00 Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o... Głosowanie nad zmianą
421
8
2 29
2018-02-08 09:56:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
179
235
12 34
2018-02-08 09:44:00 Informacja Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej... Głosowanie nad odrzuceniem
159
246
26 29
2018-02-08 09:38:00 Projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka Głosowanie nad przyjęciem
269
153
11 27
2018-02-08 09:26:00 Ustawa o pomocy społecznej Głosowanie nad zmianą
427
2
1 30
2018-02-08 09:25:00 Ustawa o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium Głosowanie nad zmianą
428
1
0 31
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.